Tạp chí Cộng sản đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày Tạp chí ra số đầu tiên (5/8/1930 – 5/8/2015). Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản (Ảnh: TTXVN)

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các thế hệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản.

Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, ôn lại truyền thống 85 năm của Tạp chí Cộng sản, Tổng Biên tập Vũ Văn Phúc nêu rõ: Ngày 5/8/1930, “Tạp chí Đỏ” - tiền thân của Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập, đồng thời là chủ bút của Tạp chí. Trải qua các giai đoạn lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau: “Tạp chí Đỏ”, “Tạp chí Bôn-sơ-vic”, “Tạp chí Sinh hoạt nội bộ”, “Tạp chí Học tập”, Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững vị thế, vai trò là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, có những đóng góp quan trọng đối với công tác tư tưởng lý luận của Đảng nói riêng, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc, Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững và xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng, là người hướng dẫn và góp phần to lớn cổ động các phong trào hành động cách mạng sâu rộng và mạnh mẽ của nhân dân..., góp phần cùng toàn dân tộc làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, và với một chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thu giang sơn về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới ngọn cờ của Đảng.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, phát huy truyền thống vẻ vang, Tạp chí Cộng sản tiếp tục đi tiên phong trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cùng các cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị góp phần vào việc hoạch định đường lối chính trị của Đảng, xây dựng những quyết sách quan trọng và to lớn của Nhà nước, trong bối cảnh đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần cùng đất nước ta làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Tạp chí là một trong những nhịp cầu nối tình hữu nghị rộng lớn của Đảng ta với các đảng cộng sản và công nhân, với các đảng cầm quyền, liên minh các đảng cầm quyền và các đảng chính trị một số nước, góp phần vào việc tăng cường công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Ghi nhận những đóng góp to lớn, liên tục và xuất sắc của Tạp chí Cộng sản trong 85 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (1985), Huân chương Sao Vàng (2003), danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2010)... cho Tạp chí và nhiều huân chương, huy chương các loại cho các cán bộ, viên chức, công chức và người lao động công tác tại Tạp chí.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HN)

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HN)

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí  Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những thành tựu, kết quả Tạp chí Cộng sản đã đạt được; chúc mừng Tạp chí được đón nhận phần thưởng cao quý - Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng trong điều kiện bối cảnh thế giới có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội và thách thức lớn, nhiệm vụ nặng nề và cũng là niềm vinh dự lớn của Tạp chí Cộng sản, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình thế giới và trong nước, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận; tuyên truyền và hướng dẫn về lý luận, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ đảng viên và nhân dân một cách cơ bản, hệ thống, sinh động và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí  Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những thành tựu, kết quả Tạp chí Cộng sản đã đạt được; chúc mừng Tạp chí được đón nhận phần thưởng cao quý - Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ: Vấn đề quan trọng nhất là, tập thể Bộ Biên tập và cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản phải tiếp tục nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí; bám sát Cương lĩnh, Chiến lược, đường lối, quan điểm của Đảng để nghiên cứu, tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời, bám sát thực tiễn để tổng kết lý luận, góp phần bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng. Đặc biệt, Tạp chí phải tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa tính lý luận, tính chính trị, tính chiến đấu, tính thuyết phục của từng ấn phẩm, từng bài viết; tiếp tục đổi mới hình thức thể hiện các ấn phẩm, các bài viết một cách sinh động, hấp dẫn.

Tạp chí tiếp tục chủ động, sắc sảo, kiên quyết và thuyết phục hơn nữa trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, các luận điệu thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng .

Tạp chí cần quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên, nhất là cộng tác viên chiến lược, bao gồm các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, các địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận, các cơ quan quản lý để khai thác, sử dụng các kết quả nghiên cứu, giảng dạy lý luận, tổng kết thực tiễn, tổ chức bài viết cho Tạp chí.

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đồng chí Đinh Thế Huynh mong rằng, Tạp chí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất hơn trong xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí Cộng sản luôn có lập trường tư tưởng kiên định, quan điểm chính trị rõ ràng, tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc; có trình độ lý luận, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ và luôn say mê sáng tạo để có nhiều tác phẩm báo chí, nhiều công trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận có giá trị, làm cho Tạp chí Cộng sản ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 85 năm qua, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và đông đảo bạn đọc.

