Thứ hai, 04/06/2018 - 21:21

TPHCM: Điều chỉnh chức năng của Trung tâm chống ngập

Dân trí

Dự kiến, Trung tâm chống ngập chỉ duy trì 2 chức năng là quản lý dự án và vận hành các công trình đã được nghiệm thu, còn chức năng quản lý Nhà nước sẽ giao cho Sở Giao thông vận tải TPHCM đảm nhiệm.

UBND TPHCM vừa giao Sở Nội vụ hoàn chỉnh Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án của TP, quận, huyện, Ban Quản lý dự án ODA và trình UBND TP trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến, Trung tâm chống ngập TP chỉ còn chức năng quản lý dự án và vận hành công trình đã nghiệm thu
Dự kiến, Trung tâm chống ngập TP chỉ còn chức năng quản lý dự án và vận hành công trình đã nghiệm thu

Theo đó, TP sẽ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của các khu giao thông đô thị, khu quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Ngoài ra, sáp nhập Ban Quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2), Ban Vệ sinh môi trường trực thuộc Sở GTVT vào Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình Giao thông - Đô thị. Sở Giao thông vận tải được ủy quyền quản lý 2 ban này.

Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc sẽ được tổ chức thành Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa - Dân tộc trực thuộc UBND TP theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ.

Đáng chú ý, UBND TP cũng sẽ giao Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP (Trung tâm chống ngập); tổ chức lại trung tâm này thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, đồng thời ủy quyền, giao Sở Giao thông vận tải quản lý.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, thành phố đang bàn phương án chỉ giữ lại 2 chức năng cho Trung tâm chống ngập là quản lý dự án và vận hành các công trình đã được nghiệm thu.

TPHCM sẽ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TP trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và sáp nhập vào Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình Nâng cấp đô thị. Sở Xây dựng TPHCM được ủy quyền quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

TPHCM sẽ sáp nhập Ban Quản lý Đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Nam TP, Ban Quản lý Đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TP và chuyển từ mô hình cơ quan hành chính sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập để thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị trực thuộc UBND TP.

UBND TPHCM cũng thống nhất giao Chủ tịch UBND quận/huyện thành lập Ban Quản lý dự án khu vực quận/huyện trên cơ sở kiện toàn Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc quận, huyện như hiện nay.

Quốc Anh

Mới nhất