Thứ bảy, 25/07/2015 - 18:32

Thủ tướng chưa đồng ý đã bổ sung đầu tư gần 187 tỷ đồng

Dân trí

Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện việc bổ sung các hạng mục đầu tư xây dựng mặt đường, sửa chữa cầu cũ vào dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Trị không đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định về sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ với tổng số tiền trên 186,9 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km717+100 - Km741+170; đoạn Km769+800 - Km770+680 và đoạn Km771+200 - Km791A+500 thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông vận tải) tổ chức thực hiện và quản lý dự án.

Kết luận cho biết tổng chiều dài đoạn tuyến gần 42 km, trong đó chiều dài đoạn mở rộng đường cũ là 30 km, chiều dài đoạn tuyến tránh 11,92 km. Sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt là 2.789 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

 

Mở rộng quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Trị (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

Mở rộng quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Trị (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

Thủ tướng chưa cho phép đã thực hiện

Theo kết luận thanh tra, việc bổ sung các hạng mục đầu tư xây dựng tăng cường mặt đường; cảo tạo mở rộng nút giao; sửa chữa cầu cũ vào dự án chưa thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định về sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ với tổng số tiền trên 186,9 tỷ đồng.

Cụ thể xảy ra tại hạng mục tăng cường mặt đường các đoạn qua thị trấn Hồ Xá (Km724+466), qua khu di tích Hiền Lương (Km729+680 - Km741+170) và mở rộng đoạn tuyến qua thị trấn Hải Lăng (Km779+162-Km780+100).

Theo kết quả khảo sát, Quốc lộ 1 các đoạn tuyến này đã được xây dựng và khai thác với quy mô 4 làn xe, cường độ mặt đường, nền đường còn khá tốt (cường độ mặt đường từ 1037-1671 daN/cm2) và chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư trong giai đoạn 2012-2020 theo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ về Đề án mở rộng Quốc lộ 1 giai đoạn 2012-2020: “Riêng các đoạn đã mở rộng, một số đoạn qua đô thị đã có quy mô 4 làn cho xe cơ giới hoặc tuyến tránh sẽ xem xét ở bước sau” (Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 21/2/2012 của Văn phòng Chính phủ).

Mặt khác, Vụ Kế hoạch đầu tư (Bộ Giao thông vận tải) đã có báo cáo kết quả thẩm định số 550/KHĐT ngày 21/5/2013, kiến nghị không đầu tư đối với các đoạn này và “giữ nguyên do đã được xây dựng và khai thác với quy mô 4 làn xe”.

Chính vì vậy, Thanh tra Bộ Tài chính cho rằng việc bổ sung đầu tư xây dựng tăng cường mặt đường các đoạn qua thị trấn Hồ Xá, qua khu di tích Hiền Lương, thị trấn Hải Lăng hiện nay là chưa cần thiết trong điều kiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn hạn hẹp, nhiều dự án còn mang tính chất cấp bách hơn.

Trong khi đó hạng mục cải tạo, mở rộng nút giao thông đường Trần Hưng Đạo với quốc lộ 1 tại Km770+750 (thị xã Quảng Trị) không thuộc lý trình của dự án theo Quyết định đầu tư số 1383/2013 của Bộ Giao thông vận tải và hiện trạng nút giao thông này thuộc đoạn qua đô thị cũng đã có quy mô 4 làn cho xe cơ giới.

Thanh tra Bộ Tài chính cho biết Điều 4 Thông tư 52/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi phí sửa chữa công trình đường bộ thuộc nguồn vốn sửa chữa duy tu hàng năm. Do vậy việc bổ sung hạng mục sửa chữa cầu cũ với số tiền 10 tỷ đồng vào dự án với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là không phù hợp. Mặt khác, việc bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho công tác duy tu sửa chữa không đúng quy định tại điểm c, khoản 2, điều 4 Thông tư số 231/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 là “không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho các hạng mục sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác”.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cho rằng công tác khảo sát thiết kế, lập và phê duyệt dự toán các gói thầu xây lắp (theo dự toán phê duyệt điều chỉnh lần 2) còn một số tồn tại như lập dự toán tăng không đúng về khối lượng, đơn giá, định mức, chưa đủ căn cứ pháp lý theo quy định… với giá trị trên 21,9 tỷ đồng.

“Do công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán các gói thầu xây lắp tính tăng không đúng dẫn đến ký hợp đồng xây lắp tăng không đúng quy định trên 6 tỷ đồng”- kết luận chỉ rõ.

Việc nghiệm thu thanh toán dầm “I” bê tông cốt thép dự ứng lực, L=24m cầu Tiên Lai (gói thầu số 7) tăng không đúng số tiền 193,5 triệu đồng. Còn tại gói thầu dò mìn và xử lý bom mìn đã nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu tăng không đúng quy định số tiền trên 59,2 triệu đồng.

Phải báo cáo Thủ tướng việc sử dụng không đúng 186,9 tỷ đồng

Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 6 kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong việc lập, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự toán không đúng quy định, thiếu căn cứ pháp lý số tiền 21,9 tỷ đồng; báo cáo Bộ Giao thông vận tải phê duyệt giảm giá trị dự toán, đồng thời giảm trừ giá trị hợp đồng xây lắp và nghiệm thu thanh toán tương ứng số tiền trên 5,72 tỷ đồng.

“Nghiêm túc kiểm điểm, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt bổ sung các hạng mục đầu tư xây dựng chưa cần thiết đầu tư, không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ số tiền 186,9 tỷ đồng (tăng cường mặt đường các đoạn qua: Thị trấn Hồ Xá 46,48 tỷ đồng; khu di tích Hiền Lương 110,16 tỷ đồng; thị trấn Hải Lăng 25,36 tỷ đồng; mở rộng nút giao đường Trần Hưng Đạo với quốc lộ 1A số tiền 4,89 tỷ đồng)”- kết luận nêu rõ.

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 6 báo cáo Bộ Giao thông vận tải để có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng không đúng số tiền trên 186,9 tỷ đồng và dừng ngay việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của dự án để sửa chữa 20 cầu cũ trên tuyến không đúng quy định về sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ số tiền 10 tỷ đồng.

Đồng thời làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất thực hiện đối với khoản phụ cấp không ổn định sản xuất phê duyệt trong đơn giá xây dựng công trình đủ căn cứ pháp lý số tiền trên 15 tỷ đồng; có ý kiến chỉ đạo thực hiện đối với các khoản chi phí xúc đá tại bãi trữ gói thầu số 6 với giá trị trên 876 triệu đồng để thống nhất đối với các gói thầu của dự án…

Thanh tra Bộ Tài chính đề nghị Ban Quản lý dự án 6 có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị nêu trên và báo cáo két quả thực hiện gửi về cơ quan này trước ngày 30/9/2015. Ngoài gửi tới Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 6, kết luận thanh tra này đã được gửi Thanh tra Chính phủ để giám sát.

Thế Kha

Mới nhất