Thứ năm, 20/06/2019 - 10:06

Thanh Hóa hỗ trợ 110 tỷ đồng cho cán bộ, công chức dôi dư

Dân trí

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tại Thanh Hóa sẽ dôi dư hơn 1.300 cán bộ công chức cấp xã và 1.199 người hoạt động không chuyên trách. Tỉnh Thanh Hóa dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ cho số cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp là hơn 110 tỷ đồng.

Ngày 20/6, tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngoài việc thông qua tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh sẽ nghe, cho ý kiến vào Tờ trình về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa hỗ trợ 110 tỷ đồng cho cán bộ, công chức dôi dư - 1
Tỉnh Thanh Hóa dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ cho cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp là gần 111 tỷ đồng.

Theo đó, tại Thanh Hóa hiện có 2.842 cán bộ, công chức, 2.137 người hoạt động không chuyên trách của 143 đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi sắp xếp.

Sau khi sắp xếp thành 67 đơn vị, được bố trí tối đa 1.534 cán bộ, công chức, 938 người hoạt động không chuyên trách nên sẽ dôi dư 1.308 cán bộ công chức cấp xã và 1.199 người hoạt động không chuyên trách.

Qua tổng hợp phương án bố trí đối với số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, có 332 người thuộc diện nghỉ hưu theo quy định và 264 người có nguyện vọng tinh giản trong giai đoạn 2020 - 2025. Còn 1.199 người hoạt động không chuyên dôi dư thôi việc, dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ là gần 111 tỷ đồng.

Duy Tuyên