Tin tức về chủ đề "chết có được xóa sạch nợ nần"

chết có được xóa sạch nợ nần

Chết có được xoá sạch nợ nần?

Chết có được xoá sạch nợ nần?

Nhiều người vẫn quan niệm chết là hết, chết là xóa sạch mọi nợ nần, ân oán trong cuộc đời. Tuy nhiên, quy định pháp luật có cho phép người đã qua đời được xóa sạch mọi nợ nần?
Xem tiếp