Hàng trăm người ăn ngủ nghỉ tại chỗ, xếp hàng mua iPhone 11