Thứ năm, 16/03/2017 - 15:13

Bài 27:

TP Hà Nội báo cáo Chính phủ về vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO

Dân trí

UBND TP Hà Nội vừa có công văn báo cáo Văn phòng Chính phủ về các nội dung liên quan đến khiếu nại, kiến nghị của luật sư, nhà đầu tư đề nghị thực hiện đúng luật trong vụ cổ phần hoá tại Công ty HACINCO. Theo đó, UBND TP Hà Nội đang giao Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Sở Tài chính xem xét, đề xuất giải quyết.

Công văn số 962/UBND-KT của UBND TP Hà Nội do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội ký gửi Văn phòng Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết:

“Kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư NCX Hà Nội về những tồn tại, vướng mắc và đẩy nhanh thực hiện cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO).

Ngày 29/10/2004, UBND Thành phố có Quyết định số 7252/QĐ-UB về việc cho phép Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội triển khai cổ phần hóa. Theo quy trình cổ phần hóa, ngày 29/9/2005, UBND Thành phố có Quyết định 6680/QĐ-UB về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa tại thời điểm 31/12/2005.

TP Hà Nội báo cáo Chính phủ về vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO - 1
TP Hà Nội báo cáo Chính phủ về vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO - 2

TP Hà Nội báo cáo Chính phủ về vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO.

TP Hà Nội báo cáo Chính phủ về vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO.

Kết quả bán cổ phần tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội không thực hiện như phương án được phê duyệt tại Quyết định số 6680/QĐ-UB ngày 29/9/2005. Ngày 22/4/2010, UBND Thành phố có Quyết định số 1886/QĐ-UB về việc điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ tại Điểm 1.1, Điều 2 Quyết định số 6680/QĐ-UB ngày 29/9/2005. Đến nay, Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội chưa chính thức chuyển sang Công ty cổ phần do còn nhiều tồn tại, vướng mắc.

Để giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc và đẩy nhanh thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục giao Sở Tài Chính đề xuất phương án xử lý tồn tại, vướng mắc để chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần.

Ngày 10/11/2016, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã có Báo cáo số 410/BC-BCS gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội về quá trình thực hiện cổ phần hóa và đề xuất phương án xử lý tồn tại, vướng mắc để chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần. Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 514/TB-TU ngày 30/12/2016, UBND Thành phố đã có văn bản số 440/UBND-KT ngày 08/02/2017 chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần theo phương án tại Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ.

TP Hà Nội báo cáo Chính phủ về vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO - 4

Văn phòng Chính phủ đốc thúc TP Hà Nội trả lời các nội dung liên quan kiến nghị về vụ cổ phần hoá tại HACINCO.

Văn phòng Chính phủ đốc thúc TP Hà Nội trả lời các nội dung liên quan kiến nghị về vụ cổ phần hoá tại HACINCO.

Tuy nhiên, do Công ty cổ phần NCX Hà Nội và Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội có đơn ngày 23/02/2017 khiếu nại văn bản chỉ đạo nêu trên, UBND Thành phố đã giao Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Sở Tài chính xem xét, đề xuất giải quyết đơn và kiến nghị của doanh nghiệp theo quy định”.

Trước đó, liên quan đến vụ cổ phần hoá tại Công ty HACINCO, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 1445/VPCP-ĐMDN do Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp Hà Minh Mạnh thừa lệnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký gửi UBND TP Hà Nội cho biết: Ngày 23/1/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 664/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị của Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội về việc nhanh chóng hoàn tất quá trình cổ phần hoá Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) đến UBND TP Hà Nội để xem xét xử lý, trả lời Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 9/2/2017.

Tuy nhiên, yêu cầu của Văn phòng Chính phủ đã không được UBND TP Hà Nội thực hiện.

Vì vậy, Văn phòng Chính phủ cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội khẩn trương xem xét xử lý và trả lời Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để Công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Vụ cổ phần hoá tại HACINCO đang là vụ việc được dư luận cả nước quan tâm. Đây là một vụ việc kéo dài, xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của các nhà đầu tư hợp pháp. Trước chủ trương hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến năm 2020 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, các luật sư và các nhà đầu tư hợp pháp vào HACINCO đã gửi các văn bản khiếu nại và kiến nghị yêu cầu giải quyết vụ việc đúng theo các quy định của pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

Tin liên quan

Mới nhất