Trách nhiệm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tới đâu trong vụ Formosa?

Dân trí Tại cuộc họp báo về công tác thanh tra sáng nay (17/11), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển khẳng định, ông Nguyễn Minh Quang - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - đã nói với Ban cán sự Bộ Tài nguyên và Môi trường rằng với tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự giai đoạn xảy ra sự cố Formosa xả thải “sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật”.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển trả lời tại cuộc họp báo (Ảnh: Thế Kha)
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển trả lời tại cuộc họp báo (Ảnh: Thế Kha)

- Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong vụ việc Fomrosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, hôm qua (16/11), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban cán sự Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2010-2015. Xin ông cung cấp thông tin cụ thể hơn về việc này?

- Thủ tướng đã chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Bộ tới đâu. Ban Bí thư cũng có chỉ đạo yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Tôi muốn nói cái này cho rõ thêm: Phải khẳng định sự cố đó là sai của Formosa, Formosa đã nhận lỗi và chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố này.

Tôi là người trực tiếp đấu tranh buộc Formosa chịu lỗi này. Nếu nói rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường không có trách nhiệm gì thì không phải.

Hôm nay tôi cũng khẳng định lại, vừa qua có một số ý kiến đã nêu rằng sai phạm trong việc thẩm định ĐTM (đánh giá tác động môi trường), trong việc cấp phép xả thải, tôi đính chính lại không có chuyện đó. Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm điểm làm rõ, khẳng định việc thẩm định ĐTM, việc cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.

Nhưng nói như thế thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gì không? Bộ có trách nhiệm một phần trong sự cố này, là với tư cách “tư lệnh” trên lĩnh vực tài nguyên môi trường mà để xảy ra sự cố này trên đất nước chúng ta thì Bộ phải có một phần trách nhiệm.

Chúng tôi đã có kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từ việc xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật mà cụ thể ở đây là Luật Bảo vệ môi trường và văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật này còn chậm trễ thiếu sót. Đấy là thiếu sót trách nhiệm.

Thứ hai là thiếu sót trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật, Bộ cũng trách nhiệm một phần, còn trách nhiệm chính là địa phương, là Hà Tĩnh, chứ không phải cái gì cũng Bộ cả đâu. Bộ làm sao đi khắp cả nước giám sát được, cũng phải theo chương trình kế hoạch thôi. Tôi nói thế để thấy trách nhiệm phối hợp. Cả các bộ ngành khác nữa cũng chưa kịp thời.

Tôi nói thế để các bạn chia sẻ, bởi thực thi pháp luật của chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện. Thực thi pháp luật có nhiều bất cập, đặc biệt trong hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát khi toàn ngành tài nguyên môi trường thì những người chuyên trách làm công tác thanh tra có trên 800 cán bộ công chức từ trung ương tới địa phương, trong khi như Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) có trên 4.000 người. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ có đủ 1 người phụ trách 1 tỉnh thôi, trong khi chúng tôi có 8 lĩnh vực cơ thì làm sao làm nổi.

- Với tư cách là Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2010-2015, ông Nguyễn Minh Quang có phải chịu trách nhiệm trong việc Formosa xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng vùng biển 4 tỉnh miền Trung?. Đến nay việc xem xét trách nhiệm của ông Quang và những cá nhân liên quan đã được thực hiện tới đâu rồi, thưa ông?

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gì thì hôm qua Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã nói trước Quốc hội rồi.

Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm điểm, xin nhận mọi hình thức kỷ luật trước Chính phủ và Ban Bí thư.

Còn khuyết điểm của Bộ và Ban cán sự như tôi đã nói, không né tránh trách nhiệm, sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và đang chờ Ban Bí thư, Ban cán sự đảng Chính phủ xem xét.

Đối với đồng chí Nguyễn Minh Quang - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thời kỳ diễn ra sự cố này thì đồng chí Quang hiện nay không phải thành viên của Ban cán sự đảng của Bộ. Ban Bí thư và Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm các đồng chí đang đương chức và chúng tôi chỉ kiểm điểm của các đồng chí đang đương chức, đặc biệt các đồng chí phụ trách lĩnh vực xảy ra cái này thôi.

