Thứ sáu, 02/03/2018 - 14:16

Bình Dương:

Vác hương "khủng" đi dâng lễ, xin lộc ở chùa Bà Thiên Hậu

Dân trí

Rạng sáng ngày 2/3 (tức 15 tháng Giêng âm lịch) người dân khắp nơi đổ về chùa Bà Thiên Hậu tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Bương để cầu xin lộc đầu năm mới.

Chen chân dâng lễ, xin lộc đầu năm ở chùa Bà Thiên Hậu

Lối chính vào chùa Bà ken đặt người
Lối chính vào chùa Bà ken đặt người

Nhiều phật tử đến viếng chùa chuẩn bị những cây hương khủng. Những loại hương này không được phép mang vào chánh điện để đảm bảo an toàn.

Nhiều phật tử đến viếng chùa chuẩn bị những cây hương "khủng". Những loại hương này không được phép mang vào chánh điện để đảm bảo an toàn.


Lượng người viếng chùa rất lớn. Ai cũng cầm trên tay ít nhất một nén hương.

Lượng người viếng chùa rất lớn. Ai cũng cầm trên tay ít nhất một nén hương.


Rất nhiều người dâng cây hương lớn. Lực lượng dọn hương phải làm việc luôn tay.

Rất nhiều người dâng cây hương lớn. Lực lượng dọn hương phải làm việc luôn tay.


Dọn lễ dâng Bà ở Chánh điện

Dọn lễ dâng Bà ở Chánh điện


Lực lượng hỗ trợ dọn lễ cũng làm việc hết công suất

Lực lượng hỗ trợ dọn lễ cũng làm việc hết công suất

Xin lộc đầu năm
Xin lộc đầu năm

Du khách nước ngoài cũng đến xin lộc

Du khách nước ngoài cũng đến xin lộc

Lựa chọn những vật phẩm may mắn
Lựa chọn những vật phẩm may mắn

Ghi tên cầu an năm mới.

Ghi tên cầu an năm mới.

Phạm Nguyễn