Thứ ba, 07/04/2020 - 07:35

Bài 2:

Thống nhất phương án giải quyết vụ một thửa đất có 2 chủ ở Quảng Bình!

Dân trí

Liên quan đến những vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ “tréo ngoe” tại xã Quảng Hợp, chính quyền huyện Quảng Trạch đã thống nhất phương án trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Như Dân trí đã phản ánh, tháng 4/2017, UBND xã Quảng Hợp lấy đất rừng đã quy chủ trong bản đồ địa chính của 3 hộ dân: ông Nguyễn Trường Thí, Lê Văn Thắng và Trình Văn Thống để chia thành 41 thửa đất cấp cho người dân trong thôn. Sau đó, cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) rừng cho các hộ dân này, khiến một thửa đất lại có 2 chủ, gây bức xúc và làm xáo trộn đời sống của người dân.

Thống nhất phương án giải quyết vụ một thửa đất có 2 chủ ở Quảng Bình! - 1

Một thửa đất trồng rừng có 2 chủ ở thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch.

Đến ngày 13/5/2019, UBND huyện Quảng Trạch đã ban hành kết luận số 418/KL-UBND rà soát việc giao đất và cấp GCNQSDĐ rừng sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân tại thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, trong đó yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường thực hiện các thủ tục để trình UBND huyện quyết định hủy bỏ kết quả giao đất và thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho 41 hộ gia đình, cá nhân đã cấp trên diện tích đất của 3 hộ nói trên.

Ngoài ra, UBND xã Quảng Hợp phải tổ chức rà soát quỹ đất chưa giao trên địa bàn xã, lập phương án đề nghị UBND huyện phê duyệt để giao cho 41 hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất không đúng quy định của pháp luật để họ có đất sản xuất.

Thống nhất phương án giải quyết vụ một thửa đất có 2 chủ ở Quảng Bình! - 2

Sự việc vỡ lở khi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện trích đo, chỉnh lý địa chính trên diện tích đất của 3 hộ dân thành 41 thửa đất

Trong trường hợp nếu quỹ đất của xã không còn thì UBND xã phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ và các phòng, ban liên quan để rà soát những diện tích đất nghèo kiệt của rừng phòng hộ để bóc tách, đề nghị tỉnh thu hồi trả về địa phương quản lý, lập phương án và thống nhất giao cho 41 hộ dân để họ sản xuất theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp đó, ngày 14/5/2019, UBND huyện đã ban hành thông báo số 57/TB-UBND về việc thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của 14 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp (trong số 41 hộ).

Ngày 20/5/2019, UBND huyện Quảng Trạch tiếp tục ban hành quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc hủy kết quả giao đất tại quyết định số 2460/QĐ-UBND, ngày 9-10-2017 của UBND huyện và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho 14 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp.

Sở dĩ, UBND huyện ban hành quyết định 1016/QĐ-UBND là do: "Việc thực hiện giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật (do UBND xã và các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND huyện giao đất khi trên đất đang có người sử dụng cho người khác mà chưa thực hiện thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật, được quy định tại Điều 53, Luật Đất đai năm 2013)".

Đối với 14 hộ dân này, chính quyền địa phương và các phòng, ban chức năng đã tổ chức giao đất để họ sản xuất, còn 27 hộ gia đình, cá nhân còn lại, UBND huyện sẽ tiếp tục giải quyết sau khi có kết quả rà soát nguồn quỹ đất trên địa bàn xã Quảng Hợp.

Thống nhất phương án giải quyết vụ một thửa đất có 2 chủ ở Quảng Bình! - 3

UBND huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục giải quyết sau khi có kết quả rà soát nguồn quỹ đất trên địa bàn xã Quảng Hợp.

Ngày 5/11/2019, UBND huyện Quảng Trạch có công văn số 1115/UBND-TNMT gửi UBND tỉnh và các sở: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-PTNT đề nghị bóc tách diện tích đất rừng sản xuất do Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý.

Theo đó, diện tích dự kiến bóc tách là 26,09ha đất rừng sản xuất tại các khoảnh 1,2,3,4 thuộc tiểu khu 161, thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp; trong đó, diện tích đất trống không có rừng 10,34ha; diện tích đất có rừng trồng người dân lấn chiếm từ trước là 15,75ha, để giao cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sản xuất.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Viên, Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp cho biết, UBND xã vừa tổ chức cuộc họp đề nghị 27 hộ dân đã được cấp GCNQSDĐ tạm dừng sản xuất, mua bán, chuyển nhượng trên diện tích đất đang xảy ra tranh chấp để các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

“Xã cũng đã đề nghị UBND huyện thu hồi GCNQSDĐ đã cấp, sớm hoàn thành hồ sơ khảo sát diện tích rừng phòng hộ dự kiến bóc tách để báo cáo với các sở, ngành chức năng. Sau khi có diện tích đất rừng đã bóc tách, UBND xã sẽ xây dựng phương án giao đất rừng cho các hộ gia đình, cá nhân để sản xuất theo quy định của pháp luật”, ông Viên cho biết thêm.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nhóm PV

Tin liên quan

Mới nhất