Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân: Làm theo kiểu "hành chính" thì rất khó!

Dân trí Do những đặc thù riêng nên phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân có nhiều rào cản. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục là biện pháp then chốt nhưng đòi hỏi sự sáng tạo, trách nhiệm và tận tụy của mỗi thành viên cấp ủy Đảng. “Nếu nói tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng vào Đảng mà thiếu sự sáng tạo, làm theo kiểu hành chính hóa thì rất khó”, ông Hồ Phúc Hợp cho biết thêm.
>>Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân: Nhiều doanh nghiệp vẫn “né”
>>Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân: Những khoảng trống chưa lấp đầy

Nhận thức đúng về vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Tháng 2/2018, chị Lê Thị Phương (công nhân Công ty TNHH tôn và sắt thép Định Nhàn) chính thức đứng vào hàng ngũ Đảng. Đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của người phụ nữ gần 35 tuổi này. Trước đó, cũng giống như nhiều công nhân lao động khác, chị Phương chỉ mong công việc đều đều, thu nhập ổn định, hoàn toàn chưa nhận thức được mình phấn đấu vào Đảng để làm gì?

Tổ chức Đảng không cản trở, kìm hãm sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân, mà trái lại, cùng với chủ doanh nghiệp thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và chăm lo cho người lao động.
Tổ chức Đảng không cản trở, kìm hãm sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân, mà trái lại, cùng với chủ doanh nghiệp thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và chăm lo cho người lao động.

“Từ khi đứng vào hàng ngũ Đảng, thường xuyên tham gia họp Chi bộ, tôi tự tin hơn về bản thân, có thể đứng lên phát biểu trước lãnh đạo công ty, kịp thời đưa những kiến nghị đề xuất của chị em trong tổ sản xuất để ban lãnh đạo công ty xem xét, tháo gỡ. Là người đảng viên, tôi tự thấy mình cần sống trách nhiệm hơn, gương mẫu hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống”, chị Phương tâm sự.

Sau khi Chi bộ Công ty CP TMDV vận tải Lạc Hồng (huyện Đô Lương) được thành lập, ông Trịnh Công Nhã - Chủ tịch HĐQT công ty cũng được giới thiệu, bồi dưỡng để kết nạp Đảng. Hiện, ông Nhã đang trong thời gian thử thách để được kết nạp Đảng vào thời gian tới.

“Theo tôi, trong một doanh nghiệp tư nhân thì lập trường, tư tưởng của chủ doanh nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến lập trường, tư tưởng của cán bộ, nhân viên. Làm kinh doanh thì mục đích là lợi nhuận, nhưng là doanh nhân chân chính hay doanh nhân chỉ biết nghĩ về lợi nhuận thì do tư tưởng quyết định. Đó là lí do tôi phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng. Vào Đảng, tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn được những thông tin, chính sách chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, từ đó hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh tốt hơn.


Ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông: huyện hết sức quan tâm đến doanh nghiệp cũng như lợi ích của người lao động và các đảng viên đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp, để người lao động và chủ doanh nghiệp thấy việc phấn đấu vào Đảng là phù hợp với nguyện vọng của chính bản thân họ.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông: huyện hết sức quan tâm đến doanh nghiệp cũng như lợi ích của người lao động và các đảng viên đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp, để người lao động và chủ doanh nghiệp thấy việc phấn đấu vào Đảng là phù hợp với nguyện vọng của chính bản thân họ.

Trên phương diện là người quản lý doanh nghiệp, tôi đánh giá cao những công nhân lao động là những đảng viên bởi họ có tính kỷ luật, có lập trường vững vàng, có ý thức xây dựng và biết phấn đấu Và tất nhiên, so với những công nhân lao động bình thường thì họ sẽ có nhiều cơ hội để đảm trách các vị trí quan trọng hơn trong tương lai”, ông Nhã cho hay.

Trong 2 năm đầu tiên thực hiện Đề án 5155, huyện Con Cuông không thành lập được tổ chức Đảng nào. Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Con Cuông đã thành lập được 2 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Hiện, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 5155 của huyện đang tích cực vận động thành lập tổ chức Đảng thứ 3.

