Thứ tư, 27/03/2019 - 21:50

Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị công khai xin lỗi dân khi để hồ sơ quá hạn

Dân trí

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của VP Chính phủ tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018, tỉnh Thanh Hóa có gần 4.000 hồ sơ quá hạn. Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phải công khai xin lỗi, thông báo lý do quá hạn... cho tổ chức, công dân.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn trong toàn tỉnh.

Qua Báo cáo số 1140/BC-VPCP ngày 13/2/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018, tỉnh Thanh Hóa có gần 4.000 hồ sơ quá hạn.

Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị công khai xin lỗi dân khi để hồ sơ quá hạn - 1
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Trước vấn đề nêu trên, để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương này, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính và hạn chế, khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo tới giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, ông Xứng yêu cầu công khai xin lỗi, thông báo lý do quá hạn, gia hạn thời gian trả kết quả kịp thời, đầy đủ cho tổ chức, công dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Không được để xảy ra tình trạng đồng thời chậm trả kết quả và chậm văn bản trả lời, xin lỗi. Các kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được công khai đầy đủ, thường xuyên cho tổ chức, công dân biết.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu rà soát số liệu giải quyết quá hạn, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, có biện pháp khắc phục kịp thời. Nghiêm khắc xử lý đối với cá nhân, cơ quan, đơn vị tiếp tục để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn.

Đồng thời, chủ động áp dụng các giải pháp như: ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất... để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Kết quả công tác giải quyết thủ tục hành chính sẽ được xem xét làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng, kỷ luật của cá nhân, cơ quan, đơn vị hàng năm.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, theo Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 1/2019, đơn vị này đã tiếp nhận 7.189 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

Trong đó, có 9 hồ sơ quá hạn đã giải quyết; 8 hồ sơ quá hạn đang giải quyết; 220 hồ sơ chờ bổ sung; 197 hồ sơ trả lại hoặc xin rút.

Duy Tuyên