Thứ hai, 26/02/2018 - 14:00

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan

Dân trí

Tại tuần lễ thời trang Milan thu đông 2018, nhiều mẫu giày dép, túi xách, nơ kẹp tóc, băng đô, nữ trang rất ấn tượng và đẹp mắt đã được giới thiệu tới người yêu thời trang. Đây là các thiết kế dành cho các cô gái muốn là người đi tiên phong về thời trang trong mỗi mùa thời trang mới.

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 1

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 2

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 3

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 4

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 5

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 6

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 7

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 8

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 9

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 10

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 11

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 12

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 13

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 14

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 15

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 16

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 17

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 18

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 19

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 20

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 21

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 22

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 23

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 24

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 25

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 26

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 27

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 28

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 29

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 30

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 31

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 32

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 33

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 34

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 35

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 36

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 37

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 38

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 39

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 40

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 41

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 42

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 43

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 44

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 45

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 46

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 47

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 48

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 49

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 50

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 51

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 52

Phụ trang ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan - 53

Vĩnh Ngọc

Theo Z