Bài 19:

Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Người lao động phải hứng chịu thiệt thòi như thế nào?

Dân trí Ngoài những nhà đầu tư bỏ tiền mua cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) để rồi đi đuổi vịt trời hơn 10 năm nay, người lao động cũng là những người bị dồn vào “chân tường” do sự chậm trễ trong quá trình cổ phần hóa HACINCO gây ra.
>>Vụ cổ phần hóa “vịt trời” tại HACINCO: Cần giải quyết thế nào cho đúng luật?
>>Văn phòng Chính phủ yêu cầu xử lý vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại Hacinco
>>Vụ cổ phần hóa “vịt trời” tại HACINCO: Khi “hồn Trương Ba, da hàng thịt”!

Trao đổi với PV Dân trí, luật sư Phan Thị Lam Hồng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội nhận định: Sự chậm trễ trong quá trình cổ phần hóa HACINCO không chỉ xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư đã mua cổ phần tại HACINCO mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của những người lao động, cụ thể:

Thứ nhất, sự chậm trễ trong quá trình cổ phần hóa HACINCO đã gây ảnh hưởng tới cơ hội kinh doanh, tư cách cổ đông của những người lao động mà đáng lẽ họ được hưởng từ hơn 10 năm trước tại HACINCO.

Một là, sự chậm trễ trong quá trình cổ phần hóa HACINCO ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội kinh doanh của những người lao động đã mua cổ phần tại HACINCO.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Nghị định 187/2004/NĐ-CP) về chính sách cổ phần ưu đãi: “Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm quyết định cổ phần hoá được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá giảm 40 % so với giá đấu bình quân bán cho nhà đầu tư khác” những người lao động tại HACINCO đã tiến hành nộp tiền mua cổ phần theo đúng quy định của pháp luật với mong muốn trở thành những cổ đông, những người điều hành HACINCO sau khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, những sai phạm được chỉ ra khiến cho quá trình cổ phần hóa HACINCO bị dừng lại. Số tiền mà người lao động sử dụng để mua cổ phần theo đó cũng “bất động”, không thể sử dụng, không thể rút về để đầu tư trong suốt khoảng thời gian từ năm 2005 đến nay. Như vậy, có thể thấy rằng sự chậm trễ trong quá trình cổ phần hóa HACINCO đã ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội kinh doanh của những người lao động đã mua cổ phần tại HACINCO.


Luật sư Phan Thị Lam Hồng: Phải công nhận HACINCO là công ty cổ phần để đảm bảo quyền lợi của người lao động và các nhà đầu tư hợp pháp, gấp rút hoàn thiện các thủ tục để hoàn thành cổ phần hóa HACINCO.

Luật sư Phan Thị Lam Hồng: "Phải công nhận HACINCO là công ty cổ phần để đảm bảo quyền lợi của người lao động và các nhà đầu tư hợp pháp, gấp rút hoàn thiện các thủ tục để hoàn thành cổ phần hóa HACINCO".


Văn phòng Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại Hacinco.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại Hacinco.

Quá trình cổ phần hóa kéo dài hơn 10 năm, rõ ràng trái với quy định của pháp luật về tiến độ cổ phần hóa. Nhưng quan trọng hơn, số tiền mà người lao động đóng để mua cổ phần cũng đã hơn 10 năm vẫn cứ nằm im, không thể rút lại số tiền đã đóng, cũng không thể sử dụng, không thể làm tăng thêm giá trị, những cơ hội kinh doanh vì vậy cũng bị mất. Số tiền của người lao động đã đóng để mua cổ phần bao nhiêu năm như vậy sẽ được giải quyết như thế nào, quyền lợi của những người lao động có được bảo đảm không vẫn là một câu hỏi khi HACINCO chưa hoàn thành việc cổ phần hóa thì chưa có câu trả lời và người lao động cũng chỉ biết mòn mỏi chờ đợi.

Hai là, sự chậm trễ trong quá trình cổ phần hóa HACINCO ảnh hưởng đến tư cách cổ đông của người lao động tại HACINCO.

