Khánh Hòa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2015-2016

Dân trí

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa ngày 21/7, đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 các trường THPT công lập của tỉnh này.

Cụ thể, điểm chuẩn các trường như sau:

1. Trường THPT Khánh Sơn, Khánh Sơn: a) Tuyển thẳng : 35 học sinh. b) Nguyện vọng 1 : 28,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 208 học sinh. c) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 243 học sinh.

2. Trường THPT Lạc Long Quân, Khánh Vĩnh: a) Tuyển thẳng : 22 học sinh. b) Nguyện vọng 1 : 25,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 464 học sinh. c) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 486 học sinh.

3. Trường THPT Phan Bội Châu, Cam Ranh: a) Nguyện vọng 1 : 33,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 595 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 595 học sinh.

4. Trường THPT Trần Hưng Đạo, Cam Ranh: a) Nguyện vọng 1 : 30,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 535 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 535 học sinh.

5. Trường THPT Ngô Gia Tự, Cam Ranh: a) Tuyển thẳng : 02 học sinh. b) Nguyện vọng 1 : 33,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 459 học sinh. c) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 461 học sinh.

6. Trường THPT Trần Bình Trọng, Cam Lâm: a) Nguyện vọng 1 : 37,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 559 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 559 học sinh.

7. Trường THPT Nguyễn Huệ, Cam Lâm: a) Nguyện vọng 1 : 24,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 452 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : 35,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 33 học sinh. Tổng số học sinh trúng tuyển: 485 học sinh.

8. Trường THPT Đoàn Thị Điểm, Cam Lâm: a) Nguyện vọng 1 : 28,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 325 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : 31,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 04 học sinh. Tổng số học sinh trúng tuyển: 329 học sinh.

9. Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Diên Khánh: a) Nguyện vọng 1 : 35,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 735 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 735 học sinh.

10. Trường THPT Nguyễn Thái Học, Diên Khánh: a) Nguyện vọng 1 : 29,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 584 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : 33,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 35 học sinh. Tổng số học sinh trúng tuyển: 619 học sinh.

11. Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang: a) Nguyện vọng 1 : 39,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 618 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 618 học sinh.

12. Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang: a) Tuyển thẳng : 75 học sinh chương trình song ngữ Tiếng Pháp. b) Nguyện vọng 1 : Điểm xét tuyển 38,5 điểm và có điểm TBCN lớp 9 từ 7,9 điểm trở lên. Số lượng trúng tuyển: 681 học sinh. c) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 756 học sinh.

13. Trường THPT Hà Huy Tập, Nha Trang: a) Nguyện vọng 1 : 35,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 485 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 485 học sinh.

14. Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Nha Trang: a) Nguyện vọng 1 : Điểm xét tuyển 33,5 điểm và có điểm TBCN lớp 9 từ 7,3 điểm trở lên. Số lượng trúng tuyển: 838 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 838 học sinh.

15. Trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Hòa: a) Nguyện vọng 1 : 36,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 663 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 663 học sinh.

16. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Ninh Hòa: a) Tuyển thẳng : 06 học sinh. b) Nguyện vọng 1 : 29,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 521 học sinh. c) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 527 học sinh.

17. Trường THPT Trần Cao Vân, Ninh Hòa: a) Nguyện vọng 1 : 32,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 663 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : không.  Tổng số học sinh trúng tuyển: 663 học sinh.

18. Trường THPT Tôn Đức Thắng, Ninh Hòa: a) Nguyện vọng 1 : 20,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 520 học sinh. c) Nguyện vọng 2 : 30,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 51 học sinh. Tổng số học sinh trúng tuyển: 571 học sinh.

19. Trường THPT Trần Quý Cáp, Ninh Hòa: a) Nguyện vọng 1 : 20,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 662 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : 27,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 34 học sinh. Tổng số học sinh trúng tuyển: 696 học sinh.

20. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Vạn Ninh: a) Nguyện vọng 1 : Điểm xét tuyển 37,5 điểm và có điểm TBCN lớp 9 từ 7,5 điểm trở lên. Số lượng trúng tuyển: 488 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : không. Tổng số học sinh trúng tuyển: 488 học sinh.

21. Trường THPT Lê Hồng Phong, Vạn Ninh: a) Nguyện vọng 1 : 27,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 355 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : 36,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 12 học sinh. Tổng số học sinh trúng tuyển: 367 học sinh.

22. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Vạn Ninh: a) Nguyện vọng 1 : 31,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 253 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : 37,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 46 học sinh. Tổng số học sinh trúng tuyển: 299 học sinh.

23. Trường THPT Tô Văn Ơn, Vạn Ninh: a) Nguyện vọng 1 : 25,0 điểm. Số lượng trúng tuyển: 484 học sinh. b) Nguyện vọng 2 : 37,5 điểm. Số lượng trúng tuyển: 01 học sinh. Tổng số học sinh trúng tuyển: 485 học sinh.

Viết Hảo