Trong đó, ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận nhiệm vụ phụ trách về môi trường trước khi xảy ra sự cố Formosa có mấy ngày nên Ban cán sự đảng đã kiến nghị không xem xét trách nhiệm với ông Nhân, bởi mới về và đang trong thời kỳ tìm hiểu, không xử lý một cái gì.

Đối với đồng chí Quang, không phải thuộc thành viên Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nữa nhưng cũng mời họp với Ban cán sự để tham gia ý kiến, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về tập thể, cá nhân.

Với tư cách nguyên Bí thư Bán cán sự - Bộ trưởng thời kỳ này, đồng chí Quang không phải kiểm điểm trước Ban cán sự nhưng đồng chí cũng nói với Ban cán sự rằng, với tinh thần trách nhiệm Bộ trưởng, Bí thư ban cán sự giai đoạn đó cũng sẵn sàng chiụ mọi hình thức kỷ luật.

Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra trách nhiệm của các đồng chí có liên quan đến sự cố Formosa cả khóa trước cũng như khóa này, cũng đang kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường có liên quan đến sự cố.

Tôi cũng không biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm tới đâu, ý kiến thế nào, sai phạm tới đâu thì chúng tôi chưa được biết.


Nguyên Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang.

Nguyên Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang.

- Như ông nói thì trách nhiệm của tỉnh Hà Tĩnh trong sự việc này là như thế nào, cụ thể những ai phải chịu trách nhiệm?

- Chịu trách nhiệm chính là UBND tỉnh Hà Tĩnh, là khâu kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật đối với Formosa. Hà Tĩnh phải là địa phương mà nhà máy đóng trên địa bàn nên phải kiểm tra, giám sát thường xuyên nhất, trực tiếp nhất.

Bây giờ đang chỉ đạo khắc phục việc này bằng việc quan trắc online, gửi thông tin đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh để giám sát trực tiếp, thường xuyên hoạt động của nhà máy này.

Bộ cũng có trách nhiệm, nhưng trực tiếp thường xuyên trong việc kiểm tra giám sát là địa phương, không phải cái gì Bộ cũng làm thay được cả.

- Có ý kiến nói rằng quy định của pháp luật nói rằng đơn vị nào phê duyệt ĐTM thì đơn vị đó phải giám sát, chịu trách nhiệm và như vậy thì Bộ Tài nguyên và Môi trường phải chịu trách nhiệm chính chứ?

- Trong phê duyệt ĐTM có một điều giao cơ quan chức năng có liên quan phải chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện. Trong đó có cả Tổng cục Môi trường, cả UBND tỉnh Hà Tĩnh và một số đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện, phối hợp cả với Formosa nữa.

- Được biết trước khi xảy ra sự cố, Formosa đã 7 lần gửi văn bản báo cáo về việc vận hành các công trình trong nhà máy nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường, mà cụ thể là Tổng cục Môi trường đã không vào Hà Tĩnh để tiến hành kiểm tra, giám sát?

- Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2015, đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất trước khi đi vào hoạt động phải báo cáo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhân về công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành.

Formosa là một khu liên hợp sản xuất có rất nhiều công trình, hạng mục công trình nhưng không phải hoàn thành một lúc, một thời điểm mà hoàn thành nhiều tổ hợp khác nhau, nhiều lúc khác nhau. Formosa đã thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ xác nhận các công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành trước khi đưa vào vận hành.

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường là xác nhận công trình bảo vệ môi trường xem theo ĐTM, Formosa đã hoàn thành đúng như thế chưa.

Trong thời gian trước sự cố, Formosa đã có 7 lần báo cáo về các công trình của Formosa và yêu cầu Bộ phải xác nhận. Mặc dù trong thời gian rất ngắn nhưng theo quy định của pháp luật, sau khi vận hành thí điểm 6 tháng thì phải làm xác nhận. Theo quy định của pháp luật thì vẫn đang trong thời hạn cho phép vận hành thì đã xảy ra sự cố này.

