Thứ bảy, 11/01/2020 - 07:42

3 phút cùng luật sư:

Pháp luật có bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động?

Dân trí

Vào dịp cuối năm, một trong những điều quan tâm và mong mỏi nhất của người lao động là vấn đề thưởng Tết hay không? Vấn đề này sẽ được quy định như thế nào theo pháp luật?

Pháp luật không bắt buộc thưởng Tết cho người lao động

Về vấn đề thưởng Tết thì pháp luật quy định như thế nào thưa Luật sư?”

Luật sư Nguyễn Đức Chánh: Hiện nay pháp luật chưa có quy định riêng biệt cụ thể về tiền thưởng Tết. Có thể hiểu thưởng Tết cũng là một dạng của tiền thưởng trong lao động.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động năm 2012 thì: “Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.”.

Như vậy, nếu các bên không có thỏa thuận trong Hợp đồng Lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong Quy chế thưởng của công ty thì việc thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện.

Người sử dụng lao động được quyền chủ động, tự nguyện trả thưởng cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như mức độ hoàn thành công việc của người lao động và không bắt buộc phải trả thưởng khi doanh nghiệp làm ăn không có lãi.

Pháp luật có bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động? - 1

Vậy trường hợp nào doanh nghiệp buộc phải thưởng Tết, thưa luật sư?

Luật sư Nguyễn Đức Chánh: Trong trường hợp giữa người lao động và người sử dụng lao động đã có thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong Quy chế thưởng về việc thưởng Tết (không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh) thì người sử dụng lao động bắt buộc phải thực hiện.

Nếu người sử dụng lao động không thực hiện như cam kết thì người lao động hoặc tổ chức công đoàn có nghĩa vụ đại diện cho người lao động yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện cam kết này.

Còn nếu hai bên thương lượng nhưng không giải quyết được, người lao động có quyền yêu cầu Hội đồng hòa giải lao động/Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết tranh chấp.

Pháp luật có bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động? - 2

Nếu được thưởng, thì người lao động được thưởng bằng tiền hay sản phẩm, thưa luật sư?

Luật sư Nguyễn Đức Chánh: Theo quy định Bộ luật Lao động hiện hành thì tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Còn theo quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019 (sẽ có hiệu lực vào 01/01/2021 tại khoản 1 Điều 104 thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

 Thư Quỳnh - Nguyễn Quang

Tin liên quan

Mới nhất

Đáng quan tâm