Thứ năm, 07/12/2017 - 17:10

Thừa Thiên Huế tạm dừng tuyển dụng viên chức

Dân trí

Ngày 7/12 tin từ Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành công văn số 8601/UBND-NC gửi các Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP Huế yêu cầu tạm dừng việc tuyển dụng viên chức.

Việc tạm dừng việc tuyển dụng viên chức kể từ ngày 20/11/2017 nhằm sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện quá trình xã hội hóa gắn liền việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Riêng việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và giáo dục - đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể riêng. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức trước thời điểm 22/11/2017 thì vẫn được tiếp tục thực hiện.

Theo thống kê tính đến cuối năm 2016, tỉnh Thừa Thiên Huế có 757 đơn vị sự nghiệp công lập với trên 25.000 người trong danh sách được trả lương. Tổng quỹ, tiền lương, thu nhập năm 2016 của khối này là gần 2.200 tỉ đồng.

Trong số những người được trả lương, khối y tế có khoảng 3.200 người ở 37 đơn vị, giáo dục trên 19.000 người ở 604 đơn vị, ngành văn hóa thể thao và du lịch có gần 750 người tại 23 đơn vị…

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trong công văn 8601 rằng UBND tỉnh đang xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tin giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm hệ thống chính trị được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại Dương

Mới nhất