Bài 4: Minh bạch sẽ khắc phục tiêu cực trong công tác cán bộ

Trao đổi với phóng viên về những nội dung trong Quy định 205-QĐ/TW, đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương khẳng định: Quy định là rất rõ, nhưng vẫn phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để Quy định được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Bài 4: Minh bạch sẽ khắc phục tiêu cực trong công tác cán bộ - 1
Đồng chí Hà Đăng: Quy định số 205-QĐ/TW là một bước tiến lớn trong công tác Xây dựng Đảng (Ảnh: Hiền Hòa).

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, đồng chí đánh giá như thế nào về việc ban hành Quy định này?

Đồng chí Hà Đăng: Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng ta, Bộ Chính trị đã có một quy định rõ ràng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Có thể nói, đây là một văn bản có giá trị rất cao, bởi vì phải dựa trên cơ sở của văn bản để mà đẩy mạnh hơn việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng ngừa những tiêu cực nói chung trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, trong đó có tiêu cực về công tác cán bộ.

Quy định đã đưa ra khái niệm về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ bởi vì trước đây, chúng ta chỉ sử dụng khái niệm kiểm soát quyền lực nói chung như: Kiểm soát quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị, quyền lực xã hội, nhưng kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ thì đây là lần đầu tiên được đề cập. Như vậy, Quy định 205 đã đáp ứng việc phòng ngừa lạm quyền, lộng quyền hoặc những vi phạm trong công tác cán bộ, sắp xếp cán bộ; đồng thời là những căn cứ để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện. Nếu vi phạm thì cứ theo Quy định mà xử lý.

Như vậy có thể nói, đây là một bước phát triển quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác cán bộ, vì Đảng ta coi công tác cán bộ là then chốt của then chốt thì cán bộ lại là then chốt của xây dựng Đảng, điều đó có ý nghĩa rất quan trọng để phòng ngừa tốt hơn trong Đảng nói chung, đặc biệt là tiêu cực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

PV: Quyền lực là yếu tố cần thiết của người lãnh đạo và trong việc lãnh đạo, nhưng vì sao chúng ta lại phải kiểm soát quyền lực?

Đồng chí Hà Đăng: Cách mạng là để giành chính quyền, lập chính quyền, tức là giành lấy quyền lực lãnh đạo, quyền lực phục vụ nhân dân. Do vậy, quyền lực là rất cần thiết cho người làm lãnh đạo. Nhưng quyền lực nếu về tay một người hoặc một nhóm người mà không có kiểm soát thì quyền lực đó trở thành độc quyền, độc tài và nó trở thành một cái gì đó phản lại lợi ích của quyền lực nhân dân. Do vậy, vấn đề kiểm soát quyền lực là vấn đề rất lớn; giao cho anh quyền lực, anh làm nhiệm vụ của anh, mà nhiệm vụ đó là phải phục vụ quyền lợi của Nhân dân, phục vụ quyền lợi của Đảng, mà quyền lợi cao nhất của Đảng cũng chính là quyền lợi của Nhân dân. Nhưng nếu quyền lực cứ thả ra cho anh tự tung, tự tác thì rất nguy hiểm. Do đó, phải “nhốt” quyền lực vào lồng thể chế, cơ chế để kiểm soát quyền lực.

Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị vừa rồi đã nêu rất rõ và đưa ra rất nhiều biện pháp, trong đó nêu cả trách nhiệm của người giới thiệu những người không đủ tiêu chuẩn, vi phạm nguyên tắc đạo đức... đều phải xử lý chứ không phải chỉ là những người đã vi phạm. Giới thiệu những người không đủ tiêu chuẩn, không đủ phẩm chất, những người có tỳ vết về chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lạm quyền thì chính những người giới thiệu cũng phải chịu trách nhiệm. “Nhốt” quyền lực có nghĩa là quyền lực phải đi đôi với pháp luật, với những quy định, trách nhiệm.

PV: Quy định lần này cũng nêu rất rõ người chịu trách nhiệm liên đới trong việc giới thiệu cán bộ không đúng. Đồng chí phân tích gì về nội dung này?

Đồng chí Hà Đăng: Quy định lần này nêu rõ, đối với thành viên cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trong việc đề xuất nhân sự và trong việc nhận xét, đánh giá, xác nhận hồ sơ, lý lịch, các giấy tờ có liên quan của nhân sự thuộc thẩm quyền phụ trách. Với tư cách là thành viên, chịu trách nhiệm liên đới đối với từng quyết định không đúng về công tác cán bộ của tập thể lãnh đạo, trừ trường hợp đã có ý kiến không đồng ý trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ và báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản (hoặc ý kiến đã được ghi nhận trong biên bản cuộc họp).

