Thứ hai, 10/08/2020 - 11:58

Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020

Dân trí

Thí sinh đã hoàn thành bài thi tổng hợp Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Dưới đây là gợi ý giải đề môn Hóa học, mời quý độc giả tham khảo.

Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 1

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Hà Nội. (ảnh: Nguyễn Bắc)

Theo đánh giá của giáo viên HOCMAI, 75% câu hỏi của đề thi Hóa học (chiếm 30/40 câu) ở mức độ nhận biết - thông hiểu. Trong đó, có 4 câu thuộc chương trình hóa học lớp 11. Còn lại là các câu phủ hết chương trình hóa học lớp 12.

Điểm đặc biệt ở phần kiến thức này so với đề tham khảo lần 2 là chứa câu hỏi thực tiễn có nội dung liên quan giữa lớp 11 với lớp 10 (câu 54 mã 217).

15% câu hỏi (chiếm 6/40 câu) thuộc mức độ vận dụng thuộc các chuyên đề este-litpit, tổng hợp kiến thức hóa học vô cơ, tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ, 1 câu liên quan đến kiến thức hóa học 11 với hóa học 12. 10% câu hỏi (chiêm 4/40 câu) thuộc mức độ vận dụng cao thuộc các chuyên đề este-lipit, amin-amino axit-peptit.

Tương tự như đề tham khảo lần 1, các câu hỏi vận dụng cao đều thuộc kiến thức học kì I của lớp 12. Trong đề có 4 câu hỏi cực khó, các câu hỏi này không có nhiều điểm khác biệt đặc biệt so với đề tham khảo lần 2, chủ yếu thuộc kiến thức học kì I của lớp 12; chứa câu hỏi thuộc phần thực hành thí nghiệm tương tự như đề tham khảo lần 2.

Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 2

Mã đề 217 môn Hóa học thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên:

Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 3
Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 4
Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 5
Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 6

Gợi ý đáp án mã đề 217:

Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 7

Nguồn: HOCMAI