Thứ sáu, 24/06/2016 - 07:38

Bạn đọc viết

Không để giấy phép con trái luật chui vào nghị định mới

Hội nhập thế giới như con tầu ra đại dương, sóng to gió lớn chưa thấy đâu, doanh nghiệp lại gặp toàn "dây chằng, dây chéo", làm con tầu cứ phải "vòng vo", có khi "chao đảo".

>> Văn bản ban hành có sai sót, Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Nếu không rà soát thật kỹ và thay đổi thực sự tư duy cửa quyền của các Bộ ngành theo đúng tinh thần "đổi mới thể chế", Nghị định CP của Chính phủ sau 1.7 có nguy cơ thành Văn bản 2 trong 1, nâng cấp những "giấy phép con" thành "giấy phép chúa". Cộng đồng Doanh nghiệp sau một thời gian khấp khởi đón ngọn gió lành đổi mới, nay lại đang thực sự "ngay ngáy" lo lắng trước thực trạng nâng cấp Thông tư thành Nghị định. Cái "dây trói" trước nhỏ, nay lại "to hơn", từ đó "quy trình" giải quyết thủ tục, điều kiện cho doanh nghiệp thêm dài, thêm khó. Nền kinh tế khỏe, đất nước phát triển trông chờ nhiều vào sự phát triển, "ăn lên làm ra" của doanh nghiệp. Nền kinh tế sẽ khó khăn nếu doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro, trắc trở. Thật trớ trêu, doanh nghiệp của ta đang gặp "rủi ro" ngay từ ngưỡng cửa, rủi ro lớn nhất lại chính là các điều kiện, các thủ tục hành chính, các quy định của các cấp, các ngành chức năng. Hội nhập thế giới như con tầu ra đại dương, sóng to gió lớn chưa thấy đâu, doanh nghiệp lại gặp toàn "dây chằng, dây chéo", làm con tầu cứ phải "vòng vo", có khi "chao đảo". Từ sự chỉ đạo của Thủ tướng và tinh thần kiên quyết cải cách của Chính phủ, những rào cản, "dây chằng, dây chéo" từng gây khó khăn, rủi ro cho DN cần phải được tháo gỡ. Đây là cơ hội và cũng là thách thức nếu doanh nghiệp không thực sự được tạo cơ hội để sản xuất, kinh doanh. Hy vọng với sự kiên quyết của Chính phủ, các chính sách tạo thông thoáng cho doanh nghiệp, góp phần làm giầu đất nước thực sự được đi vào cuộc sống. Sẽ không còn cảm giác những chủ trương, chính sách được ban hành từ "phòng điều hòa" chồng chéo, lạc lõng một thời!

phamdinhmui

phamdinhmui1954@gmail.com