Quy định về trách nhiệm cá nhân của người giới thiệu là rất rõ. Vấn đề giới thiệu cán bộ, giới thiệu những người làm việc này, việc khác thì trước đây chúng ta cứ nhân danh là người này giới thiệu, nhưng qua tập thể là thông qua để coi là tập thể giới thiệu và như vậy là không có ai chịu trách nhiệm. Những người giới thiệu người không đủ tiêu chuẩn giữ cương vị lãnh đạo thì cũng phải chịu trách nhiệm. Vì trên thực tế, khi xảy ra cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật thì chúng ta hay truy nguyên xem anh nào giới thiệu họ. Việc quy định rõ sẽ khiến cho người giới thiệu cũng phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra nhân sự.

PV: Để hạn chế tình trạng “cả họ làm quan”, Quy định 205 nêu rất rõ những điều cấm, nhưng làm thế nào để chống được việc đưa người nhà, người thân vào trong cùng cấp, cùng đơn vị, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Đăng: Vấn đề này chúng ta đã nói từ lâu, không đưa bạn bè, người nhà, người thân, họ hàng vào làm cùng bộ máy. Và thực tế cũng có những nơi làm được nhưng còn quá ít so với yêu cầu đề ra. Lần này đang yêu cầu làm mạnh mẽ và quyết liệt. Không chỉ nêu ở trong nội bộ Đảng, trong các chỉ thị, nghị quyết, mà còn công bố một cách công khai để từ đó có cơ sở kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp này hay cách khác, của cá nhân hay của tập thể về công tác cán bộ. Điều cấm này rất dễ quan sát và kiểm soát.

 "Không bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như: Bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cùng cấp uỷ; chủ tịch Uỷ ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp ở một địa phương; thành viên trong cùng ban cán sự đảng, đảng đoàn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị"---- Quy định 205-QĐ/TW--

PV: Thưa đồng chí, việc cấm tặng quà nhằm mục đích vụ lợi đã được nêu ở một số văn bản khác và trong Quy định lần này, nhưng như ai sẽ là người thực hiện việc kiểm tra?

Đồng chí Hà Đăng: Việc kiểm tra đó là nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, nhưng chắc chắn phải nhờ tới quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, việc tặng quà một cách tinh vi thì ai biết được, ví dụ tặng tiền, tặng tài khoản, tặng nhà xe … thì rất khó kiểm soát. Nhưng nếu chỉ tặng giữa hai người với nhau thì mới khó, còn có những trường hợp có thể tặng nhiều người với số tiền lớn, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi khác sẽ không thoát khỏi cặp mắt của những người chính trực. Nhân dân sẽ biết rất rõ ai là người có nhiều nhà đẹp, xe sang, hay những cuộc vui chơi tiệc tùng linh đình, xa xỉ có thể quan sát và phát hiện được.

PV: Vậy theo đồng chí, làm sao để xác định được việc tặng quà đấy là không có mục đích vụ lợi?

Đồng chí Hà Đăng: Đây lại là những nội dung tác nghiệp cụ thể và theo tôi, để thực hiện được điều này chỉ có thể làm được khi mà những người lãnh đạo có trách nhiệm ở tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng, mà trực tiếp là những người làm công tác tổ chức cán bộ. Nếu đề cao trách nhiệm và căn cứ vào văn bản này để thực thi thì hoàn toàn có thể phân biệt được chứ không khó. Vấn đề là, nếu anh bị chèn ép bởi những động cơ thì sẽ gọi đó là khó, còn nếu quang minh chính đại thì sẽ phân biệt được đâu là động cơ vụ lợi, đâu là tình cảm chân thành.

PV: Thưa đồng chí, có ý kiến cho rằng, sẽ rất khó phát hiện việc thỏa hiệp trong công tác cán bộ, không bộc lộ rõ chạy chức chạy quyền. Vậy chúng ta phải làm gì để việc ngăn chặn có hiệu quả?