Sự chậm trễ trong quá trình cổ phần hóa HACINCO ảnh hưởng trực tiếp đến tư cách cổ đông của người lao động đã mua cổ phần tại HACINCO. Trước khi cổ phần hóa, mối quan hệ giữa người lao động và HACINCO là quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Sau khi mua cổ phần hợp pháp tại HACINCO, người lao động đã trở thành những cổ đông, những người chủ có quyền điều hành doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Tuy nhiên, HACINCO tiến hành cổ phần hóa hơn 10 năm vẫn chưa hoàn tất nên quyền điều hành doanh nghiệp với tư cách cổ đông của người lao động không thể thực hiện.

Một trong những mục tiêu hướng đến của chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là tạo điều kiện cho người lao động được làm chủ doanh nghiệp mà họ đã gắn bó và cống hiến sức lực của mình (Phần 4 Mục III Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước). Khi trở thành cổ đông chính thức trong doanh nghiệp, người lao động sẽ trở thành một trong những người chủ của doanh nghiệp. Tư cách và quyền lợi của họ đã thay đổi. Tuy nhiên, việc cổ phần hóa kéo dài làm cho người lao động không thực hiện được quyền làm chủ của mình.Trên thực tế, họ vẫn là những người lao động mặc dù đã hoàn tất thủ tục để trở thành cổ đông của HACINCO. Pháp luật quy định sau khi cổ phần hóa họ sẽ trở thành cổ đông. Nhưng HACINCO chưa chính thức chuyển thành Công ty cổ phần thì tư cách cổ đông của họ vẫn chưa được công nhận và quyền lợi của một cổ đông vì thế không được thực hiện. Thời hạn cổ phần hóa đã được quy định tối đa là 09 tháng nhưng con số 09 tháng mà Nghị định 187/2004/NĐ-CP quy định đến nay đã trở nên quá nhỏ bé so với quá trình cổ phần hóa hơn một thập kỷ tại HACINCO. Quyền lợi của người lao động sẽ được bảo đảm như thế nào? Vấn đề liên quan đến quyền lợi khi cơ hội kinh doanh bị mất, vấn đề lãi suất, trượt giá, quyền tham gia quản lý điều hành công ty sẽ được giải quyết ra sao? Quyền lợi của người lao động khi đã mòn mỏi đấu tranh và chờ đợi hơn 10 năm nay phải được xem xét như thế nào mới là xứng đáng? Nếu như những người lao động không bị vướng vào “mớ bòng bong” cổ phần ưu đãi, nếu như người lao động tiến hành đầu tư vào một cơ hội kinh doanh khác thì quyền lợi của họ có long đong đến 10 năm trời như vậy không? Việc xem xét để nhanh chóng cổ phần hóa dứt điểm HACINCO cần phải được xem xét toàn diện để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Ba là, sự chậm trễ trong quá trình cổ phần hóa HACINCO ảnh hưởng đến quyền lợi của những người lao động dôi dư tại HACINCO sau khi cổ phần hóa.

Theo Báo cáo số 29/BC-TL ngày 12/02/2006 của HACINCO thì khi cổ phần hóa có khoảng 100 người lao động dôi dư. Căn cứ quy định tại Điều 9, Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 thì HACINCO có trách nhiệm phải xây dựng phương án sắp xếp lao động, giải quyết chính sách, chế độ đối với những người lao động dôi dư này. Tuy nhiên, tiến trình cổ phần hóa dang dở hơn 10 năm nay tại HACINCO đã khiến quyền lợi về trợ cấp mất việc làm, trợ cấp tiền lương, ưu đãi về bảo hiểm xã hội, hỗ trợ học nghề, tìm việc làm... đối với khoảng 100 người lao động dôi dư theo quy định từ Điều 3 đến Điều 6 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP không được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, Quyết định 1886/QĐ-UB ngày 22/04/2010 của UBND TP Hà Nội ảnh hưởng đến quyền tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp và tỷ lệ hưởng cổ tức của người lao động.

