Thứ hai, 14/12/2020 - 20:00

Quảng Nam

Đưa BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Dân trí

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết là giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Tại kỳ họp 20, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX vừa được tổ chức, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết đồng thuận về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

 Đưa BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 - 1

Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX ban hành Nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết này là giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT…

Việc đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 nhằm thúc đẩy nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh và sẽ được Quảng Nam triển khai ở 3 chỉ số: Số người tham gia; tỷ lệ tham gia và tốc độ phát triển số người tham gia.

Trong đó, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 201.000 người; số người tham gia BHXH 186.400 người; số người tham gia BHXH tự nguyện 26.500 người.

BHXH, BHYT được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Trong những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã được đưa ra thực hiện nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN với mục tiêu tiến tới BHXH đối với mọi người lao động trong độ tuổi lao động.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Nam cho rằng, có thể khẳng định những quyết sách này đã gián tiếp thúc đẩy người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN để có thu nhập ổn định hằng tháng khi ngoài độ tuổi lao động và giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau trong bối cảnh viện phí điều chỉnh tăng.

Để thực hiện Nghị quyết này, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho UBND các huyện, thị xã, thành phố…

Công Bính