Chia sẻ về thành công này, ông Nguyễn Đình Hùng – Bí thư Huyện ủy Con Cuông nói: “Để phát triển được tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi phân công cụ thể và gắn trách cho từng cán bộ cấp ủy. Bên cạnh đó, huyện hết sức quan tâm đến doanh nghiệp cũng như lợi ích của người lao động và các đảng viên đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp, để người lao động và chủ doanh nghiệp thấy việc phấn đấu vào Đảng là phù hợp với nguyện vọng của chính bản thân họ”.

Vận động, tuyên truyền không thể hành chính hóa!

Qua 4 năm thực hiện, nhiều tiêu chí của Đề án 5155 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chưa đạt được như kế hoạch đề ra ban đầu. Nguyên nhân được chỉ rõ là chủ doanh nghiệp chưa mặn mà với tổ chức Đảng; công nhân lao động vẫn đang mang nặng tư tưởng ngại vào Đảng, ngại phấn đấu; số lượng lao động ở các doanh nghiệp thường xuyên biến động. Trong khi đó, một số cấp ủy Đảng chưa thực hiện được đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng và đảng viên tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An: Phải để chủ doanh nghiệp thấy được tổ chức Đảng không cản trở họ mà trái lại, cùng với họ thúc đẩy sản xuất, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển theo hướng tích cực, nâng cao doanh thu, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để họ yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp.
Ông Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An: "Phải để chủ doanh nghiệp thấy được tổ chức Đảng không cản trở họ mà trái lại, cùng với họ thúc đẩy sản xuất, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển theo hướng tích cực, nâng cao doanh thu, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để họ yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp".

“Tổ chức Đảng phải đóng vai trò lãnh đạo, phải là hạt nhân trong việc chăm lo lợi ích của người lao động, tổ chức sản xuất kinh doanh và cả trong công tác nhân sự của trong doanh nghiệp trên cơ sở hài hòa lợi ích của các bên. Tổ chức Đảng và cấp ủy phải có sự phối hợp, tương tác và tạo mối quan hệ tốt với chủ doanh nghiệp, cùng với chủ doanh nghiệp đánh giá năng lực, phẩm chất của công nhân lao động, bồi dưỡng phát triển họ vào Đảng.

Bên cạnh đó, cần phải có các hoạt động mang tính phong trào gắn với trách nhiệm xã hội của các chủ doanh nghiệp để phát hiện ra các nhân tố điển hình, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển, kết nạp đội ngũ này vào Đảng. Khi chủ doanh nghiệp là đảng viên, sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân”, ông Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, gắn trách nhiệm của từng cán bộ cấp ủy trong việc thực hiện Đề án 5155 được xác định là biện pháp then chốt. “Nếu nói tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng vào Đảng mà thiếu sự sáng tạo, làm theo kiểu hành chính hóa thì rất khó. Vận động, tuyên truyền, giúp quần chúng nhận thức đúng về Đảng là cả một quá trình dài, đòi hỏi ở những người làm công tác Đảng sự tâm huyết, tích cực bám cơ sở, có phương pháp và phải thực sự chân thành… để quần chúng nhận thấy vào Đảng là nhu cầu của tự bản thân họ, phù hợp với mong muốn phát triển của họ và của chính doanh nghiệp”, ông Hồ Phúc Hợp cho biết thêm.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại một công ty tư nhân trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Khánh Hồng
Lễ kết nạp đảng viên mới tại một công ty tư nhân trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Khánh Hồng

Một trong những rào cản khiến mục tiêu Đề án 5155 không đạt như kế hoạch phải kể đến là nhiều doanh nghiệp tư nhân “né” thành lập các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên… Tại các doanh nghiệp này, việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới cho tổ chức Đảng hết sức khó khăn. Do vậy, vận động thành tập các tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân đang được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tích cực triển khai.

Cùng với việc gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên, từng thành viên cấp ủy Đảng, trước mắt, Tỉnh ủy Nghệ An đang xây dựng kế hoạch, tập trung tuyên truyền vận động 23 doanh nghiệp đã có từ 3 đảng viên trở lên nhưng có tổ chức Đảng sớm thành lập chi bộ Đảng.

“Đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân theo hướng gọn, chất lượng, đi trọng tâm, trọng điểm, đưa ra được các nghị quyết chất lượng và hiệu quả. Phải để chủ doanh nghiệp thấy được tổ chức Đảng không cản trở họ mà trái lại, cùng với họ thúc đẩy sản xuất, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển theo hướng tích cực, nâng cao doanh thu, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để họ yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp”, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh.