Theo Hồng Ngọc

Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

MỚI NHẤT
Mở rộng địa giới Đà Nẵng đến biên giới nước Lào?
Mở rộng địa giới Đà Nẵng đến biên giới nước Lào?

(Dân trí) - Đó là ý kiến đề xuất của ông Bùi Văn Tiếng – nguyên Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng – tại hội thảo “Hợp tác phát triển tiềm năng vùng Tây Bắc Quảng Nam” được tổ chức tại huyện Đông Giang (Quảng Nam) vào cuối tháng 7 vừa qua.

Thứ tư, 05/08/2015 - 07:37

Kỹ thuật tung đinh tán nung đỏ trên cầu Long Biên là… “bình thường”
Kỹ thuật tung đinh tán nung đỏ trên cầu Long Biên là… “bình thường”

(Dân trí) - “Kỹ thuật tung đinh tán nung đỏ trên cầu Long Biên để tán thật nhanh là bước bắt buộc để đảm bảo theo đúng kỹ thuật xây dựng của người Pháp khi xưa…”, đại diện một đơn vị thi công, trùng tu cầu Long Biên cho biết.

Thứ tư, 05/08/2015 - 07:37

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng vì nước lớn, xóm chài dạt vào bờ
Bãi giữa sông Hồng ngập trắng vì nước lớn, xóm chài dạt vào bờ

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của mưa lũ, xóm chài bãi giữa sông Hồng Phúc Tân (Hoàn Kiếm) đang tất bật chống chịu thiên nhiên.

Thứ tư, 05/08/2015 - 07:21

Hàng trăm người giải cứu bé gái mắc kẹt gần 10 giờ dưới lòng đất
Hàng trăm người giải cứu bé gái mắc kẹt gần 10 giờ dưới lòng đất

(Dân trí) - 1h35 sáng 5/8, bé Tú Anh đã được lực lượng cứu hộ thành công sau gần 10 tiếng trong lòng giếng tử thần. Hàng trăm người theo dõi cuộc giải cứu vỡ òa vui mừng khi bé vừa được đưa lên khỏi miệng cống, vẫn an toàn dù mình mẩy đầy bùn đất.

Thứ tư, 05/08/2015 - 06:46

20 giờ kinh hoàng của ngư dân Thanh Hóa trôi dạt về Quảng Ninh
20 giờ kinh hoàng của ngư dân Thanh Hóa trôi dạt về Quảng Ninh

(Dân trí) - Gặp cơn sóng dữ, chiếc tàu bị nhấn chìm kéo theo 7 ngư dân xuống lòng biển sâu. Đang say ngủ, Tuấn bừng tỉnh dậy thấy nước đã bao phủ quanh người. Ngư dân trẻ gắng tìm cửa thoát ra khỏi con tàu đắm. Sau 20 giờ trôi dạt, em đã vào được bờ may mắn thoát chết.

Thứ tư, 05/08/2015 - 05:00

Cả trăm nghìn tấn rác “khủng bố” khu dân cư
Cả trăm nghìn tấn rác “khủng bố” khu dân cư

(Dân trí) - Khoảng 115.000 tấn rác thải không được chôn lấp bốc mùi hôi thối trên diện rộng ảnh hưởng đến dân cư xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Không những vậy, nước rỉ rác còn chảy tràn ra kênh thủy lợi, chảy vào vườn cây của người dân mỗi khi trời mưa...

Thứ tư, 05/08/2015 - 04:30

Xe tải hất tung người đàn ông lên cabin, giao thông ách tắc nhiều giờ
Xe tải hất tung người đàn ông lên cabin, giao thông ách tắc nhiều giờ

(Dân trí) - Khoảng 16h30 chiều 4/8, trên quốc lộ 60 (gần cầu Rạch Miễu, An Khánh, Châu Thành, Bến Tre) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe gắn máy khiến người đàn ông đi trên xe máy bị hất tung lên cabin, rất nguy kịch.

