Thứ bảy, 20/07/2019 - 19:28

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019 đối với các ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư

Dân trí

GS. TS Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, đã ký Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Danh sách các tạp chí khoa học cụ thể như sau:

STT

DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGSN-LN

File đính kèm

1

Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản

Download

2

Hội đồng ngành Cơ học

Download

3

Hội đồng liên ngành Cơ khí-Động lực

Download

4

Hội đồng ngành Công nghệ Thông tin

Download

5

Hội đồng ngành Dược học

Download

6

Hội đồng liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa

Download

7

Hội đồng ngành Giao thông Vận tải

Download

8

Hội đồng ngành Giáo dục học

Download

9

Hội đồng liên ngành Hóa học-Công nghệ thực phẩm

Download

10

Hội đồng ngành Khoa học An ninh

Download

11

Hội đồng ngành Khoa học Quân sự

Download

12

Hội đồng liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ

Download

13 

Hội đồng ngành Kinh tế

Download

14

Hội đồng ngành Luật học

Download

15

Hội đồng ngành Luyện kim

Download

16

Hội đồng ngành Ngôn ngữ học

Download

17

Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Download

18

Hội đồng ngành Sinh học

Download

19

Hội đồng liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học

Download

20

Hội đồng ngành Tâm lý học

Download

21

Hội đồng ngành Thủy lợi

Download

22

Hội đồng ngành Toán học

Download

23

Hội đồng liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học

Download

24

Hội đồng liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao

Download

25

Hội đồng ngành Văn học

Download

26

Hội đồng ngành Vật lý

Download

27

Hội đồng liên ngành Xây dựng-Kiến trúc

Download

28

Hội đồng ngành Y học

Download

Lưu ý về công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu ở vòng Hội đồng cơ sở, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học phải đề cao trách nhiệm trong việc thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ ứng viên theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ- TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS;

Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc thẩm tra thâm niên đào tạo, công nhận giờ giảng, bằng cấp và đánh giá về tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo…

Với các Hội đồng GS ngành, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý, cần tập trung thẩm định về mặt khoa học, nhất là tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và tiếng Anh giao tiếp của ứng viên theo đúng quy định.

Một trong những tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng GS nhà nước, Hội đồng GS ngành, liên ngành và Hội đồng GS cơ sở là sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

"Nếu ứng viên ngoại ngữ không tốt mà qua được là trách nhiệm của Hội đồng GS ngành" - Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh.

Hồng Hạnh