Thứ tư, 14/08/2019 - 16:55

TPHCM công bố kế hoạch khắc phục sai phạm tại Thủ Thiêm

Dân trí

Thực hiện kết luận thanh tra số 1037 của Thanh tra Chính phủ ngày 26/6 về khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM sẽ tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền, thời gian thực hiện trước ngày 30/9.

TPHCM công bố kế hoạch khắc phục sai phạm tại Thủ Thiêm - 1

Chiều nay (14/8), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì buổi họp báo triển khai kế hoạch của UBND TP thực hiện kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Buổi họp báo bắt đầu lúc 16h tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 2. Nội dung chính của cuộc họp là công bố kế hoạch tiến độ các đầu việc thực hiện theo kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ ngày 26/6. 

Ngoài ra, TPHCM cũng công bố nội dung kết quả thực hiện thông báo số 1483 tháng 9/2018 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

TPHCM công bố kế hoạch khắc phục sai phạm tại Thủ Thiêm - 2
TPHCM tổ chức họp báo triển khai kế hoạch của UBND TP thực hiện kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2)

Về việc thực hiện kết luận số 1037 của Thanh tra Chính phủ ngày 26/6, theo UBND TPHCM, ngay từ khi có Kết luận thanh tra và Công văn số của Văn phòng Chính phủ về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, UBND TP đã thành lập ngay tổ công tác chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 1037 do Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP cũng đã ký ban hành ngay Kế hoạch số 814 ngày 9/8 triển khai thực hiện Kết luận thanh tra nêu trên, gồm 13 nhóm việc với 22 đầu việc.

Cụ thể, phối hợp với các bộ ngành Trung ương thực hiện các nội dung có liên quan như: xác định chi phí lãi vay trong phương pháp thặng dư; hướng dẫn phương pháp phân bổ chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh trong tổng mức đầu tư và chi phí được tính trong phương pháp thặng dư; việc sử dụng quỹ đất sạch để thực hiện việc thanh toán cho các dự án BT; xem xét, bổ sung hoặc điều chỉnh quy chuẩn xây dựng. Trong đó, TPHCM sẽ xem xét, xử lý việc xây dựng của Công ty cổ phần Đại Quang Minh.

TPHCM cũng sẽ kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với khoản lãi trên số tiền tạm ứng từ ngân sách Nhà nước; xem xét, kiến nghị xử lý đối với khoản chênh lệch do xác định, trình và phê duyệt chi phí đầu tư bình quân. 

Các nội dung công việc trên được thực hiện trước ngày 31/8. 

Chính quyền TP kiến nghị Kiểm toán Nhà nước khẩn trương kiểm toán các dự án BT, thời gian thực hiện trước ngày 31/8.

TPHCM xem xét, kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với khoản thuế VAT trong các hợp đồng BT như tại dự án BT 4 tuyến đường chính, thời gian thực hiện trước ngày 31/8.

TPHCM công bố kế hoạch khắc phục sai phạm tại Thủ Thiêm - 3

Xử lý thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền tạm ứng từ ngân sách thành phố chưa đúng quy định, thời gian thực hiện trước ngày 30/9.

Thu hồi về ngân sách Nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung đối với Công ty Đại Quang Minh và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay, thời gian thực hiện trước ngày 31/8.

Đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9.

Xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2013 theo đúng quy định; làm cơ sở để xem xét, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) đối với các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8.

TPHCM xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2019 (bám sát giá thị trường) làm cơ sở cho việc xác định mức giá khởi điểm để tổ chức đấu giá các lô đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; xử lý chuyển tiếp các dự án tái định cư không còn nhu cầu, chuyển sang dự án thương mại, thời gian thực hiện trước ngày 30/9

Căn cứ chi phí bình quân được duyệt, TPHCM kiểm tra, rà soát lại giá đất và nghĩa vụ tài chính của các dự án đã giao cho nhà đầu tư, thời gian thực hiện trước ngày 30/9.

TPHCM rà soát việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng, thời gian thực hiện trước ngày 31/8.

Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền, thời gian thực hiện trước ngày 30/9.

Theo UBND TP, đến nay thành phố đã thực hiện một số việc trong các nội dung công việc nêu trên.

Theo đó, TPHCM có văn bản báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi khoản tiền đã tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước đã đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Tham mưu văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cách làm của thành phố đối với việc tiếp tục thực hiện 3 dự án BT theo Kết luận thanh tra (đang được Thanh tra Chính phủ kiến nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán).

TPHCM cũng làm việc với Công ty Đại Quang Minh để thực hiện thu hồi về ngân sách Nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay. 

Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận thanh tra (1037) về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chỉ ra hàng loạt sai phạm về kinh tế của chính quyền TPHCM.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước không đúng quy định 26.315 tỷ đồng; sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm trên 4.286 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, UBND TP đã chấp thuận sử dụng quỹ đất sạch trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm để cân đối, thanh toán cho các dự án BT (4 tuyến đường chính, cầu Thủ Thiêm 2, Hạ tầng khu dân cư phía Bắc…) nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (thực chất là chỉ định nhà đầu tư) là không đúng quy định của Luật Đất đai và Luật Đấu thầu.

Trong đó, tính tiền sử dụng đất đối ứng để thanh toán cho các dự án BT không đầy đủ, thiếu chính xác và không đúng quy định, cần phải xem xét, xác định lại để truy thu, tránh thiệt hại cho Nhà nước.

Mặc dù việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán đối ứng cho dự án BT 4 tuyến đường chính chưa đúng quy định, nhưng UBND TP đã tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp trên 4.225 tỷ đồng, đã nộp 2.376 tỷ đồng, số còn lại đến nay chưa nộp trên 1.800 tỷ đồng, cần xem xét tính lãi chậm trả và thu hồi về ngân sách Nhà nước theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra đến Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu ra trong kết luận.

Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12/2019 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.

Quốc Anh - Phạm Nguyễn