Đồng chí Hà Đăng: Tôi vẫn phải nhấn mạnh trách nhiệm của người lãnh đạo, người làm công tác cán bộ. Vì nếu anh không thực hiện hết trách nhiệm của mình, không trong sáng thì anh có thể lợi dụng vị trí lãnh đạo của anh để mà bố trí sắp xếp cán bộ theo hướng có lợi, gắn với lợi ích của anh. Nếu anh thật sự trong sáng vì nhân dân, vì đất nước, vì Đảng thì hoàn toàn không có gì có thể che lấp được. Ở đây, vẫn đòi hỏi tính minh bạch và thật sự dân chủ trong công tác lãnh đạo của Đảng nói chung và đặc biệt là trong công tác cán bộ, nhất là trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII. Thật sự minh bạch trong công tác cán bộ, thật sự vì lợi ích của đất nước, lợi ích cuộc sống của nhân dân thì hoàn toàn có thể khắc phục được những tiêu cực trong công tác cán bộ.

Quy định số 205-QĐ/TW lần này rất cụ thể và đây là một bước tiến rất lớn. Trước đây, chúng ta chỉ đi vào định tính chứ không có định lượng thì nay, văn bản này đã nhận diện rõ giống như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ 27 biểu hiện, Quy định lần này cũng đã chỉ rõ 6 hành vi chạy chức chạy quyền, 8 hành vi bao che tiếp tay, đó là những bước tiến rất mạnh mẽ. Cứ căn cứ vào đó mà thực hiện đúng thì sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, sẽ loại bỏ được chạy chức, chạy quyền và tạo môi trường lành mạnh, công bằng cho tất cả những cán bộ, công chức khác.

PV: Xin  cảm ơn đồng chí!

Theo Hiền Hòa

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

MỚI NHẤT
Bộ trưởng nên dành ghế Đại biểu Quốc hội cho người chuyên trách
Bộ trưởng nên dành ghế Đại biểu Quốc hội cho người chuyên trách

Bộ trưởng không nên là Đại biểu Quốc hội- Phát biểu nghị trường của ĐBQH Trần Hồng Hà. Mà ông Trần Hồng Hà thì đang đương kim Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 04:29

Họ đang phải nuôi cả bộ máy chính quyền địa phương
Họ đang phải nuôi cả bộ máy chính quyền địa phương

Vì sao đóng góp tới gần 30% GDP mà hơn 5 triệu hộ kinh doanh chỉ đóng góp 1,6% ngân sách? Vì họ đang phải “nuôi cả bộ máy chính quyền địa phương, nuôi rất lớn các đồng chí ạ” - nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông giải thích.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 04:22

Cần truy trách nhiệm chính quyền địa phương về những “dự án ma”
Cần truy trách nhiệm chính quyền địa phương về những “dự án ma”

(Dân trí) - Về những vụ án lừa đảo từ “dự án ma”, ĐB Đinh Duy Vượt  nêu câu hỏi: nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là tại cơ chế, kẽ hở của luật pháp, sự lỏng lẻo quản lý, hay do đường dây băng nhóm, bảo kê, cổ phần móc nối chia chác?

Thứ sáu, 08/11/2019 - 04:03

Ai đã ăn tiền ngay cả quán cóc vỉa hè?
Ai đã ăn tiền ngay cả quán cóc vỉa hè?

“Hàng nước trà cũng vẫn phải nộp tiền hàng tháng. Tôi có hỏi cô bán hàng nước, thuốc lá, cô nói đóng 1,5 triệu đồng/tháng”- Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Thân phát biểu trước nghị trường.

Thứ năm, 07/11/2019 - 04:17

Trường hợp nào không phải áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc?
Trường hợp nào không phải áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc?

Bạn đọc Lê Văn Đông ở huyện Kiến Xương (Thái Bình) hỏi: Do mâu thuẫn cá nhân, em gái tôi (22 tuổi) đã có hành vi xâm hại sức khỏe của một người hàng xóm. Tuy nhiên, hành vi này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và em gái tôi đang nuôi con nhỏ 16 tháng tuổi. Vậy theo quy định, trường hợp của em gái tôi có bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hay không?

Thứ tư, 06/11/2019 - 04:06

Tăng chế tài xử lý đối với cá nhân, đơn vị gây ô nhiễm môi trường
Tăng chế tài xử lý đối với cá nhân, đơn vị gây ô nhiễm môi trường

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Hưng Yên) nêu rõ, kinh tế phát triển nhưng hàng ngày người dân vẫn phải đối mặt với ô nhiễm, dẫn đến hệ luỵ là bệnh tật, suy yếu sức khoẻ. Trước vấn nạn trên, đại biểu kiến nghị Thủ tướng cần có giải pháp xử lý như khuyến khích ngành công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải; tăng chế tài xử lý ô nhiễm…

