Thứ tư, 17/10/2018 - 09:24

TPHCM: Kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên qua phản ánh của người dân

Dân trí

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, thông qua phản ánh của người dân, số lượng đảng viên, cán bộ công chức bị xử lý kỷ luật trong quý 3/2018 nhiều hơn 2 quý đầu năm cộng lại. Tuy nhiên, điểm hạn chế là người vi phạm bị xử lý không phải phát hiện nội bộ - đây là điều đáng suy ngẫm.

Tại Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 18, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã thông tin và nhận định về kết quả thực hiện quy định 1374 của Thành ủy về Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc xử lý cán bộ vi phạm không phải phát hiện nội bộ mà chủ yếu qua phản ánh của người dân là điều đáng suy ngẫm
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc xử lý cán bộ vi phạm không phải phát hiện nội bộ mà chủ yếu qua phản ánh của người dân là điều đáng suy ngẫm

Theo Bí thư Nhân, trong quý 3/2018, lãnh đạo các sở ngành và quận, huyện đã tiếp nhận xử lý 846 thông tin (trong khi đó 2 quý đầu năm là 477 tin). Kết quả xử lý cán bộ liên quan đến phản ánh của người dân trong quý 3/2018 cao hơn 2 quý đầu năm cộng lại.

Theo đó, về mặt Đảng, 40 cán bộ bị xử lý (2 quý đầu năm là 19); về mặt chính quyền, 65 cán bộ công chức bị xử lý (2 quý đầu năm là 28 trường hợp).

Bí thư Nhân cho rằng nhờ thông tin phản ánh của người dân mà thành phố kịp thời xử lý cán bộ vi phạm. “Nhưng hạn chế là không phải phát hiện nội bộ mà qua phản ánh của người dân, giám sát của báo chí. Tuy số lượng xử lý không phải là lớn nhưng đáng suy ngẫm”, ông Nhân nói.

Trong 9 tháng đầu năm, 59 đảng viên bị kỷ luật, trong đó 1 đảng viên bị khai trừ, 3 đảng viên bị cách chức, 8 đảng viên bị cảnh cáo và 47 đảng viên bị khiển trách. Về mặt chính quyền, trong số 93 cán bộ công chức bị xử lý kỷ luật, buộc thôi việc 2 người, cách chức 10 người, cảnh cáo 20 người và khiển trách 60 người.

Tuy xử lý được nhiều đảng viên, cán bộ vi phạm nhưng Bí thư Nhân cho rằng công tác xử lý cán bộ vi phạm vẫn còn hạn chế, đó là xử lý xong công bố công khai chưa được kịp thời. Trong quý 3 xử lý kỷ luật nhiều hơn nhưng lại công bố ít hơn 2 quý đầu năm. Việc này cần rút kinh nghiệm.

Cũng liên quan đến công tác 9 tháng đầu năm, Bí thư Nhân cho biết, giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế. Trong 9 tháng mà chỉ giải ngân được 42%, còn 58% vốn chưa dùng.

“Đây là yêu cầu hàng đầu, các giám đốc sở và chủ tịch UBND quận, huyện xem rà soát lại, chi đầu tư công tới đâu rồi, làm sao để giải ngân hết trong năm nay. Đây là nguồn lực có sẵn không phải đi xin ai cả. Đây là tiêu chí đánh giá giám đốc sở, chủ tịch trong năm 2018”, Bí thư Nhân nói.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Bí thư Nhân yêu cầu rà soát lại các dự án đầu tư, nếu dự án nào không có điều kiện triển khai thì thu hồi; đẩy mạnh cải cách hành chính… Hiện thành phố đã bàn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc miễn học phí cho học sinh cấp Trung học cơ sở vào năm sau. Vì vậy, các sở, ngành liên quan và địa phương chuẩn bị các phương án để triển khai theo tình hình thực tế.

Quốc Anh