Thứ bảy, 22/09/2018 - 07:36

Sai phạm tài chính tại Sở Công thương Sóc Trăng!

Dân trí

Thanh tra Nhà nước tỉnh Sóc Trăng vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính, xậy dựng cơ bản tại Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng và Chi cục Quản lý thị trường (trực thuộc Sở Công thương).


Sai phạm tài chính tại Sở Công thương Sóc Trăng! - Ảnh 1.

Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng.

Kế luận cho biết, Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng có sai phạm trên 74,6 triệu đồng, Chi cục Quản lý thị trường có sai phạm trên 37,7 triệu đồng.

Theo kết luận thanh tra, Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng sai phạm các khoản, như: Chi hỗ trợ 50% tiền đóng học phí, tài liệu cho công chức không thuộc đối tượng được phê duyệt kế hoạch đào tạo của UBND tỉnh và quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi học; chi lương gánh việc không có văn bản qui định; chi hỗ trợ công tác phí cho công chức đi học tập kinh nghiệm không đúng mục đích chi.

Ngoài ra, Sở Công thương còn thanh toán một số chứng từ chưa đúng trình tự thủ tục.

Còn tại Chi cục Quản lý thị trường, có các sai phạm, như: Thanh toán tiền khoán công tác phí cho Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Nghiệp vụ tổng hợp không thuộc đối tượng được khoán công tác phí theo qui định; chi hỗ trợ 50% tiền đóng học phí, tài liệu cho công chức, viên chức không thuộc đối tượng được phê duyệt kế hoạch đào tạo của UBND tỉnh và quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi học.

Ngoài ra, đơn vị này thực hiện chưa đúng quy định nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính (khoán văn phòng phẩm, photo tài liệu, điện thoại cố định cho các đội quản lý thị trường).

Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý ở 2 đơn vị này; xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở Công thương và lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường rút kinh nghiệm; xem xét trách nhiệm của Kế toán Sở Công thương và Kế toán Chi cục Quản lý thị trường.

Về kinh tế, thu hồi số tiền gần 31 triệu đồng, trong đó Sở Công thương là 12,4 triệu đồng, Chi cục Quản lý thị trường trên 18,5 triệu đồng.

B.D