Điểm chuẩn vào trường Cao đẳng công an khối C cao nhất là 29,5

Dân trí

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân vừa công bố điểm chuẩn của 4 trường cao đẳng công an. Theo đó, trường CĐ An ninh nhân dân I có mức điểm chuẩn cao nhất đối với nữ khối C là 29,5.

Điểm chuẩn vào 4 trường Cao đẳng công an năm 2016 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn vào trường CĐ Cảnh sát Nhân dân I, CĐ An ninh Nhân dân I

Điểm chuẩn vào trường Cao đẳng công an khối C cao nhất là 29,5 - 1

Điểm chuẩn vào trường CĐ Cảnh sát Nhân dân II, CĐ An ninh Nhân dân II

Điểm chuẩn vào trường Cao đẳng công an khối C cao nhất là 29,5 - 2

Hồng Hạnh