Thứ ba, 08/05/2018 - 22:05

Thanh tra Chính phủ thanh tra nhiều vấn đề tại Bình Định

Dân trí

Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ được thành lập để kiểm tra trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định trong các vấn đề như: khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn...

Chiều 8/5, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này đã gửi lịch làm việc của đoàn thanh tra đến các cơ quan, địa phương… có liên quan để bố trí cán bộ, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc. Theo lịch, đoàn thanh tra làm việc từ ngày 7 đến ngày 11/5.

Theo kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ thanh tra và thu thập báo cáo hồ sơ, tài liệu có liên quan đối với Ban quản lý khu kinh tế Bình Định, Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nhơn Hội.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra sẽ tiến hành triển khai theo kế hoạch thanh tra trực tiếp và thu thập các báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan tại Ban tiếp công dân tỉnh, Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp, Sở Nội vụ, Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở LĐTB&XH, Ban quản lý dự án đầu tư xây dụng các công trình giao thông tỉnh, UBND huyện Vĩnh Thạnh, UBND huyện Tây Sơn, UBND huyện Phù Mỹ và Sở TN&MT tỉnh.

Trước đó, ngày 11/4, Tổng Thanh tra Chính phủ đã thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Doãn Công