Tình hình khiếu nại, tố cáo có nhiều diễn biến phức tạp

Dân trí Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong phạm vi cả nước cũng như tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương có nhiều diễn biến phức tạp. Số lượng công dân tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, nhà riêng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tòa nhà Quốc hội, Trụ sở các cơ quan Trung ương gia tăng và có nhiều hành vi manh động.

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2018 sáng 5/7, Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết tình hình khiếu nại của công dân trong phạm vi cả nước cũng như tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương có nhiều diễn biến phức tạp. Số lượng công dân tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, nhà riêng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tòa nhà Quốc hội, Trụ sở các cơ quan Trung ương gia tăng và có nhiều hành vi manh động.

Một số đoàn đông người của các tỉnh, tháng phố công dân khiếu kiện chây ỳ, căng băng rôn, khẩu hiệu nhằm gây áp lực đối với các cơ quan Trung ương yêu cầu được giải quyết, gây mất an ninh trật tự... Một số công dân khiếu kiện đơn lẻ, đeo bám khiếu kiện dựng lều lán khu vực vỉa hè hai bên cổng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội để ở và đun nấu, ăn uốn