Thứ tư, 05/08/2015 - 03:00

Khánh Hòa thông báo “nhận diện” hơn 3000 phôi sổ đỏ thất lạc
Khánh Hòa thông báo “nhận diện” hơn 3000 phôi sổ đỏ thất lạc

(Dân trí) - Ngày 4/8, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản thông báo về việc không sử dụng hơn 3.000 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc ở Khánh Hòa và do Tổng cục Quản lý đất đai làm thất lạc trong lúc vận chuyển từ nơi phát hành về các địa phương.

Thứ ba, 04/08/2015 - 09:51

Lộn xộn, xô xát trên máy bay vì chậm chuyến kéo dài
Lộn xộn, xô xát trên máy bay vì chậm chuyến kéo dài

(Dân trí) - Chuyến bay của Vietjet Air bị chậm kéo dài đã gây bức xúc cho hành khách, dù tổ bay phát thông báo ổn định chỗ ngồi để cất cánh nhưng một số hành khách đòi rời khỏi máy bay không đi nữa, khiến xảy ra tình trạng lộn xộn, tiếp viên trưởng bị xô ngã...

Thứ ba, 04/08/2015 - 09:27

Một nữ công nhân chết thảm dưới gầm xe container
Một nữ công nhân chết thảm dưới gầm xe container

(Dân trí) - Đang đạp xe đi làm thì chị Định bị một chiếc xe container chạy cùng chiều tông phải, cuốn vào gầm xe dẫn đến tử vong tại chỗ.

Thứ ba, 04/08/2015 - 08:59

Hành khách phát hoảng vì xe giường nằm lao xuống mương
Hành khách phát hoảng vì xe giường nằm lao xuống mương

(Dân trí) - Trong cơn mưa tầm tã, xe khách giường nằm Hoàng Long bất ngờ lao xuống mương ven đường, khiến hơn 10 người trên xe gặp phen hú vía.

Thứ ba, 04/08/2015 - 08:48

Không được để dân đói, khẩn trương lo nơi ở cho dân vùng bị thiên tai
Không được để dân đói, khẩn trương lo nơi ở cho dân vùng bị thiên tai

(Dân trí) - Hôm nay (4/8), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi thị sát tại địa phương vừa trải qua cơn lũ lụt lịch sử. Qua đó, Chủ tịch nước đã quán triệt các cấp lãnh đạo tinh thần: Không được để dân đói, khẩn trương lo nhà ở cho những hộ bị lũ tàn phá nhà cửa…

Thứ ba, 04/08/2015 - 08:39

ĐÁNG QUAN TÂM
Thanh Hóa: Hàng nghìn người dân vẫn bị cô lập trong lũ
Thanh Hóa: Hàng nghìn người dân vẫn bị cô lập trong lũ

(Dân trí) - Đã nhiều ngày qua, gần 1.700 người dân ở huyện miền núi Quan Hóa, Thanh Hóa vẫn đang bị cô lập trong trận lũ vừa qua. Theo dự báo thì những ngày tới, nhiều bản vẫn tiếp tục bị cô lập chưa thể tiếp cận được.

Thứ ba, 04/08/2015 - 06:56

Trong một tháng, xử lý gần 100 tài xế vi phạm nồng độ cồn
Trong một tháng, xử lý gần 100 tài xế vi phạm nồng độ cồn

(Dân trí) - Qua một tháng mở cao điểm kiểm tra, xử lý xe ô tô vận tải vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ 1-31/7/2015), Phòng Cảnh sát giao thông công an TPHCM đã lập biên bản xử lý 114 trường hợp vi phạm, trong đó 96 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thứ ba, 04/08/2015 - 06:45

Sẽ xây dựng khu tượng đài nghìn tỷ tại Sơn La
Sẽ xây dựng khu tượng đài nghìn tỷ tại Sơn La

(Dân trí) - Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa cho biết, tỉnh Sơn La đã lập và thông qua đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại TP. Sơn La, công trình có tổng mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng.

