Chủ nhật, 18/12/2016 - 10:35

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ

Dân trí

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu vừa yêu cầu Vụ Tổ chức Cán bộ cần giải quyết các vụ việc kéo dài và có kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức cũng như đổi mới công tác quy hoạch, tuyển dụng, chuyển đổi vị trí công tác, tinh giảm biên chế.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (Ảnh: TTCP)
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (Ảnh: TTCP)

Vụ Tổ chức Cán bộ (Thanh tra Chính phủ) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. ​

Thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, công tác tổ chức nhân sự, chính sách cán bộ, thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng đều được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của cơ quan. Đối với nhiệm vụ theo kế hoạch, đột xuất được giao và những nhiệm vụ do Vụ Tổ chức cán bộ chủ động đề xuất đối với Tổng Thanh tra Chính phủ, Vụ đã hoàn thành tốt, đúng tiến độ.

Việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn ngành được đẩy mạnh; các chế độ chính sách được quan tâm, chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên, Vụ Tổ chức cán bộ (Thanh tra Chính phủ) cũng nhìn nhận còn một số tồn tại, hạn chế như chất lượng tham mưu của từng công chức chưa đồng đều. Việc triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị còn chậm, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Vụ Tổ chức Cán bộ kiến nghị, đề xuất Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sâu sát với công tác tổ chức, cán bộ và tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo nội bộ phức tạp, kéo dài.

Tại hội nghị này, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu khẳng định, công tác tổ chức cán bộ là công tác quan trọng, đóng vai trò quyết định đến chất lượng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị, tổ chức. Người đứng đầu của tổ chức như thế nào thì sẽ xây dựng mô hình kiểu mẫu tổ chức như thế. Chính vì vậy, ông Sáu yêu cầu người làm công tác tổ chức cán bộ phải gương mẫu, trong sạch, công tâm, khách quan.

Bên cạnh việc chỉ ra một số tồn tại về đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, gây khó khăn trong việc chuyển đổi vị trí công tác đòi hỏi chuyên môn cao, một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ chưa xử lý dứt điểm gây dư luận kéo dài, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Vụ Tổ chức Cán bộ cần quan tâm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, giải quyết các vụ việc kéo dài và có kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức cũng như đổi mới công tác quy hoạch, tuyển dụng, chuyển đổi vị trí công tác, đánh giá cán bộ và tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế.

Thế Kha