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa HACINCO, ngày 01/9/2009, Thanh tra chính phủ đã ban hành Kết luận số 2125/KL-TTCP về việc thanh tra việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần tại thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, kiến nghị giữ nguyên vốn điều lệ theo Quyết định số 7867/QĐ-UB và công nhận kết quả Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 02/12/2005 của HACINCO tại Kết luận thanh tra nêu trên là không có cơ sở và trái với quy định của pháp luật. Có thể thấy rằng, không thể giữ nguyên vốn Điều lệ theo nội dung Quyết định 7867/QĐ-UB vì Quyết định này bao gồm cả những cổ phần được phát hành không đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, không thể công nhận kết quả Đại hội đồng cổ đông ngày 02/12/2005 của HACINCO vì Đại hội được tiến hành với sự tham dự và biểu quyết của cả những nhà đầu tư mua cổ phần không hợp pháp, hợp lệ - những người chưa hoàn thành việc thanh toán tiền mua cổ phần, không đảm bảo tư cách cổ đông HACINCO.


23 nhà đầu tư đã thanh toán hơn 21 tỷ đồng cho một công ty thuộc quản lý của UBND TP Hà Nội nhưng suốt 10 năm đã bị ém nhẹm trái pháp luật.

23 nhà đầu tư đã thanh toán hơn 21 tỷ đồng cho một công ty thuộc quản lý của UBND TP Hà Nội nhưng suốt 10 năm đã bị "ém nhẹm" trái pháp luật.

Ngày 22/04/2010, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 1886/QĐ-UB như một giải pháp để xử lý đối với những cổ phần chào bán sai quy định pháp luật và hoàn tất quá trình cổ phần hóa HACINCO. Tuy nhiên, Quyết định 1886/QĐ-UB là trái quy định pháp luật và nếu được thực hiện sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến quyền lợi của người lao động đã mua cổ phần tại HACINCO bởi:

Trong trường hợp giữ nguyên vốn điều lệ tại HACINCO là: 47.168.600.000 đồng theo nội dung Quyết định 1886/QĐ-UB thì tỷ lệ vốn của các cổ đông là người lao động sẽ chỉ chiếm 4,0% vốn điều lệ trong cơ cấu vốn điều lệ HACINCO, giảm 7,85% so với tỷ lệ vốn trong Quyết định 7867/QĐ-UB và giảm 2,67% so với tỷ lệ vốn trong trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ HACINCO về số vốn thực góp (sau khi đã loại trừ đi số cổ phần được bán sai quy định pháp luật). Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa vì tỷ lệ cổ phần của họ đã giảm, quyền biểu quyết và tỷ lệ cổ tức họ được hưởng theo đó cũng giảm, cụ thể:

Một là, Quyết định 1886/QĐ-UB ảnh hưởng trực tiếp đến quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp sau cổ phần hóa của người lao động.

Về bản chất, người lao động khi bỏ tiền mua cổ phần tại HACINCO một cách hợp pháp thì họ phải được công nhận tư cách cổ đông và được quản lý, điều hành, được kiểm soát quá trình hoạt động kinh doanh của HACINCO. Tuy nhiên, việc tăng tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ như nội dung Quyết định 1886/QĐ-UB là không phù hợp với mục tiêu cổ phần hóa: “…tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động, có hiệu quả cho doanh nghiệp nhà nước; phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động, của cổ đông và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp…” được chỉ đạo tại phần 4 mục III Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Việc tăng tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ như nội dung Quyết định 1886/QĐ-UB sẽ không làm thay đổi căn bản quyền điều hành, quản lý doanh nghiệp so với trước khi cổ phần hóa. Bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp sẽ vẫn là bộ máy cũ với cơ chế quản lý kinh doanh, tư duy kinh doanh của những con người cũ. Vậy không có gì đảm bảo HACINCO sẽ hoạt động hiệu quả hơn trước. Mục đích của việc cổ phần hóa để đổi mới, phát huy năng lực làm chủ của xã hội, của các nhà đầu tư sẽ không đạt được. Rõ ràng việc tăng tỷ lệ vốn nhà nước như nội dung Quyết định 1886/QĐ-UB ảnh hưởng đến quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp sau cổ phần hóa của người lao động.

Hai là, Quyết định 1886/QĐ-UB ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ hưởng cổ tức của những người lao động.