Thứ ba, 04/08/2015 - 06:15

Vụ tịch thu thùng trà đá: “Làm từ thiện cũng phải tuân thủ pháp luật”
Vụ tịch thu thùng trà đá: “Làm từ thiện cũng phải tuân thủ pháp luật”

(Dân trí) - “Đặt bình nước từ thiện để người dân uống đúng là rất tốt, thế nhưng mọi công tác từ thiện mà không tuân thủ pháp luật thì không được khuyến kích”, ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói.

Thứ ba, 04/08/2015 - 05:33

Phát hiện bé trai sơ sinh không quần áo, bị kiến bu khắp người
Phát hiện bé trai sơ sinh không quần áo, bị kiến bu khắp người

(Dân trí) - Trên đường đi chợ, chị H’Leng phát hiện một bé trai sơ sinh không được mặc quần áo, tã lót, còn nguyên dây rốn. Khắp cơ thể em bé bị kiến vàng bu cắn nên bé khóc lớn vì đau đớn...

Thứ ba, 04/08/2015 - 04:37

Bom rơi xuống quốc lộ sau vụ sạt lở đất!
Bom rơi xuống quốc lộ sau vụ sạt lở đất!

(Dân trí) - Bà Chu Thị Huyền, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn vừa cho biết, sáng nay (4/8), mưa lớn làm sạt lở một đoạn taluy dương trên tuyến QL3, đoạn qua Đèo Giàng, huyện Ngân Sơn. Sau vụ sạt lở, một quả bom... lăn từ trên đồi xuống mặt đường!

Thứ ba, 04/08/2015 - 03:16

Ngắm nội thất siêu sang của chiếc Boeing 787 Việt Nam vừa sở hữu
Ngắm nội thất siêu sang của chiếc Boeing 787 Việt Nam vừa sở hữu

Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner mà Vietnam Airlines vừa tiếp nhận được ví như khách sạn 5 sao di động. Đây là dòng máy bay thế hệ mới nhất của nhà chế tạo Boeing với hệ thống nội thất siêu sang, Boeing 787-9 Dreamliner được kết nối 3G và wifi (24h/7) đảm bảo máy bay được kiểm soát một cách liên tục.

Thứ ba, 04/08/2015 - 03:12

Tình người trong mưa lũ
Tình người trong mưa lũ

(Dân trí) - Trận mưa lớn lịch sử, kéo dài nhiều ngày qua đã gây hậu quả vô cùng nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ninh. Song, trong cơn "đại hồng thủy", nhiều tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử nhân văn được hội tụ, phát huy để chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ dữ.

Thứ ba, 04/08/2015 - 03:11

17 hộ dân bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ
17 hộ dân bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ

(Dân trí) - Mặc dù lượng mưa đã có dấu hiệu giảm dần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn song nhiều khu vực còn tái diễn tình trạng ngập úng, đặc biệt có 17 hộ gia đình ở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.

Thứ ba, 04/08/2015 - 03:09

Nổ bình gas tủ đông, nhân viên nhảy từ tầng 2 thoát thân
Nổ bình gas tủ đông, nhân viên nhảy từ tầng 2 thoát thân

(Dân trí) - Các nhân viên đang làm việc bên trong quán kem đã hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài sau tiếng nổ kèm khói bốc lên nghi ngút.

Thứ ba, 04/08/2015 - 03:06

CATP Hà Nội điều tra vụ tử vong sau 2 ngày ở công an huyện
CATP Hà Nội điều tra vụ tử vong sau 2 ngày ở công an huyện

(Dân trí) - Công an thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra vụ người đàn ông tử vong sau hơn 2 ngày bị giữ ở trụ sở Công an huyện Quốc Oai. Trong khi đó, người nhà nạn nhân vẫn bức xúc, chưa đồng ý đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Thứ ba, 04/08/2015 - 02:56

Kinh hãi cảnh nam thanh niên vượt ngầm trong lũ
Kinh hãi cảnh nam thanh niên vượt ngầm trong lũ

(Dân trí) - Nhiều trận mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã gây nên tình trạng ngập lụt tại các ngầm trên tuyến Tỉnh lộ 151 (đoạn từ huyện Bảo Thắng đi huyện Văn Bàn, thuộc tỉnh Lào Cai). Nhưng một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, liều mình băng qua ngầm trong lũ dữ.

Thứ ba, 04/08/2015 - 12:21