Thứ sáu, 24/06/2016 - 16:07

Quảng Bình bầu thêm 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Dân trí

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh HĐND, UBND tỉnh.

Sáng 24-6, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ nhất để nghe báo cáo tổng kết công tác bầu cử, bầu các chức danh của HĐND, UBND cấp tỉnh. Cuộc bầu cử ở đã thành công tốt đẹp, kết quả đã bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định gồm những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Sáng 24-6, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ nhất
Sáng 24-6, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ nhất

Theo kết quả bỏ phiếu, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu lại làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới với tỷ lệ số phiếu cao (49/49, đạt 100%).

Hai đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là Nguyễn Thị Thanh Hương (tái cử) và Trương An Ninh (Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài được bầu lại làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Bốn đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Nguyễn Xuân Quang, Trần Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Hoàng (tái cử) và Lê Minh Ngân (Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường).

Các lãnh đạo chủ chốt ra mắt HĐND khóa XVII
Các lãnh đạo chủ chốt ra mắt HĐND khóa XVII

HĐND tỉnh Quảng Bình cũng bầu các chức danh thành viên UDNB tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 19 người, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 20 vị.

Thay mặt các đại biểu HĐND vừa được bầu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND, đồng thời hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động để hoàn thành tốt trọng trách được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Đặng Tài