Chủ nhật, 07/06/2020 - 07:10

Khánh Hòa: Không khen thưởng tràn lan học sinh tiểu học

Dân trí

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo các Phòng GD&ĐT liên quan đến việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học

Theo đó, về tổ chức kiểm tra định kì: Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khóa, không gây áp lực, lo lắng, băn khoăn cho học sinh, cha mẹ học sinh. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra định kì theo quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa lưu ý để việc khen thưởng học sinh cuối năm học đảm bảo thực chất, Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn cần chỉ đạo sâu sát, yêu cầu các cơ sở giáo dục tiểu học, các giáo viên thực hiện đúng quy định.

Trong đó, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chấm dứt hiện tượng giáo viên chủ nhiệm "xin" giáo viên bộ môn điều chỉnh kết quả đánh giá học tập để nâng mức khen thưởng cho học sinh.

Đồng thời kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, tránh khen thưởng tràn lan gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong xã hội và phụ huynh học sinh.

Các cán bộ quản lý, giáo viên ở trường tiểu học chịu trách nhiệm trước các cấp quản lý giáo dục về tính minh bạch, khách quan, trung thực trong đánh giá kết quả, khen thưởng học sinh cuối năm học.

Tổ chức xét hoàn thành chương trình lớp học, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh giữa các lớp trong cấp học; tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 phù hợp với điều kiện của các nhà trường và địa phương.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 105.000 học sinh tiểu học.

Hải Đăng