Thứ sáu, 03/06/2016 - 20:22

Cà Mau:

Khắc phục tình trạng nể nang xử lý nội bộ trong tham nhũng

Dân trí

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu các Sở, Ban ngành, địa phương cần khắc phục tình trạng nể nang xử lý nội bộ.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Theo đó, Thủ tướng đã chỉ rõ 3 nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thời gian qua.

Cụ thể, do người đứng đầu một số cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra để phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; cơ cấu tổ chức, sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng còn nhiều vướng mắc, bất cập; chưa phát huy tốt vai trò sức mạnh của xã hội trong phát hiện hành vi tham nhũng.

Trước những vấn đề nêu trên, Chủ tịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị các Sở, Ban ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; rà soát các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm, khắc phục tình trạng nể nang xử lý nội bộ; thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng.

Yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ động, rà soát nắm tình hình, xác định những lĩnh vực có thể xảy ra tham nhũng cao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý, hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyển xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp Thanh tra tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan xử lý kịp thời các tin tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng; có biện pháp bảo vệ người tố cáo và xử lý nghiêm hành vi trả thù người tố cáo, hành vi bao che tham nhũng, thiếu kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng.

H.H

Khắc phục tình trạng nể nang xử lý nội bộ trong tham nhũng - 1