Thứ ba, 05/11/2019 - 04:51

Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện khám, chữa bệnh BHYT
Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện khám, chữa bệnh BHYT

Để giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, đảm bảo thực hiện và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định và thống nhất trên phạm vi cả nước, Bộ Y tế vừa ban hành Văn bản số 6403/BYT-KCB Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Thứ hai, 04/11/2019 - 03:33

Nâng cao hiệu quả quy định thông tuyến khám chữa bệnh BHYT: Cần chú trọng y tế cơ sở
Nâng cao hiệu quả quy định thông tuyến khám chữa bệnh BHYT: Cần chú trọng y tế cơ sở

Sau hơn 3 năm thực hiện, quy định thông tuyến huyện trong KCB BHYT đã mang lại nhiều kết quả, thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách BHYT nhưng cũng bộc lộ một số bất cập. Do vậy, việc có nên thực hiện thông tuyến tỉnh trong KCB BHYT như trong lộ trình thực hiện Luật BHYT hay không là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm...

Chủ nhật, 03/11/2019 - 03:29

Bàn thêm về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW
Bàn thêm về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW

(Dân trí) - Ngày 28/10/2019 vừa qua tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo "Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW". Chúng tôi đánh giá cao việc ra đời Nghị quyết 26-NQ/TW (NQ26) "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" và nêu một số kiến nghị tại Hội thảo.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 03:49

Lại là chuyện “người ta “ăn” của dân không từ cái gì”
Lại là chuyện “người ta “ăn” của dân không từ cái gì”

(Dân trí) - Câu này của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từ năm 2013 chỉ ra một hiện tượng tiêu cực, tưởng như rồi chúng ta sẽ khắc phục được,  nhưng không, nó diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi và nhiều khi trắng trợn đến mức không thể hình dung.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 04:17

Người bình dân hiến đất mở đường "chê" đại gia chiếm hẻm thành của riêng
Người bình dân hiến đất mở đường "chê" đại gia chiếm hẻm thành của riêng

Trong khi người dân nhiều nơi tại TP.Hồ Chí Minh hiến từng tấc “đất vàng” để mở rộng hẻm tạo lối đi chung thuận lợi cho cư dân, thì không ít "đại gia" lại lấn chiếm đường thành lối đi riêng. Nghịch lý này khiến những người dân hồ hởi hiến “đất vàng” vô cùng bức xúc.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 03:46

7 công trình không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức: Sở Xây dựng có biết?
7 công trình không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức: Sở Xây dựng có biết?

Liên quan đến vụ việc 7 công trình sai phạm suốt 7 năm của lãnh đạo quận Thủ Đức không hề bị xử lý, ông Lê Hoà Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM khẳng định: "Sở Xây dựng có biết các công trình vi phạm này nhưng thẩm quyền của UBND phường".

Thứ năm, 31/10/2019 - 03:41

ĐÁNG QUAN TÂM
Bài 3: Chọn sai cán bộ ảnh hưởng tới sự tồn vong của Đảng
Bài 3: Chọn sai cán bộ ảnh hưởng tới sự tồn vong của Đảng

Chạy chức, chạy quyền dẫn tới nguy cơ chọn sai cán bộ, không đặt họ vào đúng vị trí, không phát huy được năng lực, sở trường, thậm chí, còn “đẩy” họ vào vòng lao lý. Mất cán bộ là một tổn thất lớn của Đảng, là mối nguy hại ảnh hưởng tới sự tồn vong của Đảng, giảm sút niềm tin của Nhân dân….

Thứ ba, 29/10/2019 - 04:23

Trường THPT chuyên Biên Hòa tỉnh Hà Nam thông báo  kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959-2019)
Trường THPT chuyên Biên Hòa tỉnh Hà Nam thông báo kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959-2019)

(Dân trí) - Thời gian: 8h30 ngày 17 tháng 11 năm 2019

Thứ hai, 28/10/2019 - 02:26

Bài 2: “Chạy chức chạy quyền” thực chất là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ
Bài 2: “Chạy chức chạy quyền” thực chất là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ

Chạy chức, chạy quyền cần xác định rõ vấn đề “chạy ai, ai chạy?”. Đây cũng là nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “đặt hàng” các chuyên gia và các cơ quan chức năng trong nhiều hội nghị để đi tìm rõ nguyên nhân “trị bệnh”.

