Thứ sáu, 02/03/2018 - 10:01

Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo việc duy trì hát quốc ca trong nhà trường

Dân trí

Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo việc thực hiện nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học như: duy trì hát quốc ca; tập thể dục đầu giờ, giữa giờ...

Công văn do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ký, gửi các sở Giáo dục - Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học, yêu cầu báo cáo tình hình triển khai xây dựng nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo việc duy trì hát quốc ca trong nhà trường. (Ảnh: minh họa)
Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo việc duy trì hát quốc ca trong nhà trường. (Ảnh: minh họa)

Cụ thể, công văn yêu cầu báo cáo 4 nội dung:

Thứ nhất, báo cáo việc xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, xây dựng và sử dụng khẩu hiệu trong khuôn viên trường học theo hướng dẫn tại Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT.

Thứ hai, báo cáo việc thực hiện quy định về tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động tập thể, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

Thứ 3, báo cáo tình hình thực hiện tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ, tập thể dục tại chỗ và hô các khẩu ngữ cho học sinh, sinh viên sau khi tập thể dục; việc xây dựng và sử dụng các công trình thể thao phục vụ cho việc tập luyện của học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu báo cáo việc thực hiện và duy trì hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ; tình hình tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng yêu cầu báo cáo về số trường duy trì và thực hiện việc hát quốc ca; Số cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; số học sinh, sinh viên vi phạm quy định, quy chế hoạt động của nhà trường trong 3 năm (2015, 2016 và 2017). Số trường đã tổ chức đối thoại giữa cán bộ quản lý, nhà giáo với người học trong năm học.

Mỹ Hà