Hoàng Lam

MỚI NHẤT
Không gian mạng giống như cuộc sống thật, có lừa đảo, tống tiền, đánh bạc...
Không gian mạng giống như cuộc sống thật, có lừa đảo, tống tiền, đánh bạc...

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khái quát: “Trên không gian mạng cũng giống như cuộc sống thật. Cuộc sống thật có đánh bạc thì không gian mạng có đánh bạc, cuộc sống thật có tống tiền thì không gian mạng có tống tiền, cuộc sống thật có lừa đảo thì trên không gian mạng có lừa đảo”.

Thứ tư, 31/10/2018 - 01:10

Lãnh đạo Việt Nam thăm hỏi Indonesia vụ máy bay đâm xuống biển
Lãnh đạo Việt Nam thăm hỏi Indonesia vụ máy bay đâm xuống biển

(Dân trí) - Được tin ngày 29/10 máy bay mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air của Indonesia bị rơi tại vùng biển Java nước này ngày 30/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Thứ ba, 30/10/2018 - 06:31

Vụ “sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần”: Không phải lần đầu Bộ GD-ĐT gặp sự cố!
Vụ “sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần”: Không phải lần đầu Bộ GD-ĐT gặp sự cố!

(Dân trí) - Phó Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng nêu nhận định, đây không phải lần đầu tiên một dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GD-ĐT nhận phản ứng trái chiều gay gắt của dư luận. Cần xem lại quy trình, không để tiếp diễn tình trạng văn bản bị phản ứng như vậy…

Thứ ba, 30/10/2018 - 06:29

Vụ đổi 100 đô, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu "sửa quy định cho dân nhờ"
Vụ đổi 100 đô, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu "sửa quy định cho dân nhờ"

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người thợ điện đổi 100 đô la bị phạt 90 triệu đồng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo thực hiện đúng pháp luật, còn quy định chưa hợp lý thì phải sửa cho dân nhờ.

Thứ ba, 30/10/2018 - 04:11

Bộ trưởng Văn hoá: Đạo đức xuống cấp xuất phát từ kinh tế
Bộ trưởng Văn hoá: Đạo đức xuống cấp xuất phát từ kinh tế

(Dân trí) - “Từ trước đến nay, cứ nói đến đạo đức là các cơ quan nói đã giao cho ngành Văn hoá rồi. Với tư tưởng cứ vứt ra và bảo “đó là việc của các anh, hãy làm đi” như vậy vấn đề xuống cấp đạo đức này còn chưa khắc phục được, thì có đến nhiệm kỳ sau tôi vẫn sẽ bị chất vấn tiếp” – Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện than.

Thứ ba, 30/10/2018 - 11:56

Tham nhũng lớn dạng lợi ích nhóm, sân sau phức tạp, sao có thể đẩy lùi?
Tham nhũng lớn dạng lợi ích nhóm, sân sau phức tạp, sao có thể đẩy lùi?

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội Trần Văn Mão đặt câu hỏi đó cho Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ông Khái đáp, cần kíp nhất lúc này là hoàn thiện luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), nhất là về quy định kê khai tài sản, xử lý tài sản bất minh của cán bộ…

Thứ ba, 30/10/2018 - 10:34

Tồn tại khâu ra đề, quy trình bảo mật dẫn đến sai phạm thi THPT quốc gia
Tồn tại khâu ra đề, quy trình bảo mật dẫn đến sai phạm thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Ghi nhận việc đổi mới tổ chức kỳ thi THPT quốc gia mang lại những kết quả nhất định nhưng Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhấn mạnh những tồn tại về chất lượng ngân hàng đề thi, tính bảo mật trong quy trình thi dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của xã hội…

Thứ ba, 30/10/2018 - 10:32

Chính phủ báo cáo thành tích xử lý án tham nhũng là điểm sáng
Chính phủ báo cáo thành tích xử lý án tham nhũng là điểm sáng

(Dân trí) - Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết chất vấn, nghị quyết giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV tới nay của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trình bày trước Quốc hội sáng 30/10, dành dung lượng đáng kể cho lĩnh vực đấu tranh, điều tra tội phạm…