Bây giờ nói Tổng cục Môi trường sai thì không phải, nói Formosa sai thì cũng có cái sai, bắt bẻ là đang trong giai đoạn vận hành chạy thử thôi. Tổng cục Môi trường cũng thấy một phần trách nhiệm, nếu kịp thời hơn chắc là không để xảy ra việc đó.

- Xin hỏi những cá nhân nào ở Tổng cục Môi trường chịu trách nhiệm trong việc đó?

- Các cá nhân trong tổ chức có liên quan đó phải chịu trách nhiệm kiểm điểm. Bộ đã chỉ ra các cá nhân trong các đơn vị đó, còn việc xử lý như thế nào thì phải thành lập hội đồng xem xét xử lý kỷ luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi có thông báo của Ban cán sự đến các đơn vị thì đang chuẩn bị làm việc đó. Có đoàn của Ủy ban Kiểm tra vào kiểm tra việc này và đang chờ đoàn kiểm tra để làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đồng thời cũng có hình thức xử lý kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân liên quan. Sai phạm tới đâu xử lý tới đó.

Đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cao nhất, chúng tôi đang chờ đoàn đó. Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có trách nhiệm xử lý và như thế Bộ sẽ không làm nữa.

- Xin cảm ơn ông!

Thế Kha

MỚI NHẤT
Hà Nội dán đề can tuyên truyền luật giao thông cho gần 20.000 xe taxi
Hà Nội dán đề can tuyên truyền luật giao thông cho gần 20.000 xe taxi

(Dân trí) - Ngày 17/11, CATP Hà Nội phối hợp với Sở GTVT tổ chức dán đề can tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố.

Thứ năm, 17/11/2016 - 07:00

Hà Nội: Bốt điện trên vỉa hè phát nổ, 5 người bị bỏng
Hà Nội: Bốt điện trên vỉa hè phát nổ, 5 người bị bỏng

(Dân trí) - Khoảng 15h chiều nay (17/11), một bốt điện trên vỉa hè tại phố Nguyễn Thị Minh Khai (quận Hà Đông - Hà Nội) đã bất ngờ phát nổ khiến 5 người bị bỏng phải đưa vào bệnh viện chữa trị.

Thứ năm, 17/11/2016 - 05:25

Vụ sập cầu treo: Điều phà phục vụ dân miễn phí
Vụ sập cầu treo: Điều phà phục vụ dân miễn phí

(Dân trí) - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Tân Phú sử dụng phà để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau sự cố sập cầu treo Tà Lài (xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Thứ năm, 17/11/2016 - 04:11

Vụ “biệt phủ” giữa đồng: Đang khẩn trương kiểm tra
Vụ “biệt phủ” giữa đồng: Đang khẩn trương kiểm tra

(Dân trí) - “UBND tỉnh đang khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra cụ thể quá trình xây dựng công trình để có kết luận chính thức”, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết về công trình "biệt phủ" giữa đồng.

Thứ năm, 17/11/2016 - 03:26

Tàu hàng đâm chìm sà lan trên biển Cần Giờ, nữ thuyền trưởng mất tích
Tàu hàng đâm chìm sà lan trên biển Cần Giờ, nữ thuyền trưởng mất tích

(Dân trí) - Trong lúc di chuyển trên biển Cần Giờ, tàu hàng quốc tịch Panama đã đâm chìm 1 chiếc sà lan khiến thuyền trưởng sà lan mất tích.

Thứ năm, 17/11/2016 - 03:11

“Không gặp bất kỳ sự cản trở nào” khi thanh tra dự án Núi Pháo
“Không gặp bất kỳ sự cản trở nào” khi thanh tra dự án Núi Pháo

(Dân trí) - Tại cuộc họp báo sáng 17/11, ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) - khẳng định, cuộc thanh tra dự án Núi Pháo (Thái Nguyên) chưa kết thúc và đoàn thanh tra “không gặp bất kỳ cản trở nào”.

Thứ năm, 17/11/2016 - 03:04

Kiến nghị trình Quốc hội dự án metro hơn 41.000 tỷ đồng
Kiến nghị trình Quốc hội dự án metro hơn 41.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM vừa kiến nghị UBND TPHCM trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án tuyến metro số 5 giai đoạn 1 (từ cầu Sài Gòn đến Ngã tư Bảy Hiền), với tổng mức đầu tư 41.067 tỷ đồng.

