Thứ sáu, 10/07/2015 - 15:13

Yêu cầu báo cáo chính xác tình hình tiếp công dân

Dân trí

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương báo cáo chính xác tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, nhất là nguyên nhân tăng/giảm số lượt đoàn đông người; chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trong một lần tiếp dân ở Hà Nội (Ảnh: TTCP).
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trong một lần tiếp dân ở Hà Nội (Ảnh: TTCP).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh vừa ký văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các địa phương đề nghị gửi báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 (thời kỳ báo cáo từ 15/8/2014 đến 15/8/2015). Trong đó cần nêu rõ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền do đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuyển đến.

Thanh tra Chính phủ đặc biệt lưu ý các Bộ ngành, địa phương thống kê đầy đủ, chính xác, quan tâm đánh giá tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, nhất là nguyên nhân tăng/giảm số lượt đoàn đông người; chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2015 của Thanh tra Chính phủ, toàn ngành đã tập trung cao cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ; phối hợp giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội các cấp nhằm bảo đảm ổn định tình hình an ninh, chính trị - xã hội trong thời gian diễn ra kỳ họp Trung ương, Quốc hội khóa XIII và phục vụ đại hội đảng các cấp.

Trong 5 tháng đầu năm 2015, Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TPHCM đã tiếp 9.968 lượt công dân (giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2014) đến trình bày 2.849 vụ việc (tăng 12%), trong đó có 271 đoàn đông người (tăng 11,9%). Các Bộ, ngành, địa phương đã tiếp 74.403 lượt công dân (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2014), với 36.268 vụ việc (tăng 34,1% so với cùng kỳ năm 2014); có 988 lượt đoàn đông người (tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2014).

Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã tiếp 423 lượt người đến trình bày 16 vụ việc, trong đó có 5 đoàn đông người. Ngoài ra Tổng Thanh tra Chính phủ còn trực tiếp tiếp công dân tại địa phương nhằm hạn chế công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ 27 vụ việc khiếu nại, tố cáo; thành lập nhiều tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 14,8 tỷ đồng, 9,2 ha đất các loại; trả lại quyền lợi cho 310 người, kiến nghị xử lý hành chính 64 người (đã xử lý 46 người); chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Thế Kha