Cần phải khẳng định lại rằng, khi những người lao động tiến hành mua cổ phần hợp pháp tại HACINCO thì họ cũng trở thành cổ đông của HACINCO. Việc tăng tỷ lệ vốn của Nhà nước trong cơ cấu vốn điều lệ làm tăng tỷ lệ cổ tức Nhà nước nhận được khi doanh nghiệp làm ăn có lãi từ đó làm giảm tỷ lệ cổ tức mà người lao động được hưởng do tỷ lệ vốn của họ giảm. Như vậy, việc tăng tỷ lệ cổ tức nhà nước nhận được chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyền hưởng cổ tức của người lao động nói riêng và của các nhà đầu tư nói chung.

Ngoài ra, việc tăng tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ ở mức cao như trong Quyết định 1886/QĐ-UB còn ảnh hưởng đến quyền hưởng cổ tức của những người lao động bởi: Nếu như những nhà đầu tư nói chung và người lao động nói riêng được nắm giữ quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp đúng như tinh thần của Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX thì họ sẽ phát huy được tối đa quyền làm chủ, tư duy làm chủ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi Nhà nước vẫn giữ cổ phần với tỷ lệ cao như trong Quyết định 1886/QĐ-UB thì người lao động, các nhà đầu tư không còn được trực tiếp, tự chủ tổ chức kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp. Việc kinh doanh không được tiến hành theo hướng chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm sẽ không phát huy được hết năng lực của người lao động và các nhà đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh có thể sẽ không đạt được những chuyển biến mạnh mẽ, từ đó quyền lợi của người lao động được hưởng cũng thấp hơn.

Luật sư Lam Hồng nhấn mạnh: Nếu như một trong những yêu cầu của cổ phần hóa doanh nghiệp là đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp thì trong vụ việc cổ phần hóa tại HACINCO, quyền lợi hợp pháp của người lao động đã bị xâm phạm hơn 10 năm. Các cơ quan có thẩm quyền, nhất là cơ quan đã quyết định cổ phần hóa HACINCO phải xem xét đầy đủ, toàn diện quá trình cổ phần hóa HACINCO, phải nhanh chóng tiến hành cổ phần hóa HACINCO theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người lao động đã bị “ngâm tôm” tại HACINCO trong hơn một thập kỷ qua.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Anh Thế (thực hiện)

MỚI NHẤT
Dân “tố” công an “né” tội phạm: Ai “ém” đơn kêu cứu của công dân?
Dân “tố” công an “né” tội phạm: Ai “ém” đơn kêu cứu của công dân?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người dân bất bình “tố” công an “né” tội phạm”, trong khi ông Quách Khánh Tuấn khẳng định đã gửi đơn kêu cứu đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhưng cơ quan này lại cho rằng không nhận được đơn thư nào của ông Tuấn.

Thứ hai, 09/01/2017 - 07:30

Cán bộ “đưa” con giống hỗ trợ cho dân vào nhà người thân bị kỷ luật Đảng!
Cán bộ “đưa” con giống hỗ trợ cho dân vào nhà người thân bị kỷ luật Đảng!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Dự án hỗ trợ con giống cho dân vào nhà cán bộ và người thân” mà Dân trí đã đăng tải vào giữa tháng 12/2016, cơ quan chức năng địa phương đã, đang xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan.

Chủ nhật, 08/01/2017 - 07:45

Vụ đòi bồi thường 23,6 tỷ: “Bệnh viện bao biện để bảo vệ cái sai của bác sĩ"?
Vụ đòi bồi thường 23,6 tỷ: “Bệnh viện bao biện để bảo vệ cái sai của bác sĩ"?

(Dân trí) - Người được bệnh nhân ủy quyền khẳng định, bác sĩ không tư vấn cho bệnh nhân những rủi ro, tai biến có thể xảy ra. Phía luật sư cho rằng, bệnh viện đang bao biện để bảo vệ đến cùng cái sai của bác sĩ. Những thắc mắc của gia đình, bệnh viện không trả lời.

Chủ nhật, 08/01/2017 - 07:43

Canh cánh nỗi lo ở làng có nước ô nhiễm nặng nhất nước
Canh cánh nỗi lo ở làng có nước ô nhiễm nặng nhất nước

(Dân trí) - Một ngôi làng ở Nghệ An mới đây được Bộ TN&MT công bố nằm trong danh sách 10 làng có nhiều người ung thư nhất nước đã và đang làm cho người dân ở đây canh cánh nỗi lo.