Thứ năm, 17/11/2016 - 02:55

Chủ tịch Hà Nội: Xem xét trách nhiệm của Sở PCCC vụ cháy quán karaoke
Chủ tịch Hà Nội: Xem xét trách nhiệm của Sở PCCC vụ cháy quán karaoke

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cháy quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông, làm 13 người chết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã xem xét trách nhiệm quản lý của UBND quận Cầu Giấy và tới đây sẽ xem xét trách nhiệm của Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Cảnh sát PCCC.

Thứ năm, 17/11/2016 - 02:55

Xe bồn lao xuống vực sâu, tài xế tử nạn
Xe bồn lao xuống vực sâu, tài xế tử nạn

(Dân trí) - Sáng ngày 17/11, tại đèo Hải Vân (thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người thương vong.

Thứ năm, 17/11/2016 - 02:46

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hiện 5 vi phạm ở thủy điện Hố Hô
Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hiện 5 vi phạm ở thủy điện Hố Hô

(Dân trí) - Sau khi phát hiện 5 lỗi vi phạm về quản lý tài nguyên nước ở nhà máy thủy điện Hố Hô, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định xử phạt số tiền 115,5 triệu đồng.

Thứ năm, 17/11/2016 - 02:36

Tướng Lê Quý Vương: Interpol áp lệnh “truy nã đỏ” với Trịnh Xuân Thanh
Tướng Lê Quý Vương: Interpol áp lệnh “truy nã đỏ” với Trịnh Xuân Thanh

(Dân trí) - Giải thích việc Trịnh Xuân Thanh trốn thoát ra nước ngoài, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, vì đây không phải một vụ án trinh sát nên lực lượng Công an không thể áp dụng biện pháp liên hoàn.

Thứ năm, 17/11/2016 - 02:35

Công trình bị hủy quyết định phê duyệt quy hoạch trước khi sập cần cẩu
Công trình bị hủy quyết định phê duyệt quy hoạch trước khi sập cần cẩu

(Dân trí) - Liên quan đến công trình xảy ra vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) tử vong, trước khi tai nạn xảy ra, UBND tỉnh này đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng. Lý do là 2 quyết định này được ban hành chưa phù hợp với quy định.

Thứ năm, 17/11/2016 - 02:32

ĐÁNG QUAN TÂM
Hoàng tử William: Động vật hoang dã sẽ tuyệt chủng vì chính chúng ta
Hoàng tử William: Động vật hoang dã sẽ tuyệt chủng vì chính chúng ta

(Dân trí) - Tại hội nghị về chống buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã lần 3, Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình trong cuộc chiến này.

Thứ năm, 17/11/2016 - 12:28

Thủ tướng: Nâng cao dân trí để công phá “vùng lõi đói nghèo”
Thủ tướng: Nâng cao dân trí để công phá “vùng lõi đói nghèo”

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân tích, dù đất nước gặp khó khăn nhưng Chính phủ vẫn trình ra Quốc hội để thông qua chương trình trái phiếu Chính phủ, hỗ trợ xây trường, nâng cao dân trí, góp phần vào việc xóa vùng lõi đói nghèo của Việt Nam…

Thứ năm, 17/11/2016 - 12:00

Người dân chưng hửng vì dự án nước sạch “chết yểu”
Người dân chưng hửng vì dự án nước sạch “chết yểu”

(Dân trí) - Có chủ trương xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn, hàng nghìn hộ dân cũng như chính quyền xã Văn Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội) rất phấn khởi, hy vọng có thể thay thế nguồn nước giếng khoan, nước mưa không đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì dự án nước sạch đến với xã này bị “chết yểu”.

Thứ năm, 17/11/2016 - 11:51

Người sai phạm bỏ trốn êm ái, ai chấp nhận được
Người sai phạm bỏ trốn êm ái, ai chấp nhận được

(Dân trí) - Đại biểu Ngô Văn Minh yêu cầu làm rõ bao nhiêu trường hợp luân chuyển theo đường “tiểu ngạch” như Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Lê Vĩnh Tân không trả lời vấn đề cụ thể mà chỉ nhận thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước... Đại biểu chất vấn tiếp và nhấn mạnh, việc kẻ tham nhũng bỏ trốn là khó chấp nhận.

