Thứ hai, 10/04/2017 - 20:28

TPHCM khuyến khích cán bộ yếu kém từ chức

Dân trí

TPHCM sẽ kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế và khuyến khích tự giác từ chức đối với cán bộ, công chức yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp… mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định ban hành Chương trình hành động của UBND TPHCM thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một trong những giải pháp được TPHCM đề ra là tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện “lợi ích nhóm”, “sân sau”…

Chính quyền TPHCM khuyến khích cán bộ yếu kém từ chức
Chính quyền TPHCM khuyến khích cán bộ yếu kém từ chức

Bên cạnh đó, TPHCM sẽ xây dựng quy định pháp luật hướng tới phát huy vai trò và thẩm quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Theo đó, người đứng đầu sẽ tự chịu trách nhiệm đối với việc kiểm tra, phát hiện, đình chỉ công tác và xử lý theo pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chính sách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, người đứng đầu phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn đối với cán bộ, công chức, viên chức đang trong quá trình điều tra, xét xử.

Chương trình hành động của TPHCM cũng nêu rõ sẽ kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế và khuyến khích tự giác từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp...

Đáng chú ý, TPHCM sẽ có cơ chế giám sát, giải quyết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu không đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu phát triển của cơ quan đơn vị, lĩnh vực phụ trách.

“Xử lý các trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp có dấu hiệu sai phạm và bao che sai phạm, các trường hợp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình”, chương trình hành động nêu rõ.

Ngoài ra, TPHCM sẽ chấm dứt tình trạng tổ chức tiệc tùng, chè chén, liên hoan, gặp mặt khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác, tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, Tết… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của TP.

Quốc Anh