Chủ nhật, 08/01/2017 - 06:00

Chính thức đề xuất phương án giải cứu vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO
Chính thức đề xuất phương án giải cứu vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO

(Dân trí) - Sau gần 20 bài báo điều tra của Dân trí cùng sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội ký công văn báo cáo đề xuất phương án xử lý vụ cổ phần hoá tại HACINCO.

Thứ bảy, 07/01/2017 - 01:02

Đắk Lắk: Tiểu thương bức xúc vì chính quyền không dứt khoát trong giải tỏa chợ cũ
Đắk Lắk: Tiểu thương bức xúc vì chính quyền không dứt khoát trong giải tỏa chợ cũ

(Dân trí) - Cho rằng chính quyền địa phương dù đã 2 lần tổ chức dời chợ nhưng đã không có các biện pháp triệt để trong việc giải tỏa chợ cũ để tập trung kinh doanh tại chợ mới. Tiểu thương tại chợ mới phải nhiều lần kéo lên ủy ban huyện để được giải quyết khi lâm vào tình cảnh buôn bán ế ẩm, thất thu.

Thứ bảy, 07/01/2017 - 10:57

“Chiêu trò” cấp phép nạo vét lòng sông, tận thu cát: Yêu cầu tạm dừng dự án!
“Chiêu trò” cấp phép nạo vét lòng sông, tận thu cát: Yêu cầu tạm dừng dự án!

(Dân trí) - Liên quan đến việc UBND tỉnh Bắc Ninh ra công văn khẩn thiết đề nghị dừng ngay việc triển khai thực hiện dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên Sông Cầu thuộc địa phận 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, Bộ GTVT cho biết dự án này đã bị yêu cầu tạm dừng từ ngày 5/12/2016.

Thứ sáu, 06/01/2017 - 08:32

Vụ xe gian biến hoá thành xe hợp pháp: Sự cầu thị của Công an huyện Nhà Bè!
Vụ xe gian biến hoá thành xe hợp pháp: Sự cầu thị của Công an huyện Nhà Bè!

(Dân trí) - Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Nhà Bè, TPHCM đã yêu cầu chỉ huy Đội CSGT rà soát lại hồ sơ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng giải quyết vụ việc.

Thứ sáu, 06/01/2017 - 08:01

Kiên Giang: Đề nghị làm rõ vụ án có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ!
Kiên Giang: Đề nghị làm rõ vụ án có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ!

(Dân trí) - Phát hiện hồ sơ vụ việc có nhiều điểm bất thường, doanh nghiệp đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra cấp cao. Kết quả giám định của ngành chức năng cho thấy hố sơ có dấu hiệu bị làm giả chữ ký, làm sai lệch để ra bản án trái pháp luật…

Thứ sáu, 06/01/2017 - 07:58

Kiên Giang: 18 hộ dân ở Phú Quốc bất ngờ bị giải tỏa "trắng"!
Kiên Giang: 18 hộ dân ở Phú Quốc bất ngờ bị giải tỏa "trắng"!

(Dân trí) - Theo đơn phản ánh gửi đến báo Dân trí, 18 hộ dân ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc vô cùng bức xúc khi người dân sống ổn định trên đất của mình từ những 1993, nhưng mới đây, bà con bị chính quyền địa phương thu hồi đất, giải tỏa trắng...

Thứ sáu, 06/01/2017 - 07:51

Nghệ An: Có phán quyết của tòa, HĐND tỉnh vẫn ra Nghị quyết thu hồi đất!
Nghệ An: Có phán quyết của tòa, HĐND tỉnh vẫn ra Nghị quyết thu hồi đất!

(Dân trí) - Mặc dù toà án nhân dân TP Vinh đã có bản án yêu cầu UBND TP Vinh huỷ quyết định thu hồi đất, nhưng HĐND tỉnh Nghệ An vẫn ra Nghị quyết để các cơ quan khác lấy làm căn cứ tiến hành thu hồi mảnh đất, đẩy người dân vào cảnh khốn khổ kêu cứu.