Thứ hai, 28/10/2019 - 04:14

Ngăn chặn mối nguy hại lớn cho Đảng trước kỳ Đại hội
Ngăn chặn mối nguy hại lớn cho Đảng trước kỳ Đại hội

Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị được ban hành vào thời điểm các cấp ủy Đảng từ Trung ương tới cơ sở đang chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng được ví như “chiếc phanh cơ chế” để ngăn chặn mối nguy hại lớn cho Đảng, cắt đi mối “ung nhọt” gây nhức nhối dư luận về công tác cán bộ trong thời gian qua.

Chủ nhật, 27/10/2019 - 03:10

Hà Nội tính làm đường riêng cho xe buýt
Hà Nội tính làm đường riêng cho xe buýt

Nhằm đáp ứng nhu cầu và thu hút người dân thủ đô tham gia sử dụng vận tải hành khách công cộng, UBND TP.Hà Nội đang nghiên cứu triển khai làn đường ưu tiên cho xe buýt trên một số tuyến phố trục chính đủ điều kiện. Đồng thời, tổ chức giao thông theo hướng ưu tiên cho xe buýt qua các nút, các tuyến phố không cho xe ôtô hoạt động góp phần hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Thứ bảy, 26/10/2019 - 04:17

4,6% người cao tuổi tại cộng đồng mắc sa sút trí tuệ
4,6% người cao tuổi tại cộng đồng mắc sa sút trí tuệ

Theo nghiên cứu của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, 4,6 % người cao tuổi tại cộng đồng mắc sa sút trí tuệ. Đáng chú ý là tỷ lệ mắc bệnh tăng theo tuổi. Sau 5 năm tỷ lệ này tăng gấp đôi.

Thứ sáu, 25/10/2019 - 04:52

Xe gửi dưới hầm chung cư bị ngập nước có được bồi thường?
Xe gửi dưới hầm chung cư bị ngập nước có được bồi thường?

Bạn đọc Trần Quang Thức ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) hỏi: Tôi gửi xe ô tô tại hầm chung cư và có ký hợp đồng với Ban Quản lý chung cư. Do mưa lớn, nước mưa tràn vào hầm khiến xe của tôi bị ngập và hư hỏng nặng. Trong trường hợp này tôi có được bồi thường hay không?

Thứ năm, 24/10/2019 - 04:48

Vụ án nâng điểm: Dấu hiệu lọt người lọt tội khá rõ
Vụ án nâng điểm: Dấu hiệu lọt người lọt tội khá rõ

(Dân trí) - Có hay không việc bỏ lọt tội phạm về tội danh đưa và nhận hối lộ ở Hà Giang? Mặt khác, chưa nói đến vợ một số ông lãnh đạo tỉnh lũng đoạn kỳ thi, chỉ với trách nhiệm của người đứng đầu, để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lẽ nào các ông nguyên Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang lại vô can?

Thứ tư, 23/10/2019 - 04:30

Nước sạch và sự sống
Nước sạch và sự sống

Những ngày qua, dư luận nóng từng ngày trước việc hàng vạn người dân khu vực Tây Nam của thành phố Hà Nội phải sử dụng nước không đảm bảo chất lượng do Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) cung cấp.

Thứ ba, 22/10/2019 - 03:54

“Lãnh đạo công ty nước sạch Sông Đà thiếu trách nhiệm thì phải thay thế”
“Lãnh đạo công ty nước sạch Sông Đà thiếu trách nhiệm thì phải thay thế”

Nói về câu trả lời của lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà tại buổi họp báo tại Hòa Bình cho rằng đơn vị này mới là “thiệt hại nhất”, GS Vũ Trọng Hồng cho rằng đây là câu trả lời “rất vô cảm thiếu trách nhiệm”.

Thứ hai, 21/10/2019 - 04:29

Thông tin ô nhiễm nước sạch bị che đậy: Thủ tướng không hài lòng
Thông tin ô nhiễm nước sạch bị che đậy: Thủ tướng không hài lòng

“Thủ tướng rất không hài lòng khi thấy người dân phản ánh như vậy mà mình cứ che che đậy đậy”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.

Chủ nhật, 20/10/2019 - 03:33

Viwasupco: Cấp nước sinh hoạt bẩn cho dân và 21 lần vỡ ống sông Đà
Viwasupco: Cấp nước sinh hoạt bẩn cho dân và 21 lần vỡ ống sông Đà

Cấp nước sinh hoạt nhiễm dầu cho người dân, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đang phải đối mặt với sự lên án từ phía dư luận. Trước đó, doanh nghiệp này cũng từng lao đao khi đường ống sống Đà vỡ tới 21 lần ảnh hưởng cuộc sống của hàng nghìn hộ dân.

Thứ bảy, 19/10/2019 - 02:38