Chủ nhật, 13/09/2015 - 20:38

Cà Mau:

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác phát ngôn báo chí

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các Sở, Ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong thời gian qua, về cơ bản các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh kịp thời, đầy đủ về tình hình kinh tế - xã hội cũng như những sự kiện của tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thông tin phản ánh phiếm diện, thiếu khách quan, gây dư luận không tốt. Vấn đề này do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc các cơ quan chức năng chưa thực hiện tốt Quy chế phát ngôn đã được UBND tỉnh ban hành.

Để chấn chỉnh hoạt động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy chế của UBND tỉnh đã ban hành.

Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo, khi phát hiện thông tin phản ánh trên báo chí chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ, yêu cầu Giám đốc Sở TT-TT chủ động xác minh, phản ảnh với cơ quan chủ quản của báo chí đã đăng thông tin để kịp thời chính đính và xử lý theo quy định.

Theo công văn ngày 1/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban ngành, địa phương cử người phát ngôn, công khai thông tin về người phát ngôn trên trang tin điện tử, thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ đột xuất, bất thường theo đúng quy chế.

Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn một số cơ quan chưa thực hiện nghiêm túc quy chế, thiếu hợp tác với các cơ quan báo chí trong cung cấp thông tin.

H.H

 

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác phát ngôn báo chí - 1