Thứ năm, 05/01/2017 - 08:42

Thu hồi đất đóng thuế liên tục của dân không một đồng bồi thường, UBND TP Lào Cai nói gì?
Thu hồi đất đóng thuế liên tục của dân không một đồng bồi thường, UBND TP Lào Cai nói gì?

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí thông tin vụ việc hộ gia đình với 9 nhân khẩu của bà Đỗ Thị Bỉnh (SN 1956) sinh sống ổn định và đóng thuế liên tục trên mảnh đất tại Tổ 54 Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai (Lào Cai) nhận quyết định thu hồi toàn bộ thửa đất không một đồng bồi thường, UBND TP Lào Cai đã đưa ra những lý giải. Tuy nhiên, người dân và luật sư kịch liệt phản bác.

Thứ năm, 05/01/2017 - 08:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắc Giang: Truy bắt, xử phạt “nóng” xe dù từ thông tin phản ánh của Báo Dân trí
Bắc Giang: Truy bắt, xử phạt “nóng” xe dù từ thông tin phản ánh của Báo Dân trí

(Dân trí) - Thanh tra Giao thông tỉnh Bắc Giang vừa có hồi âm cho biết ngay sau khi Báo Dân trí thông tin về việc nhà xe Năm Thủy chạy tuyến Bắc Giang - Hà Nội cho xe dù đội lốt xe hợp pháp hoạt động, cơ quan này đã lập tức truy bắt, xử phạt “nóng”.

Thứ năm, 05/01/2017 - 08:17

Hà Nội: Truy trách nhiệm chủ tịch phường để vi phạm trật tự xây dựng "mọc như nấm"
Hà Nội: Truy trách nhiệm chủ tịch phường để vi phạm trật tự xây dựng "mọc như nấm"

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Trần Ngọc Huân bị kết luận có hành vi buông lỏng quản lý trật tự xây dựng, ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã giao UBND phường Xuân Đỉnh tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc không xử lý triệt để các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, gây bức xúc dư luận địa phương.

Thứ năm, 05/01/2017 - 07:56

Vụ cột viễn thông đè nát chân cháu bé 5 tuổi: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự?
Vụ cột viễn thông đè nát chân cháu bé 5 tuổi: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc cháu Nguyễn Trần Đức Sang bị cột viễn thông đè nát chân, câu hỏi đang được dư luận đặt ra, ai là người chịu trách nhiệm dẫn đến sự cố này và phải chịu trách nhiệm đến đâu? Trách nhiệm của Trung tâm Viễn thông huyện Lộc Hà đến đâu khi để xảy ra sự cố trên và trách nhiệm bồi thường cho cháu bé sẽ như thế nào?

Thứ năm, 05/01/2017 - 07:55

Hơn trăm công nhân mất việc trong “nháy mắt”: UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo nhận lại 29 lao động!
Hơn trăm công nhân mất việc trong “nháy mắt”: UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo nhận lại 29 lao động!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hơn trăm công nhân tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau (Cty Cấp nước) bất ngờ mất việc chỉ trong “nháy mắt”, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo sắp xếp, bố trí lại việc làm cho 29 lao động vừa nghỉ việc vào tháng 5/2016.

Thứ tư, 04/01/2017 - 08:09

Hà Nội: Chủ tịch phường buông lỏng quản lý, công trình xây dựng trái phép "mọc như nấm"
Hà Nội: Chủ tịch phường buông lỏng quản lý, công trình xây dựng trái phép "mọc như nấm"

(Dân trí) - Ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ký kết luận khẳng định nội dung người dân tố cáo ông Trần Ngọc Huân - Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh có hành vi buông lỏng quản lý trật tự xây dựng để một số hộ gia đình xây dựng công trình không phép, sai phép là đúng.

Thứ tư, 04/01/2017 - 08:07

Sóc Trăng: Người chặn đứng dòng nước tưới lúa của nông dân thua kiện!
Sóc Trăng: Người chặn đứng dòng nước tưới lúa của nông dân thua kiện!

(Dân trí) - Liên quan đến trường hợp ông Đỗ Văn Trung (ngụ ấp Lao Vên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) “chết đứng” khi ruộng lúa non của gia đình bị “chết khát” vì không có nước tưới, tòa án địa phương đã đưa ra xét xử vụ việc này.