Thứ ba, 30/10/2018 - 09:40

Cử tri muốn biết “tư lệnh” đã đẩy ngành chuyển động thế nào
Cử tri muốn biết “tư lệnh” đã đẩy ngành chuyển động thế nào

(Dân trí) - Chia sẻ bên hành lang Quốc hội trước phiên chất vấn đặc biệt tại kỳ họp Quốc hội lần này, Uỷ viên thường trực UB Kinh tế Đỗ Văn Sinh bày tỏ, cử tri, đại biểu Quốc hội muốn biết những vấn đề đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ đến giờ, các “tư lệnh” ngành đã giải quyết thế nào, làm chuyến biến tình hình thế nào…

Thứ ba, 30/10/2018 - 07:09

Chất vấn “bất thình lình”: Bộ trưởng nào cũng có thể lên ghế nóng
Chất vấn “bất thình lình”: Bộ trưởng nào cũng có thể lên ghế nóng

(Dân trí) - Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội bắt đầu từ sáng 30/10, kéo dài trong 3 ngày, đến hết ngày 1/11. Đây là phiên chất vấn đặc biệt mà đại biểu Quốc hội có thể chất vấn bất cứ Bộ trưởng, Trưởng ngành nào…

Thứ ba, 30/10/2018 - 05:07

"Tượng đài" tình quân dân bất tử làm nên Truông Bồn lịch sử
"Tượng đài" tình quân dân bất tử làm nên Truông Bồn lịch sử

(Dân trí) - Chiến công bất tử của những chàng trai, cô gái TNXP chống Mỹ năm nào là tượng đài lịch sử ở Truông Bồn. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau khúc tráng ca 50 năm trước của lực lượng TNXP là cả một tập thể những người nông dân xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã “kề vai, sát cánh”, sẻ sắn, nhường khoai, trở thành hậu phương vững chắc, tiếp lửa cho tiền tuyến Truông Bồn.

Thứ hai, 29/10/2018 - 10:04

Kinh tế là trụ cột ưu tiên trong quan hệ Việt Nam - Pháp
Kinh tế là trụ cột ưu tiên trong quan hệ Việt Nam - Pháp

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các lãnh đạo Pháp nhất trí đánh giá hợp tác kinh tế là trụ cột ưu tiên trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp, nhưng cần tiếp tục được thúc đẩy để theo kịp đà quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Thứ bảy, 27/10/2018 - 08:15

ĐÁNG QUAN TÂM
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Điển hình cho sự thiếu nghiêm minh trong quản lý
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Điển hình cho sự thiếu nghiêm minh trong quản lý

(Dân trí) - Đại biểu Nguyễn Văn Chiến cho rằng, việc người thợ điện đổi 100 đô la bị phạt 90 triệu đồng là điển hình cho sự thiếu hụt các quy định, chưa nghiêm minh trong quản lý nhà nước; Sự tồn tại của các nơi đổi bất hợp pháp, trách nhiệm trước hết là ở cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ bảy, 27/10/2018 - 03:23

Cán bộ có đạo đức trước hết phải biết gương mẫu
Cán bộ có đạo đức trước hết phải biết gương mẫu

(Dân trí) - Nguyên Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Lê Doãn Hợp cho rằng sự gương mẫu của cán bộ được thể hiện ở đức và tài của họ. Người lãnh đạo có đức cũng sẽ gương mẫu.

Thứ bảy, 27/10/2018 - 03:13

Thủ tướng kỷ luật xoá tư cách nguyên Bộ trưởng TT-TT đối với ông Nguyễn Bắc Son
Thủ tướng kỷ luật xoá tư cách nguyên Bộ trưởng TT-TT đối với ông Nguyễn Bắc Son

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Bắc Son do những vi phạm khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ này nhiệm kỳ 2011-2016.

Thứ bảy, 27/10/2018 - 02:04

Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ “trụ” được thêm ít nhất 2 năm so với dự kiến
Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ “trụ” được thêm ít nhất 2 năm so với dự kiến

(Dân trí) - Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về về kết quả quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2017, UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội nhận định, Quỹ Bảo hiểm y tế có thể cân đối được ít nhất đến năm 2021, lâu hơn 2 năm so với dự báo ban đầu là đến 2019 quỹ bắt đầu rơi vào tình trạng mất cân đối.

