Thứ bảy, 06/04/2019 - 08:00

Quảng Nam:

Vụ doanh nghiệp bị chặn đường vận chuyển gỗ: Bộ Công thương yêu cầu làm đúng luật!

Dân trí

Liên quan đến việc doanh nghiệp “kêu cứu” vì thông báo của UBND tỉnh Quảng Nam mà Dân trí đã phản ảnh; mới đây Bộ Công Thương yêu cầu Quảng Nam làm đúng luật. Sau khi có văn bản của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Cục Hải quan tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Công Thương.

Công văn của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ qua cửa khẩu Nam Giang, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh ký gửi UBND tỉnh Quảng Nam trả lời về vấn đề tạm cấm xuất nhập gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu chính Nam Giang.

Tỉnh Quảng Nam tạm cấm nhập khẩu gỗ

Gỗ tồn đọng do doanh nghiệp không vận chuyển được

Công văn nêu rõ: “Việc nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 69 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, gỗ nguyên liệu (lâm sản) nhập khẩu phải tuân thủ các quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản tại Thông tư số 27 của Bộ NN&PTNT”.

Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh quản lý, hướng dẫn thực hiện đối với hoạt động nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu chính Nam Giang theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 69”.

Tỉnh Quảng Nam tạm cấm nhập khẩu gỗ

Đơn kêu cứu của các doanh nghiệp khi bị tạm cấm nhập khẩu gỗ

Về kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam đối với nhập khẩu gỗ, Bộ Công Thương khẳng định, về vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông không nằm trong các trường hợp áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, do đó Bộ Công Thương chưa có cơ sở xem xét kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam.

“Việc xuống cấp hạ tầng giao thông Quốc lộ 14D nối với cửa khẩu Nam Giang, Bộ Công Thưong đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Bộ GTVT có phương án, giải pháp tu sửa, nâng cấp Quốc lộ 14D để đảm bảo điều kiện hạ tầng giao thông cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, phương tiện lưu thông qua cửa khẩu chính Nam Giang, hướng tới nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế trong thời gian tới đây theo chủ trương của UBND tỉnh”, văn bản Bộ Công Thương nêu rõ.

Như Dân trí đã có bài viết “Doanh nghiệp “kêu cứu” vì thông báo của Ủy ban tỉnh Quảng Nam!, Vụ doanh nghiệp bị chặn đường vận chuyển gỗ: Chờ tham mưu để xử lý”, phản ánh về việc hàng loạt doanh nghiệp khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ từ Lào về Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu vì bị cấm vận chuyển gỗ qua cửa khẩu Nam Giang, Quảng Nam.

Ngày 4/3/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Công Thương; đồng thời, thực hiện nghiêm việc quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản quy định tại Thông tư số 27 của Bộ NN&PTNT.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng Giao Sở GTVT thực hiện cắm biển báo giới hạn tải trọng tuyến Quốc lộ 14D; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Bộ GTVT có phương án sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 14D nhằm đảm bảo điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn giao thông trên tuyến.

Sở Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu chính Nam Giang tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Công Bính