Thứ tư, 04/01/2017 - 08:03

“Chiêu trò” cấp phép nạo vét lòng sông, tận thu cát: Khơi thông hay phá nát sông Cầu?
“Chiêu trò” cấp phép nạo vét lòng sông, tận thu cát: Khơi thông hay phá nát sông Cầu?

(Dân trí) - Cấp phép thực hiện dự án nạo vét tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia và kết hợp tận thu sản phẩm đoạn cạn trên sông Cầu thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang nghe có vẻ vô cùng chính đáng và minh bạch. Tuy nhiên, mới đây nhất, UBND tỉnh Bắc Ninh đã “bóc mẽ” tình trạng cát tặc được hợp thức hoá này.

Thứ tư, 04/01/2017 - 08:01

Truy bắt “xe dù”, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bắc Giang hứa xong để đấy?
Truy bắt “xe dù”, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bắc Giang hứa xong để đấy?

(Dân trí) - Báo Dân trí đã có bài phản ánh về việc nhà xe Năm Thủy chạy tuyến Bắc Giang - Hà Nội có 3 chiếc xe chở khách hoạt động trái phép nhiều tháng nay. Chánh thanh tra Sở GTVT Bắc Giang từng khẳng định sẽ khẩn trương tiến hành phối hợp cùng lực lượng CSGT tỉnh Bắc Giang xử lý sự việc. Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, đó vẫn chỉ là lời hứa.

Thứ ba, 03/01/2017 - 08:32

Bị thu hồi dự án sau 5 tháng giao đất, doanh nghiệp khởi kiện UBND tỉnh Lào Cai
Bị thu hồi dự án sau 5 tháng giao đất, doanh nghiệp khởi kiện UBND tỉnh Lào Cai

(Dân trí) - Dự án được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2013 nhưng đến tháng 5/2015 mới được bàn giao đất. Tuy nhiên, 5 tháng sau ngày giao đất, UBND tỉnh Lào Cai đã ra quyết định thu hồi đất với lý do dự án không thực hiện đúng tiến độ quy định. Từ đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Kinh Bắc đã quyết định gửi đơn khởi kiện UBND tỉnh Lào Cai ra tòa.

Thứ ba, 03/01/2017 - 06:00

Con đường thăng tiến hanh thông của vị “quan” liên tiếp ký cấp sổ đỏ trái luật
Con đường thăng tiến hanh thông của vị “quan” liên tiếp ký cấp sổ đỏ trái luật

(Dân trí) - Từ việc ký cấp sổ đỏ cho em ruột “quan xã” trên phần đất thu hồi của người thương binh nặng Lê Văn Dinh đến việc ký cấp hàng loạt sổ đỏ vi phạm pháp luật, ông Nguyễn Đức Đăng đã có con đường “quan lộ” hanh thông kỳ lạ từ Phó chủ tịch UBND huyện Lục Nam đến Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.

Thứ ba, 03/01/2017 - 05:00

Nghệ An: Rác thải ồ ạt tấn công, sông Lam kêu cứu!
Nghệ An: Rác thải ồ ạt tấn công, sông Lam kêu cứu!

(Dân trí) - Khu vực chân cầu Rộ bắc qua dòng sông Lam thời gian trở lại đây bỗng thành một bãi tập kết rác "khổng lồ". Dòng sông Lam xanh hiền hòa đang bị đe dọa trước sự tấn công ồ ạt của rác thải và phải oằn mình kêu cứu, nguy cơ ô nhiễm nặng.

Thứ hai, 02/01/2017 - 08:19

Vụ cháu bé 5 tuổi bị cột viễn thông đè nát chân: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo làm rõ!
Vụ cháu bé 5 tuổi bị cột viễn thông đè nát chân: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo làm rõ!

(Dân trí) - Ngay sau khi báo Dân trí có bài viết: “Hà Tĩnh: Vụ cháu bé 5 tuổi bị cột viễn thông đè nát chân: Mệt mỏi đi tìm quyền lợi cho con!”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản yêu cầu huyện Lộc Hà và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc.

Thứ hai, 02/01/2017 - 08:16