Thứ bảy, 27/10/2018 - 11:24

Phu nhân Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần
Phu nhân Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần

Theo tin từ Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (Ban Chấp hành Trung ương): Bà Nguyễn Thị Vân, Phu nhân Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, đã từ trần hồi 21 giờ 15 phút, ngày 26/10/2018.

Thứ bảy, 27/10/2018 - 08:32

Thủ tướng có 45 phút báo cáo trực tiếp Quốc hội tại phiên chất vấn
Thủ tướng có 45 phút báo cáo trực tiếp Quốc hội tại phiên chất vấn

(Dân trí) - Thay cho thời lượng trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ dành được khoảng 45 phút cuối buổi chiều ngày đầu tiên của phiên chất vấn (30/10) để phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Thứ bảy, 27/10/2018 - 07:19

Bộ trưởng Y tế: “Nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc bệnh viện ở bẩn”
Bộ trưởng Y tế: “Nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc bệnh viện ở bẩn”

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đã đầu tư xây dựng rất nhiều bệnh viện từ Trung ương tới tỉnh, bệnh viện xanh sạch đẹp, xây dựng nhà vệ sinh bệnh viện. “Nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc ở bẩn; trong khoa không có bồn rửa tay thì trưởng khoa ở bẩn; rồi lắp camera ở các khoa khám bệnh để nâng cao thái độ phục vụ”- nữ Bộ trưởng nói.

Thứ bảy, 27/10/2018 - 12:05

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân: Nhiều doanh nghiệp vẫn “né”
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân: Nhiều doanh nghiệp vẫn “né”

(Dân trí) - Để phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân thì việc thay đổi, nâng cao nhận thức, ý thức chính trị của chủ doanh nghiệp được xác định là vấn đề then chốt. Kiên trì thuyết phục, đổi mới phương thức vận động, tích cực bám cơ sở là chìa khóa để thực hiện tốt hơn mục tiêu Đề án 5155 mà tỉnh Nghệ An đề ra.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:10

Trao thưởng cho 45 tác phẩm viết về chủ đề học tập và làm theo Bác
Trao thưởng cho 45 tác phẩm viết về chủ đề học tập và làm theo Bác

(Dân trí) - Các tác phẩm tham gia cuộc thi đều thể hiện tình cảm, lòng yêu kính đối với Bác Hồ, tình yêu với quê hương, đất nước, với con người xứ Nghệ. Với bài viết “Ông lão người Mông xin trả giấy chứng nhận hộ nghèo”, PV Báo Dân trí đoạt giải Ba cuộc thi này.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 07:57

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Tiêu cực, gian lận thi cử thời nào cũng có”
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Tiêu cực, gian lận thi cử thời nào cũng có”

(Dân trí) - Dẫn ví dụ những điểm nóng ném phao thi trước đây tại trường THPT Đồi Ngô (Phú Xuyên, Hà Nội), Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ lập luận, hiện tượng tiêu cực trong thi cử vẫn luôn có. Thi THPT quốc gia đã giúp hạn chế nhiều nhưng kỳ thi 2018 đúng là năm bộc lộ các vấn đề về tính trung thực cần khắc phục của “thi chung”…

Thứ sáu, 26/10/2018 - 06:41

Năm 2020, dân số Hà Nội chạm mốc ước tính cho năm… 2050
Năm 2020, dân số Hà Nội chạm mốc ước tính cho năm… 2050

(Dân trí) - Báo cáo kết quả giám sát thực hiện luật Thủ đô, UB Pháp luật của Quốc hội cho biết, đến năm 2020, dân số Hà Nội sẽ đạt gần 10,5 triệu người, gần bằng mức dự báo đến năm 2050 đưa ra trước đó. Mức tăng dân số trung bình 3%/năm vượt quá xa so với dự kiến.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 04:11

Đại biểu Hải Phòng nói về “điểm nóng” lấn chiếm đất quốc phòng
Đại biểu Hải Phòng nói về “điểm nóng” lấn chiếm đất quốc phòng

(Dân trí) - Chiều nay 26/10, phát biểu tại hội trường, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng giải thích những vấn đề liên quan đến “điểm nóng” lấn chiếm đất quốc phòng được đại biểu Dương Trung Quốc phản ánh vào sáng nay.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 04:05