25 năm quan hệ Việt - Mỹ

Năm 2020, Việt Nam và Mỹ đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.