Thứ hai, 14/12/2015 - 08:00

ĐH Thái Nguyên: Bổ nhiệm thạc sĩ làm trưởng khoa

Dân trí

Bổ nhiệm thạc sĩ làm trưởng khoa; tuyển vượt chỉ tiêu, liên kết đào tạo sai quy định…Đây là một số sai phạm của 5 đơn vị thành viên ĐH Thái Nguyên mà thanh tra Bộ GD-ĐT đã kết luận sau khi thanh tra.

ĐH Thái Nguyên: Bổ nhiệm thạc sĩ làm trưởng khoa - 1

Thanh tra đã phát hiện một số trường đại học thành viên ĐH Thái Nguyên bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn. Cụ thể:

Năm 2010, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh bổ nhiệm thạc sĩ Hoàng Thị Huệ làm trưởng khoa Quản trị Kinh doanh (lúc đó Thạc sĩ Huệ đang làm nghiên cứu sinh)

Trường ĐH Sư phạm bổ nhiệm Thạc sĩ Lê Bá Tứ - Trưởng khoa Vật lý không đủ tiêu chuẩn theo quy định. (theo giải trình của trường ĐH Sư phạm, thời điểm đó khoa Vật lý không có cán bộ đủ tiêu chuẩn).

Năm 2011, Hiêu trưởng trường ĐH Y Dược bổ nhiệm Thạc sĩ Nông Phương Mai làm trưởng khoa Điều dưỡng cũng không đủ tiêu chuẩn theo quy định. (theo giải trình của nhà trường, thời điểm đó chuyên ngành Điều dưỡng chưa có cán bộ đạt học vị Tiến sĩ).

Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm bổ nhiệm 1 hợp đồng lao động làm Phó Giám đốc thư viện không đúng quy định.

Hiệu trưởng trường ĐH Nông lâm thực hiện việc bổ nhiệm trưởng các phòng, ban theo nhiệm kỳ của hiệu trưởng.

Tuyển vượt chỉ tiêu, liên kết đào tạo sai quy định

Theo kết luận thanh tra, ĐH Thái Nguyên đã cho phép trường ĐH Sư phạm đào tạo ngành tiếng Anh trình độ đại học khi trường chưa đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ đúng ngành theo quy định.

Việc phân bổ chỉ tiêu và kết quả thực hiện chỉ tiêu của ĐH Thái Nguyên cho các đơn vị thành viên tổ chức đào tạo chưa hợp lý, đặc biệt là ngành quản lý giáo dục trình độ thạc sĩ. ĐH Thái Nguyên chưa có văn bản cụ thể phân bổ chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh cho từng đơn vị thành viên trước khi tổ chức tuyển sinh. Cụ thể:

Năm 2011, tuyển sinh hệ văn bằng 2, liên thông, VHVL vượt 20% chỉ tiêu được giao. Năm 2013, ngành Bác sĩ nội trú tuyển vượt 90,8% so với chỉ tiêu được giao. Đối với các đề án phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài sơ sài, không quy định rõ kế hoạch thực hiện, thời gian liên kết.

Theo kết luận của thanh tra, về công tác đào tạo, nhiều đơn vị ĐH Thái Nguyên đã sai phạm nghiêm trọng. Điển hình như trường ĐH Sư phạm, thời gian đào tạo liên kết của trường ĐH Sư phạm với TTGDTX Phú Thọ và trường CĐ Nghề Mỏ Hồng Cẩm, chương trình đào tạo được phê duyệt là 3 năm nhưng thực tế chỉ học vào 04 học kỳ hè, mỗi học kỳ 3 tháng, chưa đảm bảo theo thông báo tuyển sinh.

Với trường ĐH Y - Dược đã sai phạm nghiêm trọng trong liên kết liên thông ngành Dược giữa trường với ĐH Y dược Hải Phòng, tuyển sinh không đúng đối tượng. Chính vì vậy, trước ngày thi tốt nghiệp, trường ĐH Y - Dược đã phải đình chỉ thi tốt nghiệp với 22 sinh viên lớp 10D.

Đặc biệt, chuyên ngành Quản lý giáo dục trình độ thạc sĩ, giảng viên cơ hữu chỉ có 01 tiến sĩ đúng chuyên ngành chưa đảm bảo quy định. Phân công tiến sĩ kỹ thuật tham gia hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý giáo dục không đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc quản lý hồ sơ và phôi văn bằng hủy chưa đầy đủ, chưa có quy định thống nhất trong việc cấp bản sao văn bằng cho sinh viên. Đối với nghiên cứu khoa học, các đề tài chưa được nghiệm thu nhưng đều đã quyết toán hết kinh phí.

Rà soát, xử lý và báo cáo lại Bộ GD-ĐT

Với những sai phạm trên, Thanh tra Bộ đã có kiến nghị với ĐH Thái Nguyên các biện pháp xử lý. Theo đó, ĐH Thái Nguyên, rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản quản lý thuộc thẩm quyền ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Chấn chỉnh lại việc ủy quyền quản lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính đối với bệnh viện trường ĐH Y, Viện Khoa học sự sống, Trung tâm công nghệ cao về Kỹ thuật công nghiệp.

Rà soát, thống kê tình hình bổ nhiệm cán bộ tại ĐH Thái Nguyên. Báo cáo và xin ý kiến Bộ GD-ĐT về các trường hợp bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Lập kế hoạch chỉ tiêu biên chế hàng năm trình Bộ GD-ĐT theo quy định. Tổ chức rà soát lại toàn bộ số hợp đồng lao động tại ĐH Thái Nguyên để có biện pháp quản lý và giải quyết theo đúng quy định. Xem xét, xử lý dứt điểm việc ông Đàm Khải Hoàn trường ĐH Y dược.

Đối với công tác tuyển sinh, chấn chỉnh công tác đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Thực hiện phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng đơn vị thành viên, từng trình độ đào tạo theo đúng quy định, thông báo công khai trước khi tổ chức tuyển sinh.

Đối với quản lý khoa học, hoàn tất thủ tục nghiệm thu cấp Bộ đối với các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thuộc ĐH Thái Nguyên quản lý; xử lý các đề tài quá hạn. Đặc biệt, chấn chỉnh lại việc giải ngân kinh phí đề tài KHCN phù hợp với tiến độ thực hiện đề tài; chấm dứt việc quy định và thực hiện thu 5% tổng kinh phí mỗi đề tài, dự án nghiên cứu.

Dân trí tiếp tục thông tin về biện pháp xử lý sau kết luận thanh tra của ĐH Thái Nguyên.

Hồng Hạnh