Thứ ba, 26/06/2018 - 10:41

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018

Dân trí

Kết thúc môn thi Hóa học THPT quốc gia 2018, nhiều thí sinh cho biết, đề khó, nhiều câu hỏi lạ, đề có tính phân hóa cao. Dưới đây là đề thi và gợi ý giải mã đề 202, 203, 209, mời bạn đọc tham khảo.

Dưới đây là đề thi Hóa học mã đề 202:

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 1

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 2

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 3

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 4

Gợi ý giải mã đề 202

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 5

-------------------------------------------

Dưới đây là đề thi Hóa học mã đề 203:

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 6

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 7

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 8

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 9

Gợi ý giải mã đề 203

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 10

--------------------------------------------

Dưới đây là đề thi Hóa học mã đề 209:

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 11
Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 12

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 13

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 14

Gợi ý giải mã đề 209

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa THPT quốc gia 2018 - 15

Hocmai.vn