Thứ tư, 04/02/2015 - 20:00

TPHCM: Không mua xe công để tiết kiệm ngân sách

Dân trí

Nhằm siết chặt chi ngân sách, UBND TPHCM chỉ đạo không mua xe công, trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật, xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị mới thành lập.

Trong văn bản chỉ đạo về triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2015, UBND TP yêu cầu các Sở - ngành, quận – huyện, tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, gắn với hiệu quả công việc, tuân thủ kỷ cương, kỷ luật tài chính.

TPHCM: Không mua xe công để tiết kiệm ngân sách
Quan điểm về công tác quản lý ngân sách năm 2015 của thành phố: “Tăng nguồn thu để có nguồn chi, tiết kiệm chi để sử dụng hiệu quả tiền nhà nước và có nguồn tăng cho đầu tư” (ảnh minh họa)

Đồng thời rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ thu chi theo thứ tự ưu tiên; bố trí kinh phí tổ chức  các lễ lớn, các ngày kỷ niệm thành lập ngành theo tinh thần triệt để tiết kiệm. Kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết; cắt giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài. Tăng cường thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Không mua xe công, trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật, xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị mới thành lập.

Dừng triển khai và thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đến ngày 30/6/2015 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu để bổ sung dự phòng ngân sách; kiên quyết cắt giảm vốn đầu tư các dự án chậm tiến độ…

Về nguồn thu ngân sách năm nay, UBND TP yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế và hải quan, kiểm tra sau thông quan, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường các giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống chuyển giá; kiểm tra chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và đúng quy định.

Đối với các cơ quan thuế, đặc biệt lưu ý các giao dịch liên kết, hoạt động chuyển nhượng vốn, kinh doanh qua mạng, các giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng,… Phấn đấu thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 15% số doanh nghiệp đang quản lý thuế; nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết triệt để nợ chờ xử lý, nợ điều chỉnh, không để phát sinh số nợ thuế mới. Phấn đấu số nợ thuế đến 31/12/2015 phải dưới mức 5% trên tổng doanh thu.

Quốc Anh

Mới nhất