Hội Khuyến học Quảng Nam vinh danh các nhà tài trợ

Dân trí

Sáng 5/7, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã tổng kết các chương trình học bổng phi chính phủ nước ngoài năm học 2017 - 2018 và vinh danh các nhà tài trợ các chương trình học bổng này.

Trong năm học 2017-2018, Hội Khuyến học Quảng Nam đã tiếp nhận các chương trình dự án học bổng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tính chiến lược lâu dài và phát triển gồm: Chương trình học bổng “Phát triển giáo dục và kỹ năng (SEEDS)” của tổ chức Pacific Links Foundation, chương trình học bổng “Đào tạo công nghệ thông tin” của tổ chức Passerelles Numériques, chương trình học bổng “Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam” của Ngân hàng Cathay United.

Đại diện thành Hội, huyện Hội nhận giấy khen trong công tác khuyến học năm học 2017-2018
Đại diện thành Hội, huyện Hội nhận giấy khen trong công tác khuyến học năm học 2017-2018

Tổng nguồn kinh phí tài trợ học bổng của 3 chương trình dự án hơn 8,3 tỉ đồng, trong đó đã hỗ trợ hơn 2.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên.

Theo ông Trần Văn Cận - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam cho biết, từ nguồn kinh phí tiếp nhận, tỉnh Hội đã thực hiện các chương trình dự án phù hợp, gắn liền với nhiệm vụ, đã góp phần đáng kể vào việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời trong cộng đồng xã hội, đặc biệt là thực hiện yêu cầu “Công bằng cho người học, thiết thực, hiệu quả”.

Thông qua công tác phụ đạo, bồi dưỡng, ôn tập… các hoạt động đã tiếp sức cho các em có nhận thức tốt về giá trị giáo dục, có động cơ học tập, từng bước nâng cao chất lượng học tập. Tính đến cuối năm học, tỉ lệ bình quân chất lượng học tập cả 3 chương trình, học sinh, sinh viên… đã có trên 98% đạt từ trung bình trở lên; trong đó loại khá, giỏi chiếm 79%, tỉ lệ học sinh yếu trên 1%, học sinh bỏ học chiếm tỉ lệ 1,3% do học quá yếu.

Cũng nhân dịp này, Hội Khuyến học Quảng Nam đã trao giấy khen đến các thành Hội, huyện Hội có thành tích tốt trong công tác khuyến học, khuyến tài trong năm học vừa qua.

C.Bính