Thứ năm, 17/11/2016 - 11:25

Nhiều chủ cơ sở dịch vụ nhạy cảm “ngại” ký cam kết chống mại dâm
Nhiều chủ cơ sở dịch vụ nhạy cảm “ngại” ký cam kết chống mại dâm

(Dân trí) - Đa số các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm né tránh hoặc ủy quyền cho nhân viên quản lý ký cam kết, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động thực hiện cam kết phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Thứ năm, 17/11/2016 - 11:24

Tuần sau miền Bắc đón đợt rét đậm
Tuần sau miền Bắc đón đợt rét đậm

(Dân trí) - Dự báo, khoảng thứ Tư tuần sau (23/11), một đợt gió mùa Đông Bắc rất mạnh sẽ tràn vào miền Bắc gây ra đợt rét đậm tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tại Hà Nội, nhiệt độ ban đêm là 13-15 độ C, ban ngày 16-18 độ C, gần tới ngưỡng rét đậm.

Thứ năm, 17/11/2016 - 10:54

Vỡ đê bao, hàng chục ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng
Vỡ đê bao, hàng chục ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng

(Dân trí) - Ông Phạm Trường Giang - Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ vỡ gần 10m đê bao, gây thiệt hại không nhỏ đến hoạt động sản xuất của người dân.

Thứ năm, 17/11/2016 - 10:00

Người dân 2 tỉnh lo nhà máy dệt nhuộm xả thải thẳng ra sông
Người dân 2 tỉnh lo nhà máy dệt nhuộm xả thải thẳng ra sông

(Dân trí) - Một đường ống xả thải dài hơn 9km từ nhà máy dệt nhuộm may ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xả thẳng xuống lưu vực sông đoạn giao với Quảng Trị và Thừa Thiên Huế khiến người dân, chính quyền lo lắng vì nước thải độc hại sẽ tiêu diệt toàn bộ hệ sinh thái sông, đầm phá của 2 tỉnh.

Thứ năm, 17/11/2016 - 09:02

Quốc hội nghiêm khắc phê phán sai phạm nghiêm trọng của ông Vũ Huy Hoàng
Quốc hội nghiêm khắc phê phán sai phạm nghiêm trọng của ông Vũ Huy Hoàng

(Dân trí) - “Với các sai phạm nghiêm trọng của ông Vũ Huy Hoàng trong thời gian vừa qua, Quốc hội nghiêm khắc phê phán và cũng nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra, giám sát, ban hành các văn bản pháp luật làm cơ sở trong việc xử lý những vụ việc tương tự”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Thứ năm, 17/11/2016 - 09:01

Ngư dân phát hiện một tàu nước ngoài vắng người trôi dạt trên biển
Ngư dân phát hiện một tàu nước ngoài vắng người trôi dạt trên biển

Chiều ngày 16/11, tin từ Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cho biết, 2 tàu cá của ngư dân tại phường Bình Tân, thị xã La Gi ( Bình Thuận ) trong lúc hành nghề trên biển đã phát hiện 1 con tàu sắt lớn của nước ngoài trôi dạt trên biển tại vị trí cách La Gi khoảng 157 hải lý.

Thứ năm, 17/11/2016 - 08:38

Thủ tướng: Không để vụ tiêu cực, tham nhũng nào "chìm xuồng"
Thủ tướng: Không để vụ tiêu cực, tham nhũng nào "chìm xuồng"

(Dân trí) - Với những sự việc “chìm xuồng” đại biểu khái quát, Thủ tướng khẳng định không có vụ nào đã phát hiện mà bị "chìm xuồng". Thủ tướng đề nghị có vụ việc gì cụ thể đại biểu cứ tiếp tục nêu ra; Chính phủ quyết không để những vụ tiêu cực, tham nhũng rơi vào tình trạng như vậy.

Thứ năm, 17/11/2016 - 08:18

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh bồi thường ô nhiễm môi trường biển
Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh bồi thường ô nhiễm môi trường biển

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Thứ năm, 17/11/2016 - 07:55