Thứ tư, 13/12/2017 - 07:00

Bổ sung hơn 101 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho người có công

Dân trí

Chiều 12/12, UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên làm việc của UB Thường vụ Quốc hội về nội dung này.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên làm việc của UB Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

Theo Tờ trình của Chính phủ, trên cơ sở rà soát và cập nhật số hộ gia đình người có công với cách mạng, tổng số hộ gia đình cần được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2016-2020 là 313.707 hộ, gồm 126.733 hộ xây mới và 186.974 hộ sửa chữa, cải tạo.

Nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khoảng 8.810 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 8.136,723 tỷ đồng, tăng 836,723 tỷ đồng so với số vốn đã báo cáo Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các địa phương (7.300 tỷ đồng).

Mặc dù tổng số tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tăng, nhưng trong phương án phân bổ chi tiết cho từng địa phương, 5 địa phương (Hà Nội, An Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Tiền Giang) giảm 101,208 tỷ đồng so với số đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép cắt giảm 101,208 tỷ đồng kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng đã giao cho 5 địa phương, trong đó: Hà Nội: 30,736 tỷ đồng, An Giang 69,958 tỷ đồng, Hà Tĩnh 32 triệu đồng, Hải Dương 406 triệu đồng, Tiền Giang 76 triệu đồng.

Toàn bộ số vốn cắt giảm nêu trên bổ sung cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải nhận định, mức cắt giảm của một số địa phương khá cao như Tp. Hà Nội 30 tỷ đồng, An Giang 69,958 tỷ đồng.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ giải trình rõ hơn lý do dẫn đến việc phải đề xuất điều chỉnh giảm đối với phần vốn hỗ trợ cho 5 địa phương này, bảo đảm thống nhất với các địa phương về chủ trương cắt giảm phần vốn đã bố trí để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Qua số liệu báo cáo cho thấy, số lượng các hộ gia đình thuộc diện cần hỗ trợ cũng như nhu cầu cần hỗ trợ từ ngân sách trung ương đã có sự thay đổi đáng kể so với thời điểm Chính phủ báo cáo, trình Quốc hội, UBTVQH xem xét, quyết định bố trí vốn cho nhiệm vụ này: số hộ tăng 30.759 hộ (tăng từ 282.948 hộ lên 313.707 hộ), vốn NSTW cần hỗ trợ tăng 836,723 tỷ đồng (từ 7.300 tỷ đồng lên 8.136,723 tỷ đồng).

Điều này thể hiện công tác quản lý, thống kê, tổng hợp số liệu để làm căn cứ phục vụ cho quá trình xây dựng dự toán, đề xuất tổng mức vốn cần hỗ trợ còn chưa nhất quán, chưa sát với tình hình thực tế. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rút kinh nghiệm, rà soát lại để bảo đảm chính xác, đầy đủ số liệu các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ trên phạm vi cả nước, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giao vốn cho các địa phương để triển khai thực hiện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ gia đình người có công với cách mạng.

Về đề xuất bố trí bổ sung số kinh phí cắt giảm 101,208 tỷ đồng của 5 địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội, UB Tài chính ngân sách cơ bản tán thành và cho rằng đây là giải pháp là hợp lý, không làm thay đổi tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn và phù hợp với phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với phần vốn còn lại.

Với 100% thành viên UB Thường vụ Quốc hội tán thành đề xuất Chính phủ trình ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị UB Tài chính - Ngân sách phối hợp với UB Pháp luật soạn thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020 trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành.

P.Thảo

Mới nhất