Thứ sáu, 08/12/2017 - 15:46

Quảng Ngãi bầu tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dân trí

Với 50/52 phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Tăng Bính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng ngày 8/12, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

Theo đó, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đặng Văn Minh và tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Với kết quả đạt 50/52 phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Tăng Bính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Tăng Bính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ông Nguyễn Tăng Bính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Tăng Bính sinh ngày 1/1/1963, quê quán ở thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Bính có trình độ chuyên môn là kỹ sư nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tăng Bính là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ngãi.

Ngay trong sáng 8/12, ông Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 8/12/2017.

Ông Đặng Văn Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi
Ông Đặng Văn Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi

Tại phiên họp này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Trí giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay ông Nguyễn Đăng Vũ và ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thay ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Quốc Triều

Mới nhất