Thứ hai, 28/10/2019 - 12:45

Dự kiến công bố các bản SGK lớp 1 đạt thẩm định

Dân trí

Bộ GD&ĐT sắp sửa công bố những sách giáo khoa (SGK) lớp 1 đã được Hội đồng thẩm định đánh giá “đạt” qua vòng 2 và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chính thức phê duyệt.

Như vậy, sau 2 vòng thẩm định, kết quả sơ bộ như sau: có 38/49 ở tất cả 9 môn học, bản thảo SGK của một số môn học/hoạt động giáo dục được các hội đồng thẩm định đánh giá là “đạt” và đề nghị Bộ trưởng xem xét phê duyệt. Có 11/49 ở 6 môn học bản thảo SGK của một số môn học/hoạt động giáo dục ở mức đánh giá “không đạt”.

Cụ thể: môn tiếng Việt: 1/6 bản thảo, toán: 1/6 bản thảo, giáo dục thể chất: 3/4 bản thảo, hoạt động trải nghiệm: 3/6 bản thảo, tự nhiên - xã hội: 2/5 bản thảo, đạo đức: 1/6 bản thảo.

Có những bản thảo dù vòng 1 đã yêu cầu sửa chữa để thẩm định vòng 2 nhưng sau thẩm định vòng 2 vẫn đánh giá không đạt.

Dự kiến công bố các bản SGK lớp 1 đạt thẩm định - 1

Qua hai vòng thẩm định, có 11 bản thảo không đạt (Ảnh: Mỹ Hà). 

Trong số 11 bản thảo không đạt ở cả 2 vòng thì vòng 1 có 9 bản thảo, vòng 2 có thêm 3 bản thảo dù đã yêu cầu sửa nhưng vẫn không đạt.

Được biết, có 3 nhà xuất bản (NXB) gửi bản thảo SGK để thẩm định gồm NXB ĐH Sư phạm TPHCM, NXB ĐH Sư phạm Hà Nội và NXB Giáo dục Việt Nam.

Bộ đã tiếp nhận các bộ sách được đề nghị thẩm định đối với 9 môn học ở lớp 1 với 49 bản thảo.

Trong đó, môn tiếng Việt, toán, đạo đức mỗi môn 6 bản thảo; môn tự nhiên - xã hội 5 bản thảo; môn giáo dục thể chất 4 bản thảo; môn nghệ thuật (âm nhạc) 5 bản thảo; môn nghệ thuật (mỹ thuật) 5 bản thảo; hoạt động trải nghiệm 6 bản thảo; môn tiếng Anh 6 bản thảo.

TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết, trong quá trình thẩm định  SGK vòng 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới trước đó, có tổng số 9 bản thảo không đạt yêu cầu.

Dự kiến công bố các bản SGK lớp 1 đạt thẩm định - 2

Hầu hết các bản thảo không đạt do không đáp ứng được quy định chương trình môn học.

Hầu hết các bản thảo không đạt do không đáp ứng được quy định chương trình môn học theo Thông tư số 32 về chương trình giáo dục phổ thông mới chứ không phải do tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định Thông tư số 33//2017/TT-BGDĐT về quy trình biên soạn SGK.

Ví dụ, đối với Hoạt động trải nghiệm có tác giả thiết kế 2 tập, có tác giả thiết kế 1 tập. Nhưng chương trình quy định 105 tiết/năm học mà tác giả thiết kế 70 tiết thì dù sách có hay thế nào cũng không đáp ứng mục tiêu chương trình.

Về 9 bản thảo không đạt yêu cầu, ông Tài cho hay, các  bản thảo này các tác giả đều không lên tiếng chính thức, không có ý kiến khiếu nại nào gửi tới hội đồng thẩm định.

Theo luật Giáo dục sửa đổi, mỗi tỉnh sẽ có 1 hội đồng tham vấn cho lãnh đạo tỉnh trong việc lựa chọn SGK dùng để dạy học tại địa phương mình.

Mỹ Hà