Thứ ba, 30/07/2019 - 21:13

Việt Nam - Lào tổ chức hội thảo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Dân trí

Sáng 30/7, tại tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Hội thảo lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới".

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự hội thảo do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Ki-Kẹo Khảy-Khăm-Phị-Thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào làm trưởng đoàn.

Việt Nam - Lào tổ chức hội thảo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - 1

Hội thảo lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới".

Hội thảo là dịp để hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào cùng nhau trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời giúp các nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào tăng cường hiểu biết, trao đổi thông tin, quan điểm, phương pháp nghiên cứu cũng như những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà mỗi Đảng đã đề ra.

Tại phiên khai mạc, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, hội thảo lần này là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng và diễn ra trong bối cảnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đang được hai Đảng, hai Nhà nước đặc biệt quan tâm và đang tiến hành tổng kết về lý luận và thực tiễn để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng.

Việt Nam - Lào tổ chức hội thảo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - 2

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Thưởng cũng nêu bật những kết quả quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng nói riêng trở thành điều kiện, tiền đề cho những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam và Lào sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới ở mỗi nước.

Về phía Lào, ông Ki-Kẹo Khảy-Khăm-Phi-Thun đánh giá cao ý nghĩa của việc hai Đảng lựa chọn chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới” cho cuộc hội thảo lần này và khẳng định cuộc hội thảo diễn ra trong bối cảnh hai Đảng đang chuẩn bị tổ chức đại hội toàn quốc của mỗi Đảng, do đó sẽ góp phần phục vụ cho việc tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Việt Nam - Lào tổ chức hội thảo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - 3

Ông Ki-Kẹo Khảy-Khăm-Phị-Thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào.

Ông Ki-Kẹo Khảy-Khăm-Phi-Thun nhấn mạnh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới là vấn đề quan trọng và cấp thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phát huy vai trò, tính chủ động của các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát huy chế độ dân chủ nhân dân.

Nêu bật những thành tựu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới; đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế, rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng của Lào trong thời gian tới.

Đặng Tài