Thứ sáu, 07/10/2016 - 13:56

Thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường Dự án DAP Đình Vũ

Dân trí

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần DAP - Vinachem Đình Vũ, (KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng) sau khi nhận nhiều phản ánh của người dân về tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại đây.

Nhà máy DAP Đình Vũ (Ảnh: Vietnamnet)
Nhà máy DAP Đình Vũ (Ảnh: Vietnamnet)

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón DAP Đình Vũ, Hải Phòng thải chất thải rắn thạch cao chứa phốt pho độc với khối lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực, đầu tháng 8/2016, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo và giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng kiểm tra thông tin và đề xuất giải pháp xử lý.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo thành lập đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần DAP - Vinachem Đình Vũ, địa chỉ GI-7, Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Thời kỳ thanh tra từ ngày có quyết định thành lập công ty hoặc từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thấm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến thời điểm thanh tra.

Thời hạn thanh tra trong 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, theo chế độ thanh tra đột xuất.

Đoàn thanh tra gồm 21 thành viên, trong đó Trưởng đoàn là ông Lương Duy Hanh - Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường).

Các thành viên đại diện các Bộ ngành: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công an (Cục Cảnh sát Môi trường); Hội Hóa học Việt Nam (Trung tâm An toàn hóa chất và bảo vệ môi trường); Đại học Khoa học tự nhiên (Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững); Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Đại học Xây dựng Hà Nội (Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường); Viện Năng lượng và Nguyên tử Việt Nam.

Các thành viên đại diện các cơ quan liên quan của thành phố Hải Phòng: Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Kinh tế; Sở Công thương, Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát Môi trường); Ủy ban nhân dân quận Hải An; Ủy ban nhân dân phường Đông Hải 2.

Viện Khoa học Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao trưng cầu lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra theo đúng kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt và được quyền sử dụng quyền hạn quy định tại Điều 53 và 54 Luật Thanh tra.

Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón DAP tại khu công nghiệp Đình Vũ do Tổng công ty Hóa chất làm chủ đầu tư, được Thủ tướng phê duyệt năm 2005, với diện tích 72 ha, công suất 330.000 tấn/năm. Tháng 4/2009, nhà máy chính thức đi vào hoạt động sản xuất.

Thế Kha