Thứ năm, 18/12/2014 - 10:33

Về Tân Trào thăm quê hương Cách mạng

Dân trí

Cách đây đúng 70 năm, trong những ngày tháng 12 sục sôi khí thế cách mạng, tại Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) đã có những chuyển biến cách mạng mang tính chất quyết định, để rồi từ đó Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Di tích Lán Nà Nưa là nơi Bác đã sống từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945. Bác Hồ chỉ thị: “Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới, dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Ngày 16 và 17/8/1945, Quốc dân đại hội đã họp thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng trong cả nước, thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh và bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng.

Chiều ngày 16/8/1945, tại cây đa Tân Trào, thi hành mệnh lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc bản Quân lệnh số 1, hạ lệnh xuất quân tiến sang giải phóng Thái Nguyên và tiến về giải phóng Thủ đô Hà Nội.

Ngày nay Tân Trào đã mang một diện mạo mới, hòa nhập cùng sự phát triển của đất nước, nhưng những di tích cách mạng 70 năm trước vẫn được lưu giữ, bảo tồn để giáo dục những thế hệ mai sau về một thời “nằm gai nếm mật” không thể nào quên.

Gia Chính


Gia Chính


Gia Chính


Gia Chính


Gia Chính


Gia Chính


Gia Chính


Gia Chính


Gia ChínhGia Chính

70 năm Quân đội anh hùng

Mới nhất