Chủ nhật, 08/05/2016 - 07:36

Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ

Dân trí

Ngày 7-5-1954, quân ta kết thúc thắng lợi Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Ngày 12-5-1954, Báo Nhân dân đăng bài thơ "Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp Kỉ niệm 62 năm chiến thắng lịch sử này, BLOG Dân trí xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài thơ, nguồn từ báo Nhân Dân.

Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ - 1

Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ

20 tháng 11 năm cũ,

Giặc Pháp nhảy dù Điện Biên Phủ.

Hăm mốt tiểu đoàn tinh nhuệ nhất,

Xe tăng, súng lớn đầy chồng chất.

Chúng khoe rằng: "Kế hoạch Na-va

Thật là mạnh dạn và tài hoa.

Phen này Việt Minh phải biết tay,

Quan thầy Mỹ thì vui lòng thay!"

Các báo phản động khắp thế giới

Inh ỏi tâng bốc Na-va tới.

*

Bên ta thì: Bộ đội, dân công quyết một lòng,

Xẻ non, đắp suối, vượt qua sông,

Khắc phục khó khăn và hiểm trở;

Đánh cho giặc tan mới hả dạ;

Lặng lẽ chuẩn bị suốt tháng ngày,

Không quản gian khổ và đắng cay;

Quyết tâm làm cho tròn nhiệm vụ

Đã hứa với Bác, Đảng, Chính phủ.

13 tháng 3 ta tấn công,

Giặc còn ở trong giấc mơ nồng:

"Mình có thầy Mỹ lo cung cấp;

Máy bay cao cao, xe tăng thấp,

Lại có Na-va cùng Cô-nhi,

Những tay tướng giỏi nắm chỉ huy.

Chúng mình chuyến này nhất định thắng,

Việt Minh ắt thua chạy quýnh cẳng".

*

Hơn 50 ngày ta đánh đồn,

Ta chiếm một đồn, lại một đồn.

Quân giặc chống cự tuy rất hăng,

Quân ta anh dũng ít ai bằng.

Na-va, Cô-nhi đều méo mặt,

Quân giặc tan hoang, ta vây chặt,

Giặc kéo từng loạt ra hàng ta,

Quân ta vui hát "khải hoàn ca".

Mười ba quan năm đều hàng nốt,

Tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt.

Một vạn sáu ngàn tên giặc Tây,

Đều là tù binh hoặc bỏ thây.

*

Thế là quân ta đã toàn thắng

Toàn thắng là vì rất cố gắng.

Chiến sĩ viết thư dâng Cụ Hồ:

"Xin Bác vui lòng mà nhận cho

Món quà chúc thọ sinh nhật Bác,

Chúng cháu cố gắng đã sắm được".