Thứ ba, 27/02/2018 - 18:24

TPHCM: Quận 10 xin được giữ nguyên biên chế công chức

Dân trí

UBND Quận 10 (TPHCM) kiến nghị chính quyền thành phố, lãnh đạo Sở Nội vụ chưa xem xét giảm biên chế công chức của quận trong năm 2018 để đảm bảo nhân sự thực hiện nhiệm vụ quận được giao, đào tạo đội ngũ kế thừa có chuyên môn nghiệp vụ.

Ngày 27/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dẫn đẫu đoàn công tác, làm việc với UBND quận 10 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh rằng cơ sở tăng thu nhập cho cán bộ, công chức là hiệu quả công việc
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh rằng cơ sở tăng thu nhập cho cán bộ, công chức là hiệu quả công việc

Liên quan đến vấn đề cải cách hành chính, tinh giản biên chế, UBND Quận 10 kiến nghị UBND TPHCM, Giám đốc Sở Nội vụ chưa xem xét điều chỉnh giảm biên chế đối với Quận 10 trong năm 2018. Việc này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và đảm bảo nhân sự thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đào tạo đội ngũ kế thừa có chuyên môn nghiệp vụ.

Theo UBND Quận 10, việc giao biên chế được căn cứ theo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

Trong đó, cơ sở xác định việc giao biên chế dựa trên tiêu chí về diện tích, dân số, yếu tố về sự phát triển kinh tế, xã hội và các yếu tố đặc thù khác.

Trong khi đó, Quận 10 là một trong những quận lớn, trung tâm được xếp vào cụm thi đua 1 của thành phố nhưng số biên chế hành chính giao cho quận thấp nhất so với 24 quận, huyện là chưa phù hợp

Tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Đạo – Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố bày tỏ sự chia sẻ với UBND Quận 10, song ông cũng mong địa phương chia sẻ với chính quyền thành phố và Chính phủ.

Ông Đạo cho biết, tinh thần của Trung ương là tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức để làm sao tránh mâu thuẫn lương còn thấp mà cứ đòi tăng biên chế. Đây là mâu thuẫn và đòi hòi phải có quyết tâm từ các ngành, các cấp, thủ trưởng các đơn vị.

Theo ông Đạo, thực tế hiện nay chỉ rõ rằng, không giảm biên chế thì khó lòng tăng lương. Trong năm 2018, Chính phủ cũng giao cho thành phố giảm biên chế. Sở Nội vụ sẽ kiến nghị UBND TP, Thành ủy và báo cáo lại Chính phủ. Sau đó sẽ công bố chung vấn đề tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố để cân đối lại, sắp xếp cho phù hợp.

“Chúng ta làm thủ trưởng cơ quan Nhà nước và chúng ta không bỏ tiền túi trả lương. Nhưng đặt tình huống chúng ta bỏ tiền túi trả lương thì chúng ta phải tính toán nhân sự như thế nào cho phù hợp”, ông Đạo nói.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thàn Phong cho biết, sắp tới HĐND TP sẽ họp và nghe báo cáo đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Cơ sở của việc tăng thu nhập là hiệu quả công việc.

Ông Phong lưu ý Quận 10 về việc chỉnh trang đô thị, lấy hiệu quả công tác sắp xếp trật tự vỉa hè vào cuối năm để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu Quận 10 tiếp tục chấn chỉnh, sắp xếp lại vỉa hè chứ không để buông trôi. Các phường phải xây dựng kế hoạch, phương án sắp xếp lại trật tự vỉa hè, trên cơ sở đó các phường ký giao ước thi đua không để tái chiếm. Cuối năm đánh giá mọi công việc và kết quả rõ ràng, minh bạch.

“Quận cũng phải giao việc cho các phòng ban, đơn vị cụ thể, để có cơ sở đánh giá vào cuối năm. Giao việc chung chung thì rất khó đánh giá mức độ hoàn thành”, ông